Zber veľkoobjemového odpadu

Dátum zberu:

1.4.2023 (sobota) od 8,00 hod. – 15,00 hod.

21.10.2023 (sobota) od 8,00 hod. – 15,00 hod.

 

 Zberné miesta:

 v  obci Štrba

  1. Na konci ul. Raštub
  2. Na konci ul. Poľnej
  3. Za cintorínom na ul. Mlynskej

 v  časti Tatranská Štrba

  1. Na sídlisku Lieskovec pri vodojeme

Do veľkoobjemových kontajnerov je možné ukladať veľkoobjemový odpad, ktorý má väčšie rozmery, napr. starý nábytok, okná bez skla, koberce a pod.

 Do veľkoobjemových kontajnerov nie je dovolené ukladať uhynuté zvieratá, sklo, papier, kovy, nebezpečný odpad (napr. autobatérie, pneumatiky, oleje, žiarivky, eternit), elektroodpad (chladničky, televízory, PC, monitory, rôzne elektrospotrebiče), stavebnú suť, staré okná so sklom, komunálny a biologický odpad.

 Pri každom určenom mieste na zber veľkoobjemového odpadu bude pridelený pracovník Obecného úradu v Štrbe, ktorý Vás usmerní a pomôže pri naložení odpadu.

Veríme, že tieto zberné miesta využijete k likvidácii odpadu, na ktorý sú určené a prispejete tak nielen k ochrane nášho spoločného životného prostredia, ale aj k estetickému vzhľadu našej obce a miestnej časti.

 Bližšie informácie získate na telefonických číslach:

  1. Obecný úrad v Štrbe – 052/ 77 81 461 -3, Ing. Srebalová – 0904 622 687
  2. Vysunuté pracovisko Obecného úradu v Tatranskej Štrbe – 052/ 44 84 420

2023 Copyright Obec Štrba. | Dôležité telefónne čísla | Ochrana osobných údajov | Používanie Cookies | Kontakt