Postup pri vybavovaní pohrebu svojich blízkych

Zosnulý zomrel v obci Štrba:

  • zavolať lekára, aby urobil obhliadku mŕtveho a vyhotovil lekársku správu o   príčine  smrti,
  • na základe lekárskej správy Vám na OcÚ v Štrbe na matrike vystavia  úmrtný list,
  • doniesť občiansky preukaz, kartičku poistenca, rodný a sobášny list zosnulého.

Zosnulý zomrel v nemocnici:

  •  je potrebné  zájsť so všetkými vyššie uvedenými dokladmi na matriku  príslušného MsÚ / mestský úrad/,
  •  vyhľadať správcu cintorína v obci Štrba Michala Hurajta ml. bytom: 1.mája 526/27, Štrba, tel: 0944 056 600, ktorý určí miesto  hrobu, odovzdá  kľúče  od domu smútku na čas uloženia zosnulého,
  • dohodnúť si dátum a čas pohrebu.

Vzhľadom na to, že obec nemá pohrebnú službu, vykopanie hrobu si   zabezpečujú pozostalí sami.

Pohrebné služby:

Pohrebná služba CHARON:
Nám. sv. Egídia 2946, 05801 Poprad,
Telefón:052/772 28 88, 0905960372

Pohrebná služba Svit
Telefón: 052/7756677,0908026566

Pohrebno-cintorínske služby s.r.o. Poprad:
Fraňa Kráľa 84, 058 01 Poprad
Telefón: 052/772 52 50

Pohrebná služba BarezioPLUS
Tatranské námestie 5, Poprad
poprad@barezioplus.sk, 0909 121 314

Ďalšie kontakty:

Kvetinárstvo Gabriela Nálepková, bytom: Štepánkovická 753, tel.: 0908998185

Kamenárstvo Michal Gotthardt, bytom: M. Benku 567, tel.: 052/7791614, 0903319655

Vážení spoluobčania, veríme, že Vám tieto informácie pomôžu pri vybavení všetkých formalít a náležitostí, ktoré sa týkajú vybavenia pohrebu.


2023 Copyright Obec Štrba. | Dôležité telefónne čísla | Ochrana osobných údajov | Používanie Cookies | Kontakt