Uskutočňovanie drobných stavieb

Na zriaďovanie hrobov, urnových hrobov alebo na úpravu už jestvujúcich hrobov na pohrebisku je potrebný súhlas prevádzkovateľa pohrebiska – t.z. občan , ktorý robí úpravu hrobového miesta informuje o tejto činnosti obec, konkrétne pracovníčku kancelárie č. 6 na prízemí obecného úradu, príp. správcu cintorína.


2023 Copyright Obec Štrba. | Dôležité telefónne čísla | Ochrana osobných údajov | Používanie Cookies | Kontakt