Výzva na uzavretie nájomných zmlúv k hrobovým miestam

Obec Štrba, ako prevádzkovateľ pohrebiska v obci Štrba, vyzýva všetkých občanov , ktorí doteraz neuzatvorili   nájomnú zmluvu na hrobové miesto a nezaplatili príslušný poplatok za hrobové miesto, aby tak vykonali čo najskôr počas úradných hodín na Obecnom úrade v Štrbe, v kancelárii č. 6 na prízemí.

V zmysle zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve a v zmysle VZN č. 9/2015, je  povinnosťou nájomcu uzatvoriť nájomnú zmluvu na hrobové miesto a tiež zaplatiť poplatok za hrobové miesto.

V prípade neuzavretia nájomnej zmluvy a nezaplatenia poplatku za hrobové miesto môže byť takéto hrobové miesto zrušené.

Taktiež žiadame pozostalých, aby si uzatvorili nájomnú zmluvu za neznáme hroby (nie je nám známe kto je tam pochovaný, ale hrob je udržiavaný).


2021 Copyright Obec Štrba. | Dôležité telefónne čísla | Ochrana osobných údajov | Používanie Cookies | Kontakt

Tieto stránky využívajú cookies. Ich ďalším používaním súhlasíte využívaním cookies. Prečítajte si informácie o tom, ako cookies používame a ako ich používanie môžete odmietnuť nastavením svojho internetového prehliadača. Viac informácii.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close