Stavebný úrad

ObecŠtrba
Stránkové dni
Pondelok7,00 - 15,30
UtorokNestránkový deň
Streda7,00 - 17,00
ŠtvrtokNestránkový deň
Piatok7,00 - 13,00

Prestávka na obed12,00 - 13,00okrem piatka

 

Tlačivá stavebného úradu na stiahnutie

Súbory na stiahnutie

Žiadosť o povolenie zmeny v užívaní stavby, ktorá nie je spojená so zmenou stavby podliehajúcou vydaniu stavebného povolenia.

Typ súboru: DOC | Zverejnené: 31.05.2016

Žiadosť o povolenie zmeny stavby pred dokončením

Typ súboru: DOC | Zverejnené: 31.05.2016

Žiadosť o povolenie terénnych úprav podľa § 12 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.

Typ súboru: RTF | Zverejnené: 31.05.2016

Žiadosť o povolenie odstránenia stavby.

Typ súboru: DOC | Zverejnené: 31.05.2016

Ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác podľa § 57 zákona č. 50/76 Zb. stavebného zákona v znení neskorších predpisov a § 6 vyhl. 453/2000 Z.z..

Typ súboru: RTF | Zverejnené: 31.05.2016

Ohlásenie drobnej stavby podľa § 57 zákona č. 50/76 Zb. stavebného zákona v znení neskorších predpisov a § 6 vyhl. 453/2000 Z.z..

Typ súboru: RTF | Zverejnené: 31.05.2016

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia podľa § 17 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku(stavebný zákon

Typ súboru: RTF | Zverejnené: 31.05.2016

Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby podľa § 3 vyhl. MŽP SR č. 453/2000 Z. z., k § 35 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.

Typ súboru: RTF | Zverejnené: 31.05.2016

Žiadosť o stavebné povolenie podľa § 8 vyhl. MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.

Typ súboru: RTF | Zverejnené: 31.05.2016

 

Rozkopávkové povolenie

Kde vybavíte

Na stavebnom oddelení a ŽP, výstavbe obce, doprave – Ing. Štefánia Srebalová, poschodí Obecného úradu, Hlavná 188/67, 059 38 Štrba číslo dverí 34,  telefónne číslo: 052/78 78 834.

K vybaveniu potrebujete

  • Žiadosť na zvláštne užívanie MK – rozkopávkové povolenie
  • Prílohy uvedené v žiadosti na zvláštne užívanie MK

Lehota na podanie

Je potrebné včasné podanie úplne vyplnenej žiadosti s požadovanými prílohami z dôvodu, že cestný správny orgán môže povoliť zvláštne užívanie len so súhlasom dopravného inšpektorátu. Žiadosť na zvláštne užívanie MK – rozkopávkové povolenie doručiť poštou alebo osobne do podateľne OcÚ.

Lehota na vybavenie

V jednoduchých prípadoch, najmä ak možno rozhodnúť na základe podkladov predložených účastníkom konania (žiadosť je kompletná), po súhlasnom stanovisku od dopravného inšpektorátu rozhodne správny orgán bezodkladne; v ostatných prípadoch do 30 dní; v zvlášť zložitých prípadoch do 60 dní.

Poplatky

Správny poplatok v zmysle zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Legislatívna úprava

 

Prílohy

Súbory na stiahnutie

Žiadosť o povolenie na zvláštne užívanie miestnych komunikácii – rozkopávka

Typ súboru: DOC | Zverejnené: 13.07.2017

Oznámenie k vzniku poplatkovej povinnosti k poplatku za rozvoj

Typ súboru: DOCX | Zverejnené: 25.08.2021


2021 Copyright Obec Štrba. | Dôležité telefónne čísla | Ochrana osobných údajov | Používanie Cookies | Kontakt

Tieto stránky využívajú cookies. Ich ďalším používaním súhlasíte využívaním cookies. Prečítajte si informácie o tom, ako cookies používame a ako ich používanie môžete odmietnuť nastavením svojho internetového prehliadača. Viac informácii.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close