Ochrana prírody a krajiny - správne konania

Obec Štrba, ako orgán ochrany prírody, zverejňuje podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov informácie o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť písomne na adresu: Obec Štrba, Hlavná 188/67, 059 38 Štrba alebo elektronicky na adresu:

hrusovsky@strba.sk v lehote určenej pri informácii o začatí každého správneho konania od zverejnenia informácie.

Číslo konania Dátum začatia konania Dátum zverejnenia informácie Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní Predmet konania
7113/2021 02.09.2021 02.09.2021 5 dní Mgr.Martin Bajčičák, Lesná 1193/60, 05941 Tatranská Štrba  - žiadosť o vydanie súhlasu podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na výrub 6 ks drevín rastúcich na parcele KN-C 2440/20 v k.ú. Štrba
6430/2021 02.07.2021 02.07.2021 5 dní Mgr.Helena Csontofalská, Vyšný Čaj 12, 04416 Vyšný Čaj  - žiadosť o vydanie súhlasu podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na výrub 4 ks drevín rastúcich na parcele KN-C 1398/1 v k.ú. Štrba
493/2021 28.06.2021 28.06.2021 5 dní Obec Štrba, Hlavná 188/67, 059 38 Štrba  - žiadosť o vydanie súhlasu podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na výrub 14 ks drevín rastúcich na parcele KN-C 2276/70, 2275/8, 2275/45, 2275/47, 2276/8, 2276/87 v k.ú. Štrba
5464/31/2021 30.04.2021 03.05.2021 5 dní Ľubomír Kratochvíla, Hlavná 681/138, 059 38 Štrba  - žiadosť o vydanie súhlasu podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na výrub drevín rastúcich na parcele KN-C 1497/1 v k.ú. Štrba
2656/31/2021 09.03.2021 11.03.2021 5 dní Ing. Jaroslav Bartoš, Hlavná 206/85, 059 38 Štrba  - žiadosť o vydanie súhlasu podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na výrub drevín rastúcich na parcele KN-C 158/1 v k.ú. Štrba
1669/31/2021 18.02.2021 18.02.2021 5 dní Pavel Jaško,Jurkovičova 391/7, 059 38 Štrba  - žiadosť o vydanie súhlasu podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na výrub drevín rastúcich na parcele KN-C 1405/1 v k.ú. Štrba
8095/126/2020 30.11.2020 03.12.2020 5 dní Daniela Cardoso, Štepánkovicá 740/12 ,059 38 Štrba  - žiadosť o vydanie súhlasu podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na výrub drevín rastúcich na parcele KN-C 1186/1 v k.ú. Štrba
8146/126/2020 02.12.2020 04.12.2020 5 dní Zuzana Hudecová Veľké Uherce č. 351, 95841 Veľké Uherce  - žiadosť o vydanie súhlasu podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na výrub drevín rastúcich na parcele KN-C 344 a KN-C 349 v k.ú. Štrba
7754/126/2020 21.10.2020 22.10.2020 5 dní Peter Pirožek  Košická, 2447/2 058 01 Poprad 2  - žiadosť o vydanie súhlasu podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na výrub drevín rastúcich na parcele KN-C 151 a KN-C 152 v k.ú. Štrba
7756/126/2020 21.10.2020 22.10.2020 5 dní Ivana Mihalíková, Družstevná 283/30,059 38 Štrba  - žiadosť o vydanie súhlasu podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na výrub drevín rastúcich na parcele KN-C 1055 a KN-C 1056/1 v k.ú. Štrba
7722/126/2020 19.10.2020 22.10.2020 5 dní Radoslav Húska, SNP 296/5, 059 38 Štrba  - žiadosť o vydanie súhlasu podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na výrub drevín rastúcich na parcele KN-C 993 v k.ú. Štrba
6346/126/2020 08.07.2020 08.07.2020 5 dní Peter Kalla a Erika Kallová, Spišská Teplica č. 189, 05934 Sp. Teplica - žiadosť o vydanie súhlasu podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na výrub drevín rastúcich na parcele KN-C 1043/1 v k.ú. Štrba
2964/126/2020 11.03.2020 11.03.2020 5 dní Gabriela Baníková, Partizánska 8, 05941 Tatranská  Štrba - žiadosť o vydanie súhlasu podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na výrub drevín rastúcich na parcele KN-C 2474 v k.ú. Štrba
2664/126/2020 03.03.2020 06.03.2020 5 dní Miroslav Langsfeld a Anna Langsfeldová, Družstevná 460/21, 05938 Štrba - žiadosť o vydanie súhlasu podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na výrub drevín rastúcich na parcele KN-C 40 v k.ú. Štrba
2568/126/2020 04.03.2020 04.03.2020 5 dní Miloš Adam, Vojenská 7, 040 01 Košice - žiadosť o vydanie súhlasu podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na výrub drevín rastúcich na parcele KN-C 240/1 v k.ú. Štrba
1667/126/2020 05.02.2020 10.02.2020 5 dní Ing. Ján Šerfel, M. Benku 561/7, 059 38 Štrba - žiadosť o vydanie súhlasu podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na výrub drevín rastúcich na parcele KN-C 1331 v k.ú. Štrba
3798/23/2019 07.11.2019 07.11.2019 5 dní Ing. Ondrej Pališin, Idanská 6, 04011 Košice - žiadosť o vydanie súhlasu podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na výrub drevín rastúcich na parcele KN-C 2981/25 v k.ú. Štrba
3503/23/2019 09.10.2019 10.10.2019 5 dní PhDr. Zuzana Kollárová, Na letisko 28, 058 01 Poprad - žiadosť o vydanie súhlasu podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na výrub drevín rastúcich na parcele KN-C 1297/1, KN-C 1297/2 a KN-C 1325 v k.ú. Štrba
3404/23/2019 30.09.2019 04.10.2019 5 dní Ing. Mária Sabolová, Ul.Slovenskej jednot 7, 040 01 Košice - žiadosť o vydanie súhlasu podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na výrub drevín rastúcich na parcele KN-C 2358/3 a KN-E 681/20 v k.ú. Štrba
1795/23/2019 02.05.2019 03.05.2019 5 dní MUDr. Helena Knotková, Majerníka 5/54, 036 01 Martin - Košúty- žiadosť o vydanie súhlasu podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na výrub drevín rastúcich na parcele KN-C 2273/2 v k.ú. Štrba
1570/23/2019 05.042019 08.04.2019 5 dní PPA Invest s.r.o., Vihorlatská 3122/40, 040 01 Košice - žiadosť o vydanie súhlasu podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na výrub drevín rastúcich na parcele KN-C 2413/23 v k.ú. Štrba
1275/23/2019 21.032019 22.03.2019 5 dní Jaroslav Kessel, Fraňa Kráľa 2034/15, 058 01 Poprad - žiadosť o vydanie súhlasu podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na výrub drevín rastúcich na parcele KN-C 2554/10 v k.ú. Štrba
1088/23/2019 15.032019 15.03.2019 5 dní Miroslav Mališ, Jana Milaniaková, ČSA 66/52, Štrba - žiadosť o vydanie súhlasu podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na výrub drevín rastúcich na parcele KN-C 617/3 v k.ú. Štrba
1054/62/2019 13.032019 15.03.2019 5 dní Peter Ferianc, Lesná 60/18, Tatranská Štrba - žiadosť o vydanie súhlasu podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na výrub drevín rastúcich na parcele KN-C 2202/27 v k.ú. Štrba
873/62/2019 25.02.2019 26.02.2019 5 dní Zuzana Križanová, Štepánkovická 754/25, Štrba - žiadosť o vydanie súhlasu podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na výrub drevín rastúcich na parcele KN-C 557/1 v k.ú. Štrba
3866/39/2018 21.11.2018 22.11.2018 5 dní Róbert Pristač, Jesenského 28 059 21 Svit - žiadosť o vydanie súhlasu podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na výrub drevín rastúcich na parcele KN-C 1239/2 v k.ú. Štrba
3788/39/2018 15.11.2018 16.11.2018 5 dní JUDr. Viera Jančíková, Lesná 34/17, 05941 Tatranská Štrba - žiadosť o vydanie súhlasu podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na výrub drevín rastúcich na parcele KN-C 2417/4 v k.ú. Štrba
3630/39/2018 02.11.2018 05.11.2018 5 dní Jozef Sabol Kvetná 36, 082 04  Drienov - žiadosť o vydanie súhlasu podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na výrub drevín rastúcich na parcele KN-C 2981/17 v k.ú. Štrba
3628/39/2018 02.11.2018 05.11.2018 5 dní Jozef Bretz, Štefánikova 537/10, 059 38 Štrba - žiadosť o vydanie súhlasu podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na výrub drevín rastúcich na parcele KN-C 1307 v k.ú. Štrba
2932/39/2018 21.09.2018 24.09.2018 5 dní PPA Invest s.r.o, Vihorlatská 40, 040 01 Košice - žiadosť o vydanie súhlasu podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na výrub drevín rastúcich na parcele KN-C 2413/1 v k.ú. Štrba
2730/39/2018 06.09.2018 07.09.2018 5 dní Marek Jančík. Dubová 15, 052 01 Spišská Nová Ves - žiadosť o vydanie súhlasu podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na výrub drevín rastúcich na parcele KN-C 2485/134 v k.ú. Štrba
2586/39/2018 22.08.2018 23.08.2018 5 dní Michal Šingliar. Tupolevova 18 85101 Bratislava - žiadosť o vydanie súhlasu podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na výrub drevín rastúcich na parcele KN-C 2358/9 v k.ú. Štrba
2537/39/2018 17.08.2018 20.08.2018 5 dní Drahoslava Modrič, MUDr. Markušovského 14, 05938 Štrba - žiadosť o vydanie súhlasu podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na výrub drevín rastúcich na parcele KN-C 1385/1 v k.ú. Štrba
2524/39/2018 16.08.2018 20.08.2018 5 dní Martin Balej, Martina Benku 21, 05938 Štrba - žiadosť o vydanie súhlasu podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na výrub drevín rastúcich na parcele KN-C 1319 v k.ú. Štrba
2417/39/2018 16.08.2018 10.08.2018 5 dní Gabriela Baníková,  Partizánska 8, 05941 Tatranská Štrba - žiadosť o vydanie súhlasu podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na výrub drevín rastúcich na parcele KN-C 2468 v k.ú. Štrba
2151/39/2018 18.07.2018 18.07.2018 5 dní PPA Invest s.r.o, Vihorlatská 40, 040 01 Košice - žiadosť o vydanie súhlasu podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na výrub drevín rastúcich na parcele KN-C 2413/23 v k.ú. Štrba
1949/39/2018 28.06.2018 02.07.2018 5 dní Marcel Šimonov a Žaneta Šimonová, Tomášikova 30, 058 01 Poprad - žiadosť o vydanie súhlasu podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na výrub drevín rastúcich na parcele KN-C 1160 v k.ú. Štrba
1527/39/2018 30.04.2018 02.05.2018 5 dní Alžbeta Lištiaková, Miloša Janošku 366/10, 05938 Štrba - žiadosť o vydanie súhlasu podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na výrub drevín rastúcich na parcele KN-E 35 v k.ú. Štrba
1032/39/2018 03.04.2018 05.04.2018 5 dní Ing. Milan Bojda, Albrechtova 3, 82104 Bratislava - žiadosť o vydanie súhlasu podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na výrub drevín rastúcich na parcele KN-C 2554/45  v k.ú. Štrba
974/39/2018 23.03.2018 23.03.2018 5 dní Ľubomír Sýkora, Uzlovská 3790/9, 036 01 Martin - žiadosť o vydanie súhlasu podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na výrub drevín rastúcich na parcele KN-C 2444/1  v k.ú. Štrba
965/39/2018 21.03.2018 22.03.2018 5 dní Maxim Závodský, Koprivnická 11, 841 01 Bratislava - žiadosť o vydanie súhlasu podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na výrub drevín rastúcich na parcele KN-C 2445  v k.ú. Štrba
839/39/2018 03.03.2018 06.03.2018 5 dní Ján Senček,Tatranská Lomnica 176, 06201 Vysoké Tatry - žiadosť o vydanie súhlasu podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na výrub drevín rastúcich na parcele KN-C 2444/2 a KN-C 2445 v k.ú. Štrba
897/39/2018 13.03.2018 15.03.2018 5 dní Mgr. Miloslava Slobodová, Košická 2630/44, 058 01 Poprad - žiadosť o vydanie súhlasu podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na výrub drevín rastúcich na parcele KN-C 2981/73  v k.ú. Štrba
2762/62/2017 06.12.2017 08.12.2017 5 dní ŽSR Oblastné riaditeľstvo Košice, Stredisko miestnej správy a údržby ŽTS TO Spišská Nová Ves, Odborárov 47, 052 01 Spišská Nová ves - žiadosť o vydanie súhlasu podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na výrub drevín rastúcich na parcele KN-C 2554/1 a KN-C 2536/11 v k.ú. Štrba
2702/62/2017 01.12.2017 01.12.2017 5 dní Mária Otčenášová, Milan Otčenáš ČSA 13/13, Štrba - žiadosť o vydanie súhlasu podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na výrub drevín rastúcich na parcele KN-C 735 v k.ú. Štrba

2021 Copyright Obec Štrba. | Dôležité telefónne čísla | Ochrana osobných údajov | Používanie Cookies | Kontakt

Tieto stránky využívajú cookies. Ich ďalším používaním súhlasíte využívaním cookies. Prečítajte si informácie o tom, ako cookies používame a ako ich používanie môžete odmietnuť nastavením svojho internetového prehliadača. Viac informácii.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close