Ochrana prírody a krajiny - správne konania

Obec Štrba, ako orgán ochrany prírody, zverejňuje podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov informácie o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť písomne na adresu: Obec Štrba, Hlavná 188/67, 059 38 Štrba alebo elektronicky na adresu:

hrusovsky@strba.sk v lehote určenej pri informácii o začatí každého správneho konania od zverejnenia informácie.

Číslo konania Dátum začatia konania Dátum zverejnenia informácie Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní Predmet konania
2555/2023 22.02.2023 22.02.2023 5 dní Charitatívno-diakonický domov sociálnych služieb, n.o., SNP 264/3, 059 21 Svit  - žiadosť o vydanie súhlasu podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na výrub 1ks dreviny a krovinového porastu rastúcich na parcele KN-C 2275/63  v k.ú. Štrba
8177/2022 20.12.2022 20.12.2022 5 dní Michal Kubičko, Ul.Lanškrounská 1598/17, 060 01 Kežmarok  - žiadosť o vydanie súhlasu podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na výrub 1ks dreviny rastúcej na parcele KN-C 39  v k.ú. Štrba
7706/2022 11.11.2022 14.11.2022 5 dní Zuzana Erdziaková, 1. mája 598/2, 059 38 Štrba  - žiadosť o vydanie súhlasu podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na výrub 2ks drevín rastúcej na parcele KN-C 1423/24  v k.ú. Štrba
7738/2022 11.11.2022 16.11.2022 5 dní Mesto Vysoké Tatry  062 01 Starý Smokovec   - žiadosť o vydanie súhlasu podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na výrub 6 ks drevín rastúcej na parcele KN-E 3092/1 v k.ú. Tatranská Lomnica
7274/2022 19.10.2022 06.10.2022 5 dní Tatra hotel Slovakia, a.s. Štrbské Pleso 33, 059 85 Vysoké Tatry- žiadosť o vydanie súhlasu podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na výrub 2ks drevín rastúcej na parcele KN-C 3596/6  v k.ú. Štrba
7181/2022 13.10.2022 30.09.2022 5 dní Pavel Gallo, 29. januára 664/43, 059 38 Štrba  - žiadosť o vydanie súhlasu podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na výrub 1ks dreviny rastúcej na parcele KN-C 1469/26  v k.ú. Štrba
7143/2022 13.10.2022 30.09.2022 5 dní Tatiana Daraková, A. Sládkoviča 455/14, 059 38 Štrba  - žiadosť o vydanie súhlasu podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na výrub 3 ks drevín rastúcej na parcele KN-C 1137 v k.ú. Štrba
6985/2022 12.10.2022 13.09.2022 5 dní Mesto Vysoké Tatry  062 01 Starý Smokovec   - žiadosť o vydanie súhlasu podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na výrub 1 ks dreviny rastúcej na parcele KN-C 17/3 v k.ú. Starý Smokovec
6984/2022 12.10.2022 13.09.2022 5 dní Mesto Vysoké Tatry  062 01 Starý Smokovec   - žiadosť o vydanie súhlasu podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na výrub 2 ks drevín rastúcej na parcele KN-C 55/6 v k.ú. Starý Smokovec
5592/2022 16.05.2022 18.05.2022 5 dní Ing. Juraj Debre,  Ivana Stodolu 19,  060 01 Kežmarok   - žiadosť o vydanie súhlasu podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na výrub 8 ks drevín rastúcej na parcele KN-C 2413/27 a 2413/29 v k.ú. Štrba
3975/2022 24.03.2022 25.03.2022 5 dní František Pristač, 1.mája 29,  059 38 Štrba   - žiadosť o vydanie súhlasu podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na výrub 1 ks dreviny rastúcej na parcele KN-C 1239/2 v k.ú. Štrba
3703/2022 03.03.2022 04.03.2022 5 dní Mesto Vysoké Tatry , Starý Smokovec č.1, 06201 Starý Smokovec  - žiadosť o vydanie súhlasu podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na výrub 2 ks drevín rastúcich na parcele KN-C 212/1 v k.ú. Tatranská Lomnica
32/2022 04.01.2022 07.01.2022 5 dní Stanislav Baláž, Štepánkovická 746/17,  059 38 Štrba   - žiadosť o vydanie súhlasu podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na výrub 3 ks drevín rastúcich na parcele KN-C 447/12 v k.ú. Štrba
8007/2021 19.11.2021 24.11.2021 5 dní Anna Balážová, Štepánkovická 734/6,  059 38 Štrba   - žiadosť o vydanie súhlasu podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na výrub 1 ks dreviny rastúcej na parcele KN-C 289 v k.ú. Štrba
8012/2021 19.11.2021 24.11.2021 5 dní Ing. Ján Groman, Družstevná 158/42, 060 01 Malý Slavkov   - žiadosť o vydanie súhlasu podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na výrub 4 ks drevín rastúcich na parcele KN-C 2275/84 v k.ú. Štrba
8013/2021 19.11.2021 24.11.2021 5 dní Ing. Ján Groman, Družstevná 158/42, 060 01 Malý Slavkov   - žiadosť o vydanie súhlasu podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na výrub 6 ks drevín rastúcich na parcele KN-C 2440/8 v k.ú. Štrba
7948/2021 12.11.2021 18.11.2021 5 dní Ján Tomko, Krôn 394/1, 059 38 Štrba   - žiadosť o vydanie súhlasu podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na výrub 1 ks dreviny rastúcej na parcele KN-C 852 v k.ú. Štrba
7346/2021 24.09.2021 27.09.2021 5 dní Anna Sisková, Železničná 4/4 05941 Tatranská Štrba  - žiadosť o vydanie súhlasu podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na výrub 3 ks drevín rastúcich na parcele KN-C 2562/5 v k.ú. Štrba
7317/2021 22.09.2021 23.09.2021 5 dní Mária Kohútová 29. januára 680, 059 38 Štrba  - žiadosť o vydanie súhlasu podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na výrub 3 ks drevín rastúcich na parcele KN-C 1469/34 v k.ú. Štrba
7287/2021 20.09.2021 23.09.2021 5 dní Gabriela Baníková, Partizánska 8 05941 Tatranská Štrba  - žiadosť o vydanie súhlasu podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na výrub 3 ks drevín rastúcich na parcele KN-C 2474 v k.ú. Štrba
7113/2021 02.09.2021 02.09.2021 5 dní Mgr.Martin Bajčičák, Lesná 1193/60, 05941 Tatranská Štrba  - žiadosť o vydanie súhlasu podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na výrub 6 ks drevín rastúcich na parcele KN-C 2440/20 v k.ú. Štrba
7101/2021 26.08.2021 30.08.2021 5 dní Marcela Guličová, Štepánkovická 768/39, 059 38 Štrba  - žiadosť o vydanie súhlasu podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na výrub 3 ks drevín rastúcich na parcele KN-C 597/1 v k.ú. Štrba
6430/2021 02.07.2021 02.07.2021 5 dní Mgr.Helena Csontofalská, Vyšný Čaj 12, 04416 Vyšný Čaj  - žiadosť o vydanie súhlasu podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na výrub 4 ks drevín rastúcich na parcele KN-C 1398/1 v k.ú. Štrba
493/2021 28.06.2021 28.06.2021 5 dní Obec Štrba, Hlavná 188/67, 059 38 Štrba  - žiadosť o vydanie súhlasu podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na výrub 14 ks drevín rastúcich na parcele KN-C 2276/70, 2275/8, 2275/45, 2275/47, 2276/8, 2276/87 v k.ú. Štrba
5464/31/2021 30.04.2021 03.05.2021 5 dní Ľubomír Kratochvíla, Hlavná 681/138, 059 38 Štrba  - žiadosť o vydanie súhlasu podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na výrub drevín rastúcich na parcele KN-C 1497/1 v k.ú. Štrba
2656/31/2021 09.03.2021 11.03.2021 5 dní Ing. Jaroslav Bartoš, Hlavná 206/85, 059 38 Štrba  - žiadosť o vydanie súhlasu podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na výrub drevín rastúcich na parcele KN-C 158/1 v k.ú. Štrba
1669/31/2021 18.02.2021 18.02.2021 5 dní Pavel Jaško,Jurkovičova 391/7, 059 38 Štrba  - žiadosť o vydanie súhlasu podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na výrub drevín rastúcich na parcele KN-C 1405/1 v k.ú. Štrba
8095/126/2020 30.11.2020 03.12.2020 5 dní Daniela Cardoso, Štepánkovicá 740/12 ,059 38 Štrba  - žiadosť o vydanie súhlasu podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na výrub drevín rastúcich na parcele KN-C 1186/1 v k.ú. Štrba
8146/126/2020 02.12.2020 04.12.2020 5 dní Zuzana Hudecová Veľké Uherce č. 351, 95841 Veľké Uherce  - žiadosť o vydanie súhlasu podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na výrub drevín rastúcich na parcele KN-C 344 a KN-C 349 v k.ú. Štrba
7754/126/2020 21.10.2020 22.10.2020 5 dní Peter Pirožek  Košická, 2447/2 058 01 Poprad 2  - žiadosť o vydanie súhlasu podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na výrub drevín rastúcich na parcele KN-C 151 a KN-C 152 v k.ú. Štrba
7756/126/2020 21.10.2020 22.10.2020 5 dní Ivana Mihalíková, Družstevná 283/30,059 38 Štrba  - žiadosť o vydanie súhlasu podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na výrub drevín rastúcich na parcele KN-C 1055 a KN-C 1056/1 v k.ú. Štrba
7722/126/2020 19.10.2020 22.10.2020 5 dní Radoslav Húska, SNP 296/5, 059 38 Štrba  - žiadosť o vydanie súhlasu podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na výrub drevín rastúcich na parcele KN-C 993 v k.ú. Štrba
6346/126/2020 08.07.2020 08.07.2020 5 dní Peter Kalla a Erika Kallová, Spišská Teplica č. 189, 05934 Sp. Teplica - žiadosť o vydanie súhlasu podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na výrub drevín rastúcich na parcele KN-C 1043/1 v k.ú. Štrba
2964/126/2020 11.03.2020 11.03.2020 5 dní Gabriela Baníková, Partizánska 8, 05941 Tatranská  Štrba - žiadosť o vydanie súhlasu podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na výrub drevín rastúcich na parcele KN-C 2474 v k.ú. Štrba
2664/126/2020 03.03.2020 06.03.2020 5 dní Miroslav Langsfeld a Anna Langsfeldová, Družstevná 460/21, 05938 Štrba - žiadosť o vydanie súhlasu podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na výrub drevín rastúcich na parcele KN-C 40 v k.ú. Štrba
2568/126/2020 04.03.2020 04.03.2020 5 dní Miloš Adam, Vojenská 7, 040 01 Košice - žiadosť o vydanie súhlasu podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na výrub drevín rastúcich na parcele KN-C 240/1 v k.ú. Štrba
1667/126/2020 05.02.2020 10.02.2020 5 dní Ing. Ján Šerfel, M. Benku 561/7, 059 38 Štrba - žiadosť o vydanie súhlasu podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na výrub drevín rastúcich na parcele KN-C 1331 v k.ú. Štrba
3798/23/2019 07.11.2019 07.11.2019 5 dní Ing. Ondrej Pališin, Idanská 6, 04011 Košice - žiadosť o vydanie súhlasu podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na výrub drevín rastúcich na parcele KN-C 2981/25 v k.ú. Štrba
3503/23/2019 09.10.2019 10.10.2019 5 dní PhDr. Zuzana Kollárová, Na letisko 28, 058 01 Poprad - žiadosť o vydanie súhlasu podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na výrub drevín rastúcich na parcele KN-C 1297/1, KN-C 1297/2 a KN-C 1325 v k.ú. Štrba
3404/23/2019 30.09.2019 04.10.2019 5 dní Ing. Mária Sabolová, Ul.Slovenskej jednot 7, 040 01 Košice - žiadosť o vydanie súhlasu podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na výrub drevín rastúcich na parcele KN-C 2358/3 a KN-E 681/20 v k.ú. Štrba
1795/23/2019 02.05.2019 03.05.2019 5 dní MUDr. Helena Knotková, Majerníka 5/54, 036 01 Martin - Košúty- žiadosť o vydanie súhlasu podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na výrub drevín rastúcich na parcele KN-C 2273/2 v k.ú. Štrba
1570/23/2019 05.042019 08.04.2019 5 dní PPA Invest s.r.o., Vihorlatská 3122/40, 040 01 Košice - žiadosť o vydanie súhlasu podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na výrub drevín rastúcich na parcele KN-C 2413/23 v k.ú. Štrba
1275/23/2019 21.032019 22.03.2019 5 dní Jaroslav Kessel, Fraňa Kráľa 2034/15, 058 01 Poprad - žiadosť o vydanie súhlasu podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na výrub drevín rastúcich na parcele KN-C 2554/10 v k.ú. Štrba
1088/23/2019 15.032019 15.03.2019 5 dní Miroslav Mališ, Jana Milaniaková, ČSA 66/52, Štrba - žiadosť o vydanie súhlasu podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na výrub drevín rastúcich na parcele KN-C 617/3 v k.ú. Štrba
1054/62/2019 13.032019 15.03.2019 5 dní Peter Ferianc, Lesná 60/18, Tatranská Štrba - žiadosť o vydanie súhlasu podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na výrub drevín rastúcich na parcele KN-C 2202/27 v k.ú. Štrba
873/62/2019 25.02.2019 26.02.2019 5 dní Zuzana Križanová, Štepánkovická 754/25, Štrba - žiadosť o vydanie súhlasu podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na výrub drevín rastúcich na parcele KN-C 557/1 v k.ú. Štrba
3866/39/2018 21.11.2018 22.11.2018 5 dní Róbert Pristač, Jesenského 28 059 21 Svit - žiadosť o vydanie súhlasu podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na výrub drevín rastúcich na parcele KN-C 1239/2 v k.ú. Štrba
3788/39/2018 15.11.2018 16.11.2018 5 dní JUDr. Viera Jančíková, Lesná 34/17, 05941 Tatranská Štrba - žiadosť o vydanie súhlasu podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na výrub drevín rastúcich na parcele KN-C 2417/4 v k.ú. Štrba
3630/39/2018 02.11.2018 05.11.2018 5 dní Jozef Sabol Kvetná 36, 082 04  Drienov - žiadosť o vydanie súhlasu podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na výrub drevín rastúcich na parcele KN-C 2981/17 v k.ú. Štrba
3628/39/2018 02.11.2018 05.11.2018 5 dní Jozef Bretz, Štefánikova 537/10, 059 38 Štrba - žiadosť o vydanie súhlasu podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na výrub drevín rastúcich na parcele KN-C 1307 v k.ú. Štrba
2932/39/2018 21.09.2018 24.09.2018 5 dní PPA Invest s.r.o, Vihorlatská 40, 040 01 Košice - žiadosť o vydanie súhlasu podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na výrub drevín rastúcich na parcele KN-C 2413/1 v k.ú. Štrba
2730/39/2018 06.09.2018 07.09.2018 5 dní Marek Jančík. Dubová 15, 052 01 Spišská Nová Ves - žiadosť o vydanie súhlasu podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na výrub drevín rastúcich na parcele KN-C 2485/134 v k.ú. Štrba
2586/39/2018 22.08.2018 23.08.2018 5 dní Michal Šingliar. Tupolevova 18 85101 Bratislava - žiadosť o vydanie súhlasu podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na výrub drevín rastúcich na parcele KN-C 2358/9 v k.ú. Štrba
2537/39/2018 17.08.2018 20.08.2018 5 dní Drahoslava Modrič, MUDr. Markušovského 14, 05938 Štrba - žiadosť o vydanie súhlasu podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na výrub drevín rastúcich na parcele KN-C 1385/1 v k.ú. Štrba
2524/39/2018 16.08.2018 20.08.2018 5 dní Martin Balej, Martina Benku 21, 05938 Štrba - žiadosť o vydanie súhlasu podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na výrub drevín rastúcich na parcele KN-C 1319 v k.ú. Štrba
2417/39/2018 16.08.2018 10.08.2018 5 dní Gabriela Baníková,  Partizánska 8, 05941 Tatranská Štrba - žiadosť o vydanie súhlasu podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na výrub drevín rastúcich na parcele KN-C 2468 v k.ú. Štrba
2151/39/2018 18.07.2018 18.07.2018 5 dní PPA Invest s.r.o, Vihorlatská 40, 040 01 Košice - žiadosť o vydanie súhlasu podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na výrub drevín rastúcich na parcele KN-C 2413/23 v k.ú. Štrba
1949/39/2018 28.06.2018 02.07.2018 5 dní Marcel Šimonov a Žaneta Šimonová, Tomášikova 30, 058 01 Poprad - žiadosť o vydanie súhlasu podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na výrub drevín rastúcich na parcele KN-C 1160 v k.ú. Štrba
1527/39/2018 30.04.2018 02.05.2018 5 dní Alžbeta Lištiaková, Miloša Janošku 366/10, 05938 Štrba - žiadosť o vydanie súhlasu podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na výrub drevín rastúcich na parcele KN-E 35 v k.ú. Štrba
1032/39/2018 03.04.2018 05.04.2018 5 dní Ing. Milan Bojda, Albrechtova 3, 82104 Bratislava - žiadosť o vydanie súhlasu podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na výrub drevín rastúcich na parcele KN-C 2554/45  v k.ú. Štrba
974/39/2018 23.03.2018 23.03.2018 5 dní Ľubomír Sýkora, Uzlovská 3790/9, 036 01 Martin - žiadosť o vydanie súhlasu podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na výrub drevín rastúcich na parcele KN-C 2444/1  v k.ú. Štrba
965/39/2018 21.03.2018 22.03.2018 5 dní Maxim Závodský, Koprivnická 11, 841 01 Bratislava - žiadosť o vydanie súhlasu podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na výrub drevín rastúcich na parcele KN-C 2445  v k.ú. Štrba
839/39/2018 03.03.2018 06.03.2018 5 dní Ján Senček,Tatranská Lomnica 176, 06201 Vysoké Tatry - žiadosť o vydanie súhlasu podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na výrub drevín rastúcich na parcele KN-C 2444/2 a KN-C 2445 v k.ú. Štrba
897/39/2018 13.03.2018 15.03.2018 5 dní Mgr. Miloslava Slobodová, Košická 2630/44, 058 01 Poprad - žiadosť o vydanie súhlasu podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na výrub drevín rastúcich na parcele KN-C 2981/73  v k.ú. Štrba
2762/62/2017 06.12.2017 08.12.2017 5 dní ŽSR Oblastné riaditeľstvo Košice, Stredisko miestnej správy a údržby ŽTS TO Spišská Nová Ves, Odborárov 47, 052 01 Spišská Nová ves - žiadosť o vydanie súhlasu podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na výrub drevín rastúcich na parcele KN-C 2554/1 a KN-C 2536/11 v k.ú. Štrba
2702/62/2017 01.12.2017 01.12.2017 5 dní Mária Otčenášová, Milan Otčenáš ČSA 13/13, Štrba - žiadosť o vydanie súhlasu podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na výrub drevín rastúcich na parcele KN-C 735 v k.ú. Štrba

2023 Copyright Obec Štrba. | Dôležité telefónne čísla | Ochrana osobných údajov | Používanie Cookies | Kontakt