Podujatia v Štrbe

29. novembra 2022 | Kultúra, Uvítanie detí do života

Uvítanie detí do života – 27. 11. 2022

V nedeľu 27. novembra 2022 v obradnej sieni obecného úradu v Štrbe členky ZPOZ privítali novonarodené deti našej obce. Rodičom detí a ostatným prítomným sa prihovorila Anna Gavalierová a slávnostné uvítanie umocnili poéziou a spevom členky zboru a žiaci ZŠ. Slávnostne medzi občanov našej obce boli prijaté deti – Petra Babjaková, Filip Pohlod, Ján Hyben, Zuzana Jonasová, Martin Balej, Viliam Blaško, Ema

1. novembra 2022 | Kultúra, Novinky, Pamiatka zosnulých, Podujatia

Pamiatka zosnulých – 2022

1.novembra v predvečer Pamiatky zosnulých kráčame so srdcom naplneným pokorou k hrobom tých, ktorí odišli Domov. Ozdobujeme hroby, zapálime sviečku a venujeme spomienku na zosnulých rodinných príslušníkov a známych. Pri tejto príležitosti sa 1. novembra 2022  uskutočnila pred Domom smútku pietna spomienka, kde sa prihovoril starosta obce, zaspievala folklórna skupina a pripomenuli sme si aj

16. októbra 2022 | Kultúra, Novinky, Podujatia

Čaro zrelosti

Pri príležitosti Mesiaca úcty  k starším konalo sa v nedeľu 16. októbra 2022 slávnostné popoludnie  v Dome seniorov v Tatranskej Štrbe a  v Kultúrnom dome v Štrbe. Na podujatí sme venovali pozornosť aj jubilantom, ktorí v roku 2022  majú 70, 80 a viac rokov Program pripravili deti materskej školy, základnej školy, základnej umeleckej školy, DFS Štrbianček

11. septembra 2022 | Klub turistov ŠK Štrba, Kultúra, Novinky, Podujatia

Výstup pod Štrbský štít – 42. ročník

Ako tradične, druhú septembrovú nedeľu 11. 9. 2022 sa uskutočnil 42. ročník výstupu pod Štrbský štít. Po rokoch, keď počasie pre výstup prialo, tentokrát predpovede neveštili nič dobrého. Bolo sa treba rozhodnúť, či sa výstup uskutoční, alebo preloží na neskorší termín. Rozhodli sme sa, že sa pomodlíme a v nedeľu to skúsime. Až pod Vodopád

10. septembra 2022 | Kultúra, Novinky, Podujatia

Memoriál Antona Guliča

V sobotu 10. septembra 2022 sa streli futbalisti na športovom štadióne v Štrbe, aby si zahrali turnaj a pripomenuli si tak svojho kamaráta Antona Guliča. Pred futbalovým turnajom sa stretli na cintoríne, na hrob A. Guliča položili kvety a poklonili sa jeho pamiatke.

10. septembra 2022 | Kultúra, Novinky, Podujatia

XXV. Oblastná výstava drobných zvierat

Výstava bola otvorená 10.9.2022  v priestoroch  Oblastného výboru SZCH Poprad, Kollárova 14 Poprad – Veľká a zúčastnili sa jej aj štrbskí chovatelia.

7. septembra 2022 | Prijatie prvákov

Prijatie prvákov – 2022

5. septembra 2022 prváci skôr ako išli do školy na slávnostné otvorenie školského roka 2022/2023 boli prijatí v obradnej sieni Obecného úradu v Štrbe. Deťom a rodičom sa prihovorila Ing. Dagmar Vincová a riaditeľka ZŠ Mgr. Ľubomíra Iľanovská. Rodičia sa podpísali do Pamätnej knihy a 32 budúcich prvákov zdokumentovalo svoju prítomnosť na tomto pre nich

4. septembra 2022 | Kultúra, Novinky, Podujatia

Zôsyp – Liptovský folklórny festival

Život, sviatky a práce na Liptove počas celého roka predstavili v nedeľu 4.9.2022 folklórne skupiny počas Liptovského folklórneho festivalu v Múzeu liptovskej dediny v Pribyline. Putovanie za tradíciami Liptova začalo zvykmi a prácami v hore, kde sa účinkujúci vyviezli vláčikom. Program postupne pokračoval aj so sprievodom všetkých účinkujúcich a divákov do autentického prostredia liptovskej dediny, v ktorom vystúpili v podujatí

4. septembra 2022 | Kultúra, Novinky, Podujatia

Štrbské vizitácie posledných sto rokov

Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku v Štrbe a vydavateľstvo UNIVERSUM, s.r.o. v Prešove  zorganizovali slávnostnú prezentáciu knihy Štrbské vizitácie posledných sto rokov (1918 – 2021) za účasti biskupa Východného dištriktu ECAV na Slovensku Petra Mihoča, starostu obce Michal Sýkoru, kňazov oboch cirkví Stanislava Baloca a Miroslava Hrica, dozorcu Cirkevného zboru v Štrbe Dušana

31. augusta 2022 | Kultúra, Podujatia, Štrbän

Slovenský deň kroja – 2022

1.septembra 2022 sa konal už 5. ročník podujatia Slovenský deň kroja, kde sa stretli milovníci, nadšenci tradícií, folklóru a krojov takmer z celého Slovenska. Podujatie bolo venované spomienke na prof. Štefana Nosáľa Na pódiu na Nám. SNP v Banskej Bystrici sa predstavilo 650 účinkujúcich, ktorý tancovali, spievali piesne spojené so životnými udalosťami a priblížili divákom rozmanitosť tradícií, pestrosť a rozdielnosť


2022 Copyright Obec Štrba. | Dôležité telefónne čísla | Ochrana osobných údajov | Používanie Cookies | Kontakt