História Štrbského Plesa

Vznik Štrbského Plesa rozhodujúcou mierou ovplyvnila výstavba podtatranského úseku Košicko-bohumínskej železnice v roku 1871. Vytvorila totiž priaznivé podmienky na rozvoj cestovného ruchu aj v tejto, predtým len ťažko prístupnej oblasti.
Začiatky budúcej osady Štrbské Pleso boli skromné. Prvé dve budovy na juhovýchodnom brehu jazera postavili liptovskí tesári pod vedením Jána Zuskina zo Štrby. Dopravu hostí zo štrbskej stanice k plesu a chatám na jeho brehoch vykonávali štrbskí fiakristi. Cesta zo Štrbského Plesa bola využívaná aj na prevoz ľadu na chladenie nápojov.
Štrbské Pleso bolo až do r. 1904 odkázané na Poštový úrad v Štrbe. Transport zásielok obidvoma smermi zaobstarával lesník Ján Sýkora zo Štrby. V zime ako prvý štrbskopleský lyžiar – na vlastnoručne zhotovených lyžiach.
V roku 1896 bola vybudovaná medzi Tatranskou Štrbou a Štrbským Plesom parná ozubnicová železnica, ktorá prispela k urýchleniu rozvoja cestovného ruchu na štrbskom území. Obec Štrba zabezpečila vybudovanie komunikácií, vodovodu a ďalšej infraštruktúry.
Veľký rozmach zaznamenalo Štrbské Pleso v r. 1970, kedy sa tu konali Majstrovská sveta FIS v klasických lyžiarskych disciplínach. V tomto období zrušenú parnú ozubnicovú železnicu nahradila nová elektrická. Po prvých jednoduchých ubytovniach vyrástli postupne luxusné budovy na brehu jazera, ktoré sa neskôr stali súčasťou kúpeľov. Boli postavené hotely FIS, Panoráma, Baník, Patria a ďalšie. Štrbské Pleso je významné centrum turizmu a zimných športov, najvyššie položená turisticko-liečebná osada, nachádzajúca sa vo Vysokých Tatrách. Rozkladá sa na južnom brehu jazera Štrbské pleso v nadmorskej výške 1346 m n. m..

Štrbské Pleso bolo vždy integrálnou súčasťou obce Štrba a podstatná časť jeho územia aj vlastníctvom obyvateľov obce Štrba.
Po druhej svetovej vojne sa však začali presadzovať snahy o násilné odčlenenie území podtatranských obcí a vytvorenie mesta Vysoké Tatry. To sa aj podarilo a po r. 1949 vzniklo mesto Vysoké Tatry. Obec Štrba sa od r. 1990 usilovala o nápravu tejto krivdy a uplatnila si nárok na vrátenie pôvodného historického katastrálneho územia Štrbského Plesa. 3. mája 2007 bol úspešne ukončený dlhoročný spor o jeho navrátenie priaznivým rozhodnutím Najvyššieho súdu SR v prospech obce Štrba. Týmto rozhodnutím bolo zavŕšené 17-ročné úsilie o odstránenie historickej krivdy.
Štrbské Pleso sa tak stalo miestnou časťou obce a jeho rozvoj  prebieha v kontinuite prepojenia vysokohorského strediska s podhorím.

V rámci podpory cestovného ruchu prihraničného regiónu  boli vytvorené nové produkty cestovného ruchu v rámci projektu Štrbské Pleso – oči pre všetkých, a to podpora turistických služieb prostredníctvom kamerového systému (8 wifi kamier)


2023 Copyright Obec Štrba. | Dôležité telefónne čísla | Ochrana osobných údajov | Používanie Cookies | Kontakt