Kultúrny život v obci

V roku 1984 vzniklo Miestne kultúrne stredisko (predtým táto úloha patrila Osvetovej besede), ktoré sa v roku 1992 pretransformovalo na oddelenie kultúry obecného úradu. Jeho činnosť je úzko spojená s činnosťou zboru pre občianske záležitosti a folklórnymi skupinami. Z aktivít spomenieme Deň matiek, Deň detí a športu, slávnosť pri príležitosti Mesiaca úcty k starším, predvianočné stretnutie s dôchodcami, oceňovanie najlepších športovcov roka, príchod Mikuláša a vianočná slávnosť Otváranie dverí Vianoc podtatranských, ktorá sa organizuje už od roku 1990.

Obec Štrba je známa svojou vyspelou kultúrou, ktorá až doposiaľ nesie pečať tradícií, ich udržiavanie a povýšenie týchto nezameniteľných hodnôt do súčasnej podoby. Tak je to pri folklórnom umení, ktorého nositeľmi sú  folklórne súbory: Štrbianček, Štrbian a Štrbän.

V obci je stále živá tradícia počas veľkonočných sviatkov – spoločné oblievanie dievčat a vyberanie výslužky za kúpačku hore dedinou so spevom a harmonikou po vrstvách – to je sviatok celej dediny a na Vianoce stretnete koledníkov od najmenších až po dospelých mládencov a spevy dievčat popod okná.

Slávnosti poézie, či predtým recitačné preteky majú v našej obci silnú tradíciu. Od roku 1937 popri divadle patrili k najväčším kultúrnym udalostiam v dianí našej podtatranskej obce. Aj keď čas priniesol mnohé zmeny, stále patria pre mnohých z nás k sviatočným chvíľam vypočuť si interpretácie poézie či prózy v podaní našich recitátorov.

Referát kultúry obecného úradu spolupracuje so spoločenskými organizáciami a hospodárskymi subjektami v obci, so školami a vytvára pre ich činnosť podmienky (Miestny spolok SČK Dr. Markušovského, Klub dôchodcov, Športový klub, ZO Slovenského zväzu zdravotne postihnutých, ZO Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov, COOP Jednota Spotrebné družstvo, Dobrovoľný hasičský zbor, Miestny odbor Matice Slovenskej)

Zabezpečuje služby obyvateľstvu:

  • poskytovanie prenájmu priestorov na rodinné a iné podujatia v zasadačke spoločenského domu a v sále kultúrneho domu
  • poskytovanie prenájmu priestorov pre záujmovo umeleckú činnosť – FS, výstavy, …
  • poskytovanie prenájmu priestorov na predaj, prednáškovú činnosť, reklamné prezentácie pre domácich i ostatných podnikateľov
  • sprostredkovanie informácií v Obecnom televíznom vysielaní, v Štrbských novinách na informačných tabuliach

Fotogaléria


2023 Copyright Obec Štrba. | Dôležité telefónne čísla | Ochrana osobných údajov | Používanie Cookies | Kontakt