Obecná knižnica

Obecná knižnica v Štrbe a pobočka v Tatranskej Štrbe ako neoddeliteľná súčasť kultúry pracuje vyše 50 rokov. Má bohatý knižničný fond náučnej, populárnej i detskej literatúry – spolu 20 003 zväzkov. Tie sú systematicky triedené podľa tematických skupín – Medzinárodného desatinného triedenia. Rozpočet obce pamätá na nákup knižných noviniek, ale aj časopisov. Pre dopĺňanie knižných noviniek obecná knižnica využíva aj žiadosti z Ministerstva kultúry SR cez rôzne výzvy a grandy. Už niekoľko rokov po sebe sa nám podarilo získať finančné príspevky na nákup nových kníh. Knihy pre čitateľov, hlavne študentov zabezpečujeme aj cestou medziknižničnej výpožičnej služby a od sponzorov. Literatúra je spracovávaná cez počítač a každá kniha má vytlačený čiarový kód na počítači. Čitatelia so skladbou v knižnici sa môžu aj sami oboznámiť v počítači a nájsť si žiadaný titul. Evidencia čitateľov, výpožičiek a upomienok je spracovávaná cez program LIBRIS v počítači.

Knižnica okrem požičiavania kníh poskytuje aj bezplatné internetové služby svojim čitateľom.

Výpožičná doba
Štrba
Kultúrny dom v Štrbe

utorok 13,00 - 17,30
štvrtok 13,00 - 17,30

Výpožičná doba
Tatranská Štrba
Obecný úrad v Tatranskej Štrbe.

pondelok 8,00 - 10,00
utorok 8,00 - 10,00
streda 14,00 - 15,00
štvrtok 8,00 - 10,00

Členský poplatok:
Cena za jeden kalendárny rok

dospelý čitateľ 4€
deti do 14 rokov 2€
dôchodcovia zdarma

Poplatok za upomienky:

1. upomienka 0,5€
2. a 3. upomienka 1€
4. upomienka 2€

MVS z inej knižnice na Slovensku

za jeden zväzok 2€
manipulačný poplatok 1€

 

Prijatie prvákov za čitateľov
Tradíciou je, že  v „Marci – mesiaci knihy“ prijímame za čitateľov prvákov Základnej školy v Štrbe. Prváci  so svojimi triednymi učiteľkami prichádzajú do Obecnej knižnice v Štrbe, kde za prítomnosti zástupcu obce  a vedúcej obecnej knižnice sú im odovzdané čitateľské preukazy a prváci sa oficiálne stávajú čitateľmi obecnej knižnice.


2023 Copyright Obec Štrba. | Dôležité telefónne čísla | Ochrana osobných údajov | Používanie Cookies | Kontakt