Pamiatka zosnulých

Myslíme na mŕtvych a želáme si, aby žili…
Zomrel len ten, na koho sme zabudli…
Na ľudí, ktorí rozdávali lásku, sa nezabúda . . .

 

ZPOZ pri Obecnom úrade v Štrbe pripravuje každoročne na Pamiatku zosnulých pietny akt na  cintoríne pri Dome smútku 1. novembra o 14,00 hod.

1. novembra 2022 | Kultúra, Novinky, Pamiatka zosnulých, Podujatia

Pamiatka zosnulých – 2022

1.novembra v predvečer Pamiatky zosnulých kráčame so srdcom naplneným pokorou k hrobom tých, ktorí odišli Domov. Ozdobujeme hroby, zapálime sviečku a venujeme spomienku na zosnulých rodinných príslušníkov a známych. Pri tejto príležitosti sa 1. novembra 2022  uskutočnila pred Domom smútku pietna spomienka, kde sa prihovoril starosta obce, zaspievala folklórna skupina a pripomenuli sme si aj

1. novembra 2021 | Kultúra, Pamiatka zosnulých

Pamiatka zosnulých – 2021

Z dôvodu opatrení v súvislosti s ochorením Covid-19 si Pamiatku zosnulých sme  uctili 1.  novembra 2021 prostredníctvom cintorínskeho rozhlasu.  Všetkým, ktorí  spomínali pri hroboch na svojich najbližších sa prihovoril starosta obce a prečítaním mien sme si spomenuli na 46 našich spoluobčanov, ktorí zatvorili knihu svojho života od 1. novembra 2020 do tohtoročnej Pamiatky zosnulých.

1. novembra 2020 | Kultúra, Pamiatka zosnulých

Pamiatka zosnulých – 2020

Opatrenia v súvislosti s ochorením Covid-19 neumožnili, aby v tento deň sa konal na našom cintoríne pietny akt. Starosta obce Michal Sýkora sa preto prihovoril všetkým, ktorí  spomínali na svojich najbližších, prostredníctvom relácie TV Štrba

4. novembra 2019 | Kultúra, Pamiatka zosnulých, Podujatia

Pietny akt – 2019

Znovu prišiel čas zastaviť sa…. ,v spomienkach vrátiť sa k našim blízkym, modlitbou s nimi zhovárať sa, nad hrobom zapadnutým lístím. V predvečer Pamiatky zosnulých   – 1. novembra 2019  sa uskutočnil na našom cintoríne pietny akt, kde sme si pripomenuli tých, čo dopísali svoju knihu života v uplynulom roku a po skončení v Dome smútku bola ekumenická pobožnosť.

1. novembra 2018 | Kultúra, Pamiatka zosnulých, Podujatia

Pietny akt – 2018

„ . . . Zaspali posledným spánkom, pokorne vystúpili z času a podali ruku spomienkam . . .“ Prichádzame v prvé novembrové dni  do záhradky pokoja, kde ticho prerušuje len šelest padajúceho lístia, aby sme s vrúcnou úctou postáli pri hroboch našich blízkych, aby sme v tichom šepote pozdravili tých, ktorí spia v hroboch svoj večný spánok. V predvečer

1. novembra 2017 | Kultúra, Pamiatka zosnulých, Podujatia

Pietny akt – 2017

„ . . . Ich čas sa naplnil po okraj života, ktorého hladina sa zvírila spomienkami . . .“ V predvečer Pamiatky zosnulých   – 1. novembra 2017  sa uskutočnil na našom cintoríne pietny akt a po skončení v Dome smútku ekumenická pobožnosť.


2023 Copyright Obec Štrba. | Dôležité telefónne čísla | Ochrana osobných údajov | Používanie Cookies | Kontakt