Prijatie prvákov

2. septembra 2021 | Kultúra, Prijatie prvákov

Prijatie prvákov – 2021

Vzhľadom k pandemickým opatreniam prijatie prvákov sa v obradnej sieni nekonalo. Zvončeky, ktoré tradične odovzdáva obec prváčikom, aby im pripomínali prvé zvonenie vo veľkej škole, si deti prevzali pred vchodom do prvej triedy.

2. septembra 2020 | Kultúra, Prijatie prvákov

Prijatie prvákov – 2020

Z dôvodu pandemických opatrení v súvislosti so šírením vírusu Covid 19 prváčikovia dostali pamätný zvonček od obce pri príchode do základnej školy do prvej triedy


2022 Copyright Obec Štrba. | Dôležité telefónne čísla | Ochrana osobných údajov | Používanie Cookies | Kontakt