Uvítanie detí do života

„Keď sa domov naplní zvonením hrkálok
a rozvonia bábätkom,
je to to najkrajšie a najmilšie,
čo môže do rodiny vstúpiť.“

Zbor pre občianske záležitosti pri Obecnom úrade v Štrbe pravidelne víta v obradnej sieni  novonarodené detí.

29. novembra 2022 | Kultúra, Uvítanie detí do života

Uvítanie detí do života – 27. 11. 2022

V nedeľu 27. novembra 2022 v obradnej sieni obecného úradu v Štrbe členky ZPOZ privítali novonarodené deti našej obce. Rodičom detí a ostatným prítomným sa prihovorila Anna Gavalierová a slávnostné uvítanie umocnili poéziou a spevom členky zboru a žiaci ZŠ. Slávnostne medzi občanov našej obce boli prijaté deti – Petra Babjaková, Filip Pohlod, Ján Hyben, Zuzana Jonasová, Martin Balej, Viliam Blaško, Ema


2023 Copyright Obec Štrba. | Dôležité telefónne čísla | Ochrana osobných údajov | Používanie Cookies | Kontakt