Štrbské noviny

 Štrbské noviny sú vydávané spravidla 1x mesačne určené predovšetkým pre obyvateľov obce Štrba a jej  častí Tatranská Štrba a Štrbské Pleso.

Nie vždy dokáže občan sledovať obecné televízne vysielanie alebo počúvať relácie miestneho rozhlasu a nie všetky aktivity a informácie sa dajú zachytiť cez webovú stránku obce alebo na teletexte obecného televízneho vysielania. Noviny je vždy dobré mať doma na stole a kedykoľvek si prečítať to, čo čitateľa zaujíma. Veríme, že Štrbské noviny sú pestré, že prinášajú nové aktuálne informácie o dianí v obci a súčasne sú aj poučné, pretože  v nich publikujeme aj rôzne obsahovo zaujímavé príspevky. Štrbské noviny boli zapísané do zoznamu periodickej tlače na Ministerstve kultúry SR pod evidenčným číslom EV 5245/15, pridelené ISSN: 2453-6482.

Štrbské noviny - rok 2023

Štrbské noviny 2023/01

stiahnúť zobraziť

Štrbské noviny - rok 2022

Štrbské noviny 2022/11-12

stiahnúť zobraziť

Štrbské noviny 2022/10

stiahnúť zobraziť

Štrbské noviny 2022/09

stiahnúť zobraziť

Štrbské noviny 2022/07-08

stiahnúť zobraziť

Štrbské noviny 2022/06

stiahnúť zobraziť

Štrbské noviny 2022/05

stiahnúť zobraziť

Štrbské noviny 2022/04

stiahnúť zobraziť

Štrbské noviny 2022/03

stiahnúť zobraziť

Štrbské noviny 2022/02

stiahnúť zobraziť

Štrbské noviny 2022/01

stiahnúť zobraziť

Štrbské noviny - rok 2021

Štrbské noviny 2021/11-12

stiahnúť zobraziť

Štrbské noviny 2021/10

stiahnúť zobraziť

Štrbské noviny 2021/09

stiahnúť zobraziť

Štrbské noviny 2021/07-08

stiahnúť zobraziť

Štrbské noviny 2021/06

stiahnúť zobraziť

Štrbské noviny 2021/05

stiahnúť zobraziť

Štrbské noviny 2021/04

stiahnúť zobraziť

Štrbské noviny 2021/03

stiahnúť zobraziť

Štrbské noviny 2021/02

stiahnúť zobraziť

Štrbské noviny 2021/01

stiahnúť zobraziť

Štrbské noviny - rok 2020

Štrbské noviny 2020/11-12

stiahnúť zobraziť

Štrbské noviny 2020/10

stiahnúť zobraziť

Štrbské noviny 2020/09

stiahnúť zobraziť

Štrbské noviny 2020/07-08

stiahnúť zobraziť

Štrbské noviny 2020/06

stiahnúť zobraziť

Štrbské noviny 2020/05

stiahnúť zobraziť

Štrbské noviny 2020/04

stiahnúť zobraziť

Štrbské noviny 2020/03

stiahnúť zobraziť

Štrbské noviny 2020/02

stiahnúť zobraziť

Štrbské noviny 2020/01

stiahnúť zobraziť

Štrbské noviny - rok 2019

Štrbské noviny 2019/12

stiahnúť zobraziť

Štrbské noviny 2019/11

stiahnúť zobraziť

Štrbské noviny 2019/10

stiahnúť zobraziť

Štrbské noviny 2019/09

stiahnúť zobraziť

Štrbské noviny 2019/07-08

stiahnúť zobraziť

Štrbské noviny 2019/06

stiahnúť zobraziť

Štrbské noviny 2019/04-05

stiahnúť zobraziť

Štrbské noviny 2019/03

stiahnúť zobraziť

Štrbské noviny 2019/02

stiahnúť zobraziť

Štrbské noviny 2019/01

stiahnúť zobraziť

Štrbské noviny - rok 2018

Štrbské noviny 2018 / 12

stiahnúť zobraziť

Štrbské noviny 2018 / 11

stiahnúť zobraziť

Štrbské noviny 2018 / 10

stiahnúť zobraziť

Štrbské Noviny 2018 / 9

stiahnúť zobraziť

Štrbské Noviny 2018 / 7-8

stiahnúť zobraziť

Štrbské noviny 2018 / 6

stiahnúť zobraziť

Štrbské Noviny 2018 / 5

stiahnúť zobraziť

Štrbské Noviny 2018 / 4

stiahnúť zobraziť

Štrbské Noviny 2018 / 3

stiahnúť zobraziť

Štrbské Noviny 2018 / 02

stiahnúť zobraziť

Štrbské Noviny 2018 / 01

stiahnúť zobraziť

Štrbské noviny - rok 2017

Štrbské Noviny 2017 / 11-12

stiahnúť zobraziť

História Štrbského Plesa 2

stiahnúť zobraziť

História Štrbského Plesa 1

stiahnúť zobraziť

Štrbské Noviny 2017 / 10

stiahnúť zobraziť

Štrbské Noviny 2017 / 8-9

stiahnúť zobraziť

Štrbské Noviny 2017 / 7

stiahnúť zobraziť

Štrbské Noviny 2017 / 6

stiahnúť zobraziť

Štrbské noviny 2017 / 5

stiahnúť zobraziť

Štrbské noviny 2017 / 4

stiahnúť zobraziť

Štrbské noviny 2017 / 3

stiahnúť zobraziť

Štrbské noviny 2017 / 1-2

stiahnúť zobraziť

Štrbské noviny - rok 2016

Štrbské Noviny 2016 / 12

stiahnúť zobraziť

Štrbské Noviny 2016 / 10-11

stiahnúť zobraziť

Štrbské noviny 2016 / 8-9

stiahnúť zobraziť

Štrbské noviny 2016 / 7

stiahnúť zobraziť

Štrbské Noviny 2016 / 5-6

stiahnúť zobraziť

Štrbské Noviny 2016 / 4

stiahnúť zobraziť

Štrbské Noviny 2016 / 3

stiahnúť zobraziť

Štrbské Noviny 2016 / 2

stiahnúť zobraziť

Štrbské Noviny 2016 / 1

stiahnúť zobraziť


2023 Copyright Obec Štrba. | Dôležité telefónne čísla | Ochrana osobných údajov | Používanie Cookies | Kontakt