Pozdrav z praveku na Štrbskom Plese

Poloha na mape

Hory, skaly a kamene boli odpradávna súčasťou posvätnej úcty našich predkov. Od praveku až dodnes v nich ľudia vnímali skrytú pamäť zeme a vesmíru, ktorá z nich neustále tvorila a tvorí spomienky na minulosť. S kameňmi sa všade na svete stretávame v rôznych funkciách a podobách – poznáme ich ako kamene božské i čertove, obetné i posvätné, hraničné i strážiace…

Od praveku až dodnes sú kamene aj neodmysliteľnou súčasťou kultových miest a pohrebísk. Je pravdepodobné, že kamenné zoskupenie, ktoré vidíte pred sebou, je jedným z nich. Symbióza tvarov bludného balvana rozštiepeného prírodnými silami do majestátnej podoby má výrazný punc starovekosti, pripomínajúcej prehistorické megalitické pohrebisko. Primárnou funkciou podobných miest v takmer všetkých krajinách Európy (náš región nevynímajúc) bolo uloženie ostatkov do zeme, ale sekundárnou – nemenej dôležitou – bolo ich duchovné, kultové poslanie. Cez jednoduchý rituál vkladania drobných potravinových obiet do misiek na kameňoch si ľudia uctievali odkaz svojich predkov a kontinuitu životných cyklov človeka i celej Prírody. Ten v našom prípade vložili do symbolického dekoru v podobe vyrytej prerušovanej čiary na ľavom kameni.

Vnímavým pozorovaním, za priaznivých svetelných podmienok, je možné zachytiť rôzne podoby bytostí živej Prírody.

Doprajte si preto čas, skúste na chvíľu zabudnúť na seba a všetky svoje starosti. Len sa dívajte, hľadajte svoj uhol pohľadu a dajte širokú voľnosť aj vašej predstavivosti. Možno na vlastnej koži pocítite obrazovú reč posolstva dávnej kultúry v kamennej knihe mýtov.  Podobne aj magickú moc kameňov pretvorených mysľou a rukami pravekého umelca na mytologický príbeh z dávnych čias v prírodnej galérii. Všetky tie podoby nie sú dielom náhody.

 

 


2023 Copyright Obec Štrba. | Dôležité telefónne čísla | Ochrana osobných údajov | Používanie Cookies | Kontakt