Voľby

Volebné miestnosti:

okrsok č. 1

budova – Obecný úrad,  059 38 Štrba,  Hlavná 188/67 (obradná miestnosť)

okrsok č. 2

budova –  Spoločenský dom,  059 38 Štrba, SNP 338/40 (miestnosť ZŤP )

okrsok č. 3

budova Obecný úrad,  059 41 Tatranská Štrba, Bellova 75/27  (zasadačka – prízemie)

okrsok č. 4

budova – Obecná polícia, 059 38 Štrbské Pleso Limbová 26,  (Nová hospodárska budova)

8. novembra 2022 | Voľby

Referendum 2023

30. októbra 2019 | Voľby

Voľby do NR SR 2020

Informácie pre voličov Právo voliť Právo voliť do Národnej rady Slovenskej republiky má občan Slovenskej republiky, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku. Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia. Spôsob voľby Volič môže voliť na území Slovenskej republiky –  vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný

11. novembra 2018 | Kultúra, Voľby

Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018

Voľby do orgánov samosprávy obcí sa konali v sobotu 10. novembra 2018

5. novembra 2017 | Kultúra, Voľby

Voľby do orgánov samosprávnych krajov – výsledky v Štrbe

Voľby do orgánov samosprávnych krajov sa konali v sobotu 4. novembra 2017. V Štrbe sme volili predsedu a poslancov do Prešovského samosprávneho kraja.  


2023 Copyright Obec Štrba. | Dôležité telefónne čísla | Ochrana osobných údajov | Používanie Cookies | Kontakt