Voľby

Volebné miestnosti:

V Štrbe – v budove Obecného úradu
v budove Spoločenského domu – Denné centrum Šoldov

V Tatranskej Štrbe – v budove Obecného úradu Tatranská Štrba

Na Štrbskom Plese –  v budove ŠL Tanap-u –vysunuté pracovisko obecného úradu

30. októbra 2019 | Voľby

Voľby do NR SR 2020

Informácie pre voličov Právo voliť Právo voliť do Národnej rady Slovenskej republiky má občan Slovenskej republiky, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku. Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia. Spôsob voľby Volič môže voliť na území Slovenskej republiky –  vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný

11. novembra 2018 | Kultúra, Voľby

Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018

Voľby do orgánov samosprávy obcí sa konali v sobotu 10. novembra 2018

5. novembra 2017 | Kultúra, Voľby

Voľby do orgánov samosprávnych krajov – výsledky v Štrbe

Voľby do orgánov samosprávnych krajov sa konali v sobotu 4. novembra 2017. V Štrbe sme volili predsedu a poslancov do Prešovského samosprávneho kraja.  


2022 Copyright Obec Štrba. | Dôležité telefónne čísla | Ochrana osobných údajov | Používanie Cookies | Kontakt