Články v kategórii Kultúra

26. marca 2023

Slávnosti poézie Dr. Petra Švorca

V nedeľu 26. marca 2023 o 15,00 h sa milovníci hovoreného slova stretli v obradnej sieni obecného úradu na 23. ročníku  Slávnosti poézie Dr. Petra Švorca. Recitovali deti materskej školy, prváci a víťazi školského kola Hviezdoslavovho Kubína. V druhej časti slávnostného popoludnia odzneli básne Daniela Heviera a s hudobnými  prednesmi a spevom sa predstavil Vincent

12. februára 2023

Fašiangový sprievod

Fašiangy Turíce Veľká noc ide, kto nemá kožúška, zima mu bude. Aj táto pieseň znela ulicami obce  počas fašiangové sprievodu. Po trojročnej prestávke vďaka rodičom a vedúcim DFS Štrbianček Janke Doležalovej a Zlatke  Gancarčíkovej deti detského folklórneho súboru opäť  oslávili v maskách fašiangy. Sprievod masiek prešiel od kultúrneho domu ulicou SNP a po Hlavnej späť

11. februára 2023

Žerucha Cup

„Počasie nám v sobotu vyšlo aj do tretice! Keďže prostredie pod skokanskými mostíkmi je pre futbal špecifické, počasie je vždy základom dobrej atmosféry. Tá v sobotu bola naozaj výborná. Vidieť úsmev na tvárach malých futbalistov, ich trénerov, rodičov či okoloidúcich je vždy to najpodstatnejšie. Dobrou správou je aj to, že sa na turnaji nikto nezranil.

9. februára 2023

Karneval v materskej škole

Vo fašiangovom období v materskej škole zorganizovali karneval. Deti prichádzali do škôlky v karnevalových masách. spolu si zatancovali, urobili fotografie na pamiatku. Medzi deti prišli aj dvaja nerozluční priatelia z krajiny Rozprávkovo Tárajko a Popletajka. Spolu s deťmi spievali, hrali sa a tancovali. Karnevalový deň v materaskej škole skončil tak ako sa patrí diskotékou

4. februára 2023

Slávnostná akadémia pri príležitosti 50. výročia založenia športových tried

Počas celého roka 2023 si športovci viacerými podujatiami budú pripomínať 50. výročie založenia športových tried pri Základnej škole v Štrbe, ktoré od školského roka 1972 – 1973 nepretržite vychovávajú bežcov na lyžiach. Pri tejto príležitosti sa konala slávnostná akadémia s historickými fotografiami a výpoveďami bývalých žiakov športových tried a trénerov

3. februára 2023

Výročná členská schôdza – 2022

Rok 2022 hodnotím ako jeden s doposiaľ najnáročnejších v celkovej činnosti nášho DHZ ako v zásahovej činnosti pri požiaroch, tak aj v technických výjazdoch, keď v tomto roku bolo odoslaných pre vedenie HZZ Prešov a DPO celkove 32 správ. Začiatok roka bol v znamení končiacej sa epidémie Covid 19, ale začiatku vojnového konfliktu v susednej Ukrajine (24.2.2022). Členskú základňu tvorilo 77 členov, v priebehu

27. januára 2023

Pietna spomienka na oslobodenie obce

Hrdinské činy osloboditeľov našej obce zostanú navždy zapísané v jej histórii i v mysliach každého z nás, ako odpor proti vojne, násiliu, ako symbol boja za svojbytnosť, ako budúcnosť našej obce a našej krásnej vlasti a ich obyvateľov. Oslobodenie  obce Štrba sa zapísalo do dejín 29. januára 1945. Odvtedy  uplynulo  už 78 rokov. Tento výrazný

22. januára 2023

Ekumenická bohoslužba

Robte dobro, domáhajte sa práva (Izaiáš 1,17), taká bola téma Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov 2023, ktorú vybrala a materiály pripravila miestna skupina kresťanov zo Spojených štátov amerických, ktorú zvolala Minnesotská rada cirkví. Materiály na Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov v roku 2023 spoločne pripravili a publikovali Komisia pre vieru a poriadok Svetovej rady cirkví a

20. januára 2023

Výročná členská schôdza ZO SZPB

20.1.2023 sa konala v zasadačke Spoločenského domu v Štrbe výročná členská schôdza ZO SZPB v Štrbe    Program:  1. Otvorenie, privítanie hostí a schválenie programu Voľba návrhovej a volebnej komisie Správa o činnosti za uplynulý rok a návrh ďalších úloh Správa revíznej komisie o hospodárení s finančnými prostriedkami, návrh rozpočtu. Voľba výboru ZO, revízora účtov, delegátov na oblastnú konferenciu s

15. januára 2023

Tatranský pohár v behu na lyžiach na Štrbskom Plese vytvoril skvelé podmienky pre súťaženie množstvu zahraničných pretekárov

Tatranský pohár v behu na lyžiach na Štrbskom Plese vytvoril skvelé podmienky pre súťaženie množstvu zahraničných pretekárov Pre teplé decembrové počasie sa Tatranský pohár v behu na lyžiach konal v náhradnom termíne 14. – 15. januára 2023. Vzhľadom na nevhodné podmienky pre zimné športy v okolitých krajinách sa v Areáli bežeckého lyžovania Snow Štrbské Pleso

2023 Copyright Obec Štrba. | Dôležité telefónne čísla | Ochrana osobných údajov | Používanie Cookies | Kontakt