Články v kategórii Kultúra

31. decembra 2022

Silvestrovský krst snehovej vločky

Rok 2022 sme ukončili podujatím na Štrbskom Plese s názvom Silvestrovský krst snehovej vločky. Na Námestí MS 1970 bolo veselo  s folkovo-folklórno-satirickou skupinou Drišľak tour a jej hosťami. Pokrstením snehovej vločky bola oficiálne otvorená zimná lyžiarska sezóna.

21. decembra 2022

Predvianočné stretnutie s dôchodcami

Obec organizuje každoročne vianočné stretnutie s našimi staršími spoluobčanmi, a tým im spríjemniť predvianočné adventné obdobie, obdarovať vianočným kultúrnym programom a tiež pohostením. Radostné a pokojné prežitie vianočných sviatkov zaželal všetkým vo svojom príhovore starosta obce Michal Sýkora aj v mene pracovníkov obecného úradu a poslancov obecného zastupiteľstva. Zvlášť pozdravil chorých spoluobčanov a poprial im

18. decembra 2022

Otváranie dverí Vianoc podtatranských

31. ročník predvianočnej slávnosti Otvárania dverí Vianoc podtatranských sa niesol pod názvom „Nech vianočný čas sa v lásku zmení“. Podujatie sa uskutočnilo 18. decembra 2022 na pódiu pri budove Obecného úradu v Štrbe. Účinkovali folklórne súbory  a cirkevné spevokoly pôsobiace v obci. Hosťom programu bola mužská spevácka skupina Suita kráľa Mateja „Svetlo, láska a mier

18. decembra 2022

Vianočný koncert v Dome seniorov

Pre klientov Domu seniorov pripravili poslednú nedeľu pred štedrým dňom vianočný koncert, v ktorom účinkovali žiaci Základnej umeleckej školy Rosnička z Kežmarku. Ľudová hudba hrala aj v jedálni, kde  bolo pripravené vianočné pohostenie. Vianočnú kapustnicu podával riaditeľ zariadenia Ing. Tomáš Hyben a starosta obce Michal Sýkora.

17. decembra 2022

Vianočný benefičný koncert V Slovenskom betleheme

Slovesno-hudobné pásmo V Slovenskom Betleheme. Účinkovali poprední slovenskí umelci, folklórne skupiny a cirkevné spevokoly zo Štrby Premiéra koncertu bude 26.12.2022 o 17.00 h – RTVS Dvojka a všetky okruhy Rádia Regina. Zaslaním SMS správy v tvare DMS KOLEDA na číslo 877 v mobilnej sieti všetkých mobilných operátorov prispejete 2 eurá na vzdelávanie talentovaných detí zo

11. decembra 2022

Prišiel k nám Mikuláš

Tretia adventná nedeľa patrila najmenším deťom. Do Štrby do sály kultúrneho domu prišiel Mikuláš a priniesol rozprávkový príbeh, plný detských piesní a obrázkov o dievčatku, ktoré si nechcelo upratovať izbičku.  Všetko dobre dopadlo a Mikuláš doniesol Zuzke a aj  dobrým deťom, ktoré prišli na podujatie mikulášske balíčky.

10. decembra 2022

Školenie rozhodcov bežeckého lyžovania

Zväz slovenského lyžovania a lyžiarsky oddiel Športového klubu Štrba zorganizovali školenie rozhodcov bežeckého lyžovania, ktoré sa uskutočnilo 10. decembra 2022  v hoteli SIPOX. Školenie využili záujemcovia bez predchádzajúcich rozhodcovských skúseností a zároveň školenie bolo preškolením rozhodcov I. a II. stupňa, ktorí už nadobudli licenciu v SLA. Po školení sa konalo pracovné stretnutie   Všetky informácie

29. novembra 2022

Uvítanie detí do života – 27. 11. 2022

V nedeľu 27. novembra 2022 v obradnej sieni obecného úradu v Štrbe členky ZPOZ privítali novonarodené deti našej obce. Rodičom detí a ostatným prítomným sa prihovorila Anna Gavalierová a slávnostné uvítanie umocnili poéziou a spevom členky zboru a žiaci ZŠ. Slávnostne medzi občanov našej obce boli prijaté deti – Petra Babjaková, Filip Pohlod, Ján Hyben, Zuzana Jonasová, Martin Balej, Viliam Blaško, Ema

1. novembra 2022

Pamiatka zosnulých – 2022

1.novembra v predvečer Pamiatky zosnulých kráčame so srdcom naplneným pokorou k hrobom tých, ktorí odišli Domov. Ozdobujeme hroby, zapálime sviečku a venujeme spomienku na zosnulých rodinných príslušníkov a známych. Pri tejto príležitosti sa 1. novembra 2022  uskutočnila pred Domom smútku pietna spomienka, kde sa prihovoril starosta obce, zaspievala folklórna skupina a pripomenuli sme si aj

16. októbra 2022

Čaro zrelosti

Pri príležitosti Mesiaca úcty  k starším konalo sa v nedeľu 16. októbra 2022 slávnostné popoludnie  v Dome seniorov v Tatranskej Štrbe a  v Kultúrnom dome v Štrbe. Na podujatí sme venovali pozornosť aj jubilantom, ktorí v roku 2022  majú 70, 80 a viac rokov Program pripravili deti materskej školy, základnej školy, základnej umeleckej školy, DFS Štrbianček

2023 Copyright Obec Štrba. | Dôležité telefónne čísla | Ochrana osobných údajov | Používanie Cookies | Kontakt