Články v kategórii Organizácie v obci

3. júla 2022

Hasičská súťaž O pohár starostu obce

V nedeľu 3. júla 2022 súťažili hasiči na Športovom štadióne v Štrbe v rámci dvoch súťaží – Fajermanská podtatranská liga a O pohár starostu obce Štrba.

25. júna 2022

Memoriál štrbských hasičov

25. júna 2022 súťažili mladí hasiči na podujatí Memoriál štrbských hasičov, ktoré organizoval DHZ Štrba na športovom štadióne v Štrbe.

1. júna 2022

V materskej škole oslávili MDD netradičným spôsobom

V Materskej škole v Štrbe Deň detí oslávili s hasičmi a so záchranármi. Hasiči pripravili pre deti ukážky hasenia horiaceho domčeky, ukážky súťažných prvkov, deti mohli vidieť hasičskú techniku a previezť sa aj v hasičskom aute. So záchranármi horskej služby videli ukážky prvej pomoci a transport, kde boli zároveň pomocníkmi a figurantmi.

8. mája 2022

50 rokov družby hasičov Štrby a Štěpánkovice

8.5.2022 sa dobrovoľný hasiči zo Štrby zúčastnili v družobnej obci Štepánkovice osláv 50. výročia družby medzi hasičmi oboch obcí a 10. výročia družby s Poľskou obcou Wojnowice. Po slávnostnej omši v rímskokatolíckom kostole sa presunuli na slávnostnú schôdzu do zasadačky Na statku. Prihovoril sa tam všetkým zúčastnením predseda SDH Rudolf Volný, ktorý ocenil pamätnými medailami

25. marca 2022

Výročná členská schôdza za rok 2021

Rok 2021 bol jedným z náročnejších rokov v celkovej činnosti DHZ – či už v zásahovej alebo v pracovnej činnosti v dobe celosvetovej pandémie Covid-19. Aj v roku 2021 naši členovia napĺňali hasičské motto: Bohu na slávu, blížnemu na pomoc, nielen v našej obci a okolí, ale aj za hranicami Slovenskej republiky. Členskú základňu tvorilo 79 členov a v priebehu roku jeden člen vystúpil.(Pavol Hurajt).

15. februára 2022

Karneval v materskej škole

Vyzdobené triedy, masky od výmyslu sveta, tance, súťaže a dobrá nálada a k tomu speváčka a animátorka Usmievanka Anka. To všetko bolo v Materskej škole v Štrbe na karnevale, ktorý si pripravili vo fašiangovom období.

29. septembra 2021

Výlet do okolia Košíc

Už na výročnej schôdzi si členovia  záväzne dohodli 22.júl ako termín výletu za kultúrnymi pamiatkami v okolí Košíc. V obci Budimír navštívili kaštieľ s rovnakým menom. Táto stavba z 18. storočia je národná kultúrna pamiatka. V súčasnosti je v kaštieli múzeum historických hodín. Lektorka im poskytla pútavý a veľmi zaujímavý výklad o histórií kaštieľa a

29. septembra 2021

Hodnotiaca schôdza – 2020

Po dlhšej odmlke vzhľadom k pandemickým opatreniam členovia ZO SZZP v Štrbe uskutočnili hodnotiacu schôdzu až 14.7.2021, na štadióne ŠK Štrba.  Túto členskú schôdzu si spojili s príjemným posedením pri guláši.  Predsedníčka organizácie  Agáta Očenášová schôdzu otvorila a viedla. Členovia si minútou ticha uctili pamiatku štyroch zosnulých členov.  Vypočuli si správu činnosti za minulý rok,

7. mája 2021

Sadenie stromčekov v Šoldove

Štrbskí matičiari 25. apríla 2021 zasadili v Šoldove 18 mladých stromčekov. Väčšinu zasadili na severnej strane, ale tak, aby nebola zakrytá panoráma Tatier a krásny výhľad na naše veľhory. V Štrbe sa na Rusadle (Turíce) sadili slobodným dievčatám pred ich domy tzv. máje, ktoré pozostávali z dvoch briez a jedného červeného smreku, alebo štyri brezy

2022 Copyright Obec Štrba. | Dôležité telefónne čísla | Ochrana osobných údajov | Používanie Cookies | Kontakt