Články v kategórii Dobrovoľný hasičský zbor

3. februára 2023

Výročná členská schôdza – 2022

Rok 2022 hodnotím ako jeden s doposiaľ najnáročnejších v celkovej činnosti nášho DHZ ako v zásahovej činnosti pri požiaroch, tak aj v technických výjazdoch, keď v tomto roku bolo odoslaných pre vedenie HZZ Prešov a DPO celkove 32 správ. Začiatok roka bol v znamení končiacej sa epidémie Covid 19, ale začiatku vojnového konfliktu v susednej Ukrajine (24.2.2022). Členskú základňu tvorilo 77 členov, v priebehu

3. júla 2022

Hasičská súťaž O pohár starostu obce

V nedeľu 3. júla 2022 súťažili hasiči na Športovom štadióne v Štrbe v rámci dvoch súťaží – Fajermanská podtatranská liga a O pohár starostu obce Štrba.

25. júna 2022

Memoriál štrbských hasičov

25. júna 2022 súťažili mladí hasiči na podujatí Memoriál štrbských hasičov, ktoré organizoval DHZ Štrba na športovom štadióne v Štrbe.

8. mája 2022

50 rokov družby hasičov Štrby a Štěpánkovice

8.5.2022 sa dobrovoľný hasiči zo Štrby zúčastnili v družobnej obci Štepánkovice osláv 50. výročia družby medzi hasičmi oboch obcí a 10. výročia družby s Poľskou obcou Wojnowice. Po slávnostnej omši v rímskokatolíckom kostole sa presunuli na slávnostnú schôdzu do zasadačky Na statku. Prihovoril sa tam všetkým zúčastnením predseda SDH Rudolf Volný, ktorý ocenil pamätnými medailami

25. marca 2022

Výročná členská schôdza za rok 2021

Rok 2021 bol jedným z náročnejších rokov v celkovej činnosti DHZ – či už v zásahovej alebo v pracovnej činnosti v dobe celosvetovej pandémie Covid-19. Aj v roku 2021 naši členovia napĺňali hasičské motto: Bohu na slávu, blížnemu na pomoc, nielen v našej obci a okolí, ale aj za hranicami Slovenskej republiky. Členskú základňu tvorilo 79 členov a v priebehu roku jeden člen vystúpil.(Pavol Hurajt).

19. apríla 2021

Výročná správa o činnosti DHZ za rok 2020

Rok 2020 sa pre dobrovoľných hasičov v Štrbe niesol v prvom rade v znamení celosvetovej epidémie COVID-19, niekoľkých veľkých požiarov, technických zásahov a pomoci pri rekonštrukcii ozubnicovej železnice, ale aj ocenenia práce DHZ za predchádzajúce roky a desaťročia. V roku 2020 sa neuskutočnila žiadna hasičská športová súťaž dospelých ani detí z dôvodu pandémie COVID-19. Členskú základňu v roku 2020 tvorilo 80 členov. V priebehu roka

5. februára 2020

Slávnostné otvorenie zmodernizovanej hasičskej zbrojnice

V súvislosti s ukončením modernizácie hasičskej zbrojnice v našej obci, ktorá sa zrealizovala aj z finančných prostriedkov –  štátnej dotácie – poskytnutej prostredníctvom Ministerstva vnútra SR, sa konalo  4.2.2020 slávnostné odovzdanie týchto priestorov. Na modernizácii sa začalo v júli 2019. Miestnosť bývalej plynovej kotolne bola prerobená na sociálnu časť a to 2 sprchy, WC, umývadlo a prezliekáreň. Bývalý sklad PHM bol

25. januára 2020

Výročná členská schôdza DHZ Štrba – 2020

Rok 2019 bol pre hasičov v Štrbe rokom obnovy a rekonštrukcie požiarnej zbrojnice a mnohých výziev o pomoc pri požiaroch, pri záchrane ľudských životov či technických výjazdov. Členskú základňu tvorilo v roku 2019  –  81 členov. V priebehu roka jeden člen vystúpil (Slavomír Havaš) a jeden člen zomrel (Pavol Jonás). Kontroly a zaradenia DHZ do skupín. Ako každý rok, aj v roku 2019 prebehla

8. júla 2019

O Pohár starostu obce – 2019

V nedeľu 7. júla.2019 sa stretli dorastenky, dorastenci, ženy a   muži  na šestnástom  ročníku súťaže hasičských družstiev  O putovný pohár starostu obce Štrba. Súťaž otvorila zástupkyňa starostu obce Ing. Dagmar Vincová, privítala 18 súťažných družstiev, rozhodcov a priaznivcov hasičského športu. Je to oproti minulým rokom menší počet družstiev /v roku 2014 bolo 40 družstiev/, ale tí, ktorí sa

2023 Copyright Obec Štrba. | Dôležité telefónne čísla | Ochrana osobných údajov | Používanie Cookies | Kontakt