Uvítanie detí do života - 27. 11. 2022

V nedeľu 27. novembra 2022 v obradnej sieni obecného úradu v Štrbe členky ZPOZ privítali novonarodené deti našej obce. Rodičom detí a ostatným prítomným sa prihovorila Anna Gavalierová a slávnostné uvítanie umocnili poéziou a spevom členky zboru a žiaci ZŠ.

Slávnostne medzi občanov našej obce boli prijaté deti – Petra Babjaková, Filip Pohlod, Ján Hyben, Zuzana Jonasová, Martin Balej, Viliam Blaško, Ema Hudáčeková, Miroslav Langsfeld, Matúš Mališ, Alexandra Minaričová, Martin Omasta, Filip Otčenáš, Alexandra Rysulová, Samuel Tomlan, Marína Zima, Zara Pleteníková, Filip Šary, Matúš Gancarčík, Krištof Novotný.

Pre spomienku na tento slávnostný deň deti dostali hračku a Pamätný list.

Fotogaléria


2023 Copyright Obec Štrba. | Dôležité telefónne čísla | Ochrana osobných údajov | Používanie Cookies | Kontakt