Informácia zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa 28.12.2018

Koncom roka ešte zasadalo obecné zastupiteľstvo.

V piatok 28. decembra 2018 sa uskutočnilo prvé pracovné zasadnutie novozvoleného obecného zastupiteľstva obce Štrba. Predmetom rokovania bolo niekoľko najaktuálnejších tém.

Poslanci prerokovali a schválili návrh zmien a doplnkov č. 1/2018 územného plánu obce Štrba a zároveň schválili Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 6/2018 (ďalej len VZN), ktorým sa vyhlasuje záväzná časť pre „Zmeny a doplnky č. 1/2018 ÚPN obce Štrba“. VZN je zverejnené na úradnej tabuli obce a na webovej stránke obce.

Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie informáciu, že hlavná kontrolórka obce Ing. Monika Kičáková sa k 30.11.2018 písomne vzdala funkcie kontrolórky z dôvodu, že bola zvolená za starostku obce Lučivná. Preto v zmysle zákona o obecnom zriadení obecné zastupiteľstvo vyhlásilo voľbu nového hlavného kontrolóra obce, ktorá uskutoční dňa 11.2.2019.

Na návrh starostu obce obecné zastupiteľstvo vymenovalo za náčelníka Obecnej polície v Štrbe Pavla Srebalu (jedného z radov príslušníkov obecnej polície) s účinnosťou od 1. januára 2019.  Doterajší náčelník odstúpil z tejto funkcie v novembri a od 1. decembra bol dočasne poverený vedením obecnej polície práve Pavol Srebala.

Obecné zastupiteľstvo schválilo predĺženie prenájmu energetických zariadení na výrobu a dodávku tepla a teplej úžitkovej vody v Tatranskej Štrbe (ktoré sú majetkom obce) na dobu 1 roka (do 31.12.2019) pre doterajšieho nájomcu – prevádzkovateľa -Domovina Tatry, s.r.o., Štúrova 1502, Tatranská Štrba. V tomto prípade bolo potrebné od nového roka zachovať kontinuitu výroby a dodania tepla a teplej úžitkovej vody pre obyvateľov sídliska v Tatranskej Štrbe.

Z dôvodu zmeny systému odmeňovania v zákone o obecnom zriadení obecné zastupiteľstvo prijalo aj nové zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva. Na záver zasadnutia starosta spolu s poslancami diskutovali o niektorých ďalších otázkach a pripravovaných projektoch obce.


2019 Copyright Obec Štrba. | Dôležité telefónne čísla | Ochrana osobných údajov | Používanie Cookies | Kontakt

Tieto stránky využívajú cookies. Ich ďalším používaním súhlasíte využívaním cookies. Prečítajte si informácie o tom, ako cookies používame a ako ich používanie môžete odmietnuť nastavením svojho internetového prehliadača. Viac informácii.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close