Návrh nového Návštevného poriadku TANAP-u a jeho ochranného pásma

Dňa 7. februára 2019 sa uskutočnila verejná prezentácia návrhu Návštevného poriadku Tatranského národného parku a jeho ochranného pásma v zasadačke Mestského úradu Vysoké Tatry v Starom Smokovci. Návrh odprezentoval jeho spracovateľ – Štátna ochrana prírody SR – Správa TANAP-u.

Návštevný poriadok národného parku a jeho ochranného pásma sa podľa zákona o ochrane prírody a krajiny vydáva po dodržaní legislatívneho postupu vyhláškou. Upravuje najmä podrobnosti o povinnostiach návštevníkov, o rozsahu a spôsobe dopravy a o kultúrno-výchovnom využívaní územia v ďalších rokoch.

Návrh dokumentu prináša viaceré zmeny. Obsahuje pravidlá na peší pohyb návštevníkov na území národného parku, upravuje spôsob dopravy bicyklom a určuje aj štátny dozor nad dodržiavaním návštevného poriadku. Z vybraných druhov činností, ktoré sa v TANAP-e vykonávajú, sa venuje: horolezectvu, stanovaniu a bivakovaniu, zimnej turistike, zjazdovému lyžovaniu, bežeckému lyžovaniu, letom na bezmotorových závesných klzákoch a kĺzavých padákoch, verejným podujatiam a s nimi súvisiacimi sprievodnými činnosťami, geocaching-u, vodnej turistike. Návrh vyhradzuje aj osobitné miesta na území TANAP-u pre realizáciu vymenovaných činností.

Schvaľovaniu predmetného dokumentu bude predchádzať vyhodnotenie všetkých písomných pripomienok Okresným úradom Prešov, odborom starostlivosti o životné prostredie, oddelením ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja. Návrh návštevného poriadku bol zverejnený 25. januára 2019 na úradnej tabuli Okresného úradu Prešov. Oznámenie návrhu Návštevného poriadku Tatranského národného parku a jeho ochranného pásma verejnou vyhláškou je zverejnené aj na úradnej tabuli našej obce.

 


2019 Copyright Obec Štrba. | Dôležité telefónne čísla | Ochrana osobných údajov | Používanie Cookies | Kontakt

Tieto stránky využívajú cookies. Ich ďalším používaním súhlasíte využívaním cookies. Prečítajte si informácie o tom, ako cookies používame a ako ich používanie môžete odmietnuť nastavením svojho internetového prehliadača. Viac informácii.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close