Optická káblová televízia Štrba

Začiatkom augusta začali technici firmy Harmata Service, práce na realizácii prípojok k rodinným a bytovým domom na optickú káblovú televíziu.

Žiadame tých občanov, ktorí neodovzdali návratku o tom, že si objednávajú pripojenie na optickú káblovú televíziu, aby tak urobili čo najskôr  a informovali pracovníčku obecného úradu Janu Šulákovú, prípadne Jána Garajčeka, ktorý práce koordinuje priamo na mieste montáže.  Technickú podporu zabezpečujú pracovníci obce Marek Hovaňák a  Pavol Bega, ktorí zároveň riešia vzniknuté problémy pri realizácii.

Na niektorých prípojkách  došlo k prerušeniu prívodnej trubičky, do ktorej sa nafukuje optické vlákno medzi stĺpikom pred rodinným domom a jeho  prívodom  do rodinného domu. V takýchto prípadoch je potrebné vykopať novú ryhu a položiť novú trubičku. Výkopové práce sa môžu realizovať len pod dozorom zodpovedných pracovníkov obce, aby nedošlo k narušeniu optických rozvodov Telekomu a obce. Chceme vás dôrazne upozorniť, aby ste nevykonávali žiadne zemné práce pred rodinnými domami bez vytýčenia optickej siete Telekomu a obce.

Takisto prosíme novopripojených účastníkov, u ktorých sa vyskytli problémy s optickým signálom, aby danú skutočnosť oznámili, keďže sa v súčasnosti nastavuje intenzita signálu hlavných rozvodov. Zároveň si tiež prehodnoťte stav svojich vnútorných rozvodov a ich častí, pretože v mnohých prípadoch sú tieto zastaralé, čo má za následok zlý prenos signálu do televíznych prijímačov.

Práce na pripájaní rodinných domov budú prebiehať až do ukončenia realizácie prípojok pre prihlásených záujemcov. Pripomíname, že stará káblová televízia ukončí svoju činnosť z dôvodu zastaralosti a nevyhovujúcej funkčnosti káblov a prvkov na rozvode 31. 12. 2018.

Na základe požiadaviek občanov, ktorí už boli pripojení na novú optickú káblovú televíznu sieť sa budú vykonávať v pondelok  t.j. 01.10.2018 od 08,00 hod do 18, 00. hod. kontrolné merania, v dôsledku čoho dôjde k čiastkovým odstávkam televízneho vysielania v obci Štrba a časti obce Tatranská Štrba.

Vzorové zapojenie optickej účastníckej zásuvky a možné zapojenia koncového zariadenia na optickú sieť typu FTTH.

  1. Do bytu privediete optické vlákno a ukončí sa optickou zásuvkou na stene.

  1. Z optickej zásuvky je privedený optický kábel do Optického zosilňovača, tzv. prevodník. Ktorý je pomocou koaxiálneho kábla pripojený do pôvodného televízneho rozvodu.

 


2019 Copyright Obec Štrba. | Dôležité telefónne čísla | Ochrana osobných údajov | Používanie Cookies | Kontakt

Tieto stránky využívajú cookies. Ich ďalším používaním súhlasíte využívaním cookies. Prečítajte si informácie o tom, ako cookies používame a ako ich používanie môžete odmietnuť nastavením svojho internetového prehliadača. Viac informácii.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close