Novinky

11. mája 2022 | Novinky

Oznámenie o rekonštrukcií plynovodov

Oznamujeme občanom, že v mesiaci máj 2022 začína Slovenský plynárenský priemysel – distribúcia, a.s.,  s rekonštrukciou plynovodov v Tatranskej Štrbe na základe právoplatného stavebného povolenia.   Účelom stavby je výmena existujúcich oceľových STL plynovodov, armatúr a prípojok za STL1 rozvody z potrubia PE 100RC. Projekt je súčasťou rekonštrukčného programu obnovy fyzicky zastaraných a nevyhovujúcich oceľových plynovodov s častým výskytom porúch.   Rekonštrukcia

10. mája 2022 | Novinky, Oznamy

Prerušenie distribúcie elektriny

Východoslovenská distribučná akciová spoločnosť oznamuje, že bude prerušená distribúcia elektriny v Štrbe: v nasledujúcich termínoch a časoch je naplánované prerušenie distribúcie elektriny v lokalite, ktorá súvisí s odberným miestom : na uliciach Školská, P.Z. Vrbického, časť ulice Štepánkovická. od 31.05.2022 08:10 do 31.05.2022 16:30   Aktuálne informácie o plánovaných prácach nájdete na stránke https://www.vsds.sk/edso. S

9. mája 2022 | Novinky

Oznámenie o výluke

Oznámenie o výluke Vážení cestujúci ! budú ŽSR konať výlukové práce, ktoré budú mať za následok vylúčenie osobnej železničnej dopravy medzi stanicami = v úseku Poprad-Tatry – Starý Smokovec = v dňoch 12.- 13., 16.- 19. a 23. – 26. mája 2022 v čase 8,15 – 14,10 hod. = v úseku Vyšné Hágy – Štrbské

8. mája 2022 | Kultúra, Novinky, Podujatia

Deň matiek

Ženy prinášajú životu krásu, lásku, hlas detí. V matke je veľká sila. Matka je symbolom pravého rodinného šťastia, ktoré sa napĺňa v deťoch, v spokojnosti, porozumení, láske a šťastí rodín, povedal starosta obce v príhovore na slávnostnom podujatí pri príležitosti Dňa matiek, ktoré sa opäť po dvoch rokoch pandémie konalo 8. mája 2022 v Tatranskej Štrbe i v Štrbe. Program pripravili žiaci ZUŠ

28. apríla 2022 | Novinky

Preventívne prehliadky

Na základe zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov budú členovia DHZ Štrba vykonávať v obci  preventívne protipožiarne prehliadky domov dňa: 1.mája 2022  (nedeľa) od 10.00 hod. Každý vlastník alebo užívateľ nehnuteľností je povinný umožniť kontrolnej skupine protipožiarnu prehliadku, ktorá slúži predovšetkým prevencii proti vzniku požiaru a jej účelom je


2022 Copyright Obec Štrba. | Dôležité telefónne čísla | Ochrana osobných údajov | Používanie Cookies | Kontakt