Šťastný nový rok 2023

Návštevníkom našej webovej stránky prajeme na prahu nového roka 2023 pevné zdravie, radosť, šťastie a lásku, pokoj i pohodu, úspechy i spokojnosť, vzájomné porozumenie na pracovisku i v domácnosti, súdržnosť a spolupatričnosť.


2023 Copyright Obec Štrba. | Dôležité telefónne čísla | Ochrana osobných údajov | Používanie Cookies | Kontakt