Výročná členská schôdza DHZ Štrba - 2020

ObecŠtrba
MiestoReštaurácia Martek
Termín25.01.2020 - 25.01.2020

Rok 2019 bol pre hasičov v Štrbe rokom obnovy a rekonštrukcie požiarnej zbrojnice a mnohých výziev o pomoc pri požiaroch, pri záchrane ľudských životov či technických výjazdov.

Členskú základňu tvorilo v roku 2019  –  81 členov. V priebehu roka jeden člen vystúpil (Slavomír Havaš) a jeden člen zomrel (Pavol Jonás).

Kontroly a zaradenia DHZ do skupín.

Ako každý rok, aj v roku 2019 prebehla kontrola pripravenosti DHZ k nástupu do zásahu. Ostrý poplach bol vyhlásený Krajským riaditeľstvom HZS v Prešove s podporou Okresného riaditeľstva HZS v Porade 25.1. 2019 o 9:30.  Do stanoveného limitu -10 minút – nastúpilo 9 členov, kde hlavná zostava na výjazd je 1+3. Po nástupe členov kontrolný štáb urobil kontrolu požiarnej techniky vo vozidlách – Tatra 148 a Iveco . Ďalšia kontrola bola zameraná na správnosť papierovej dokumentácie. Výsledok kontroly bol veľmi dobrý a štátne orgány Ministerstva vnútra SR zaradili DHZ Štrba pre rok 2019 do skupiny „A“. Skupinu „A“ v Štrbe tvorí 47 členov vyškolených do zásahu.

 1. 5. v sobotu boli v Spišskom Bystrom previerky pripravenosti DHZ. Za našu obec sa ich zúčastnilo 8 členov a veliteľ DZH (Ján Zluky). Družstvo splnilo požadované kritériá.

Zverená technika.

V roku 2019 sme sa starali o zverenú techniku v tomto zložení:

– cisterna Tatra 148 – cas
– Iveco Deily s motorovou striekačkou Magirus
– protipovodňový prívesný vozík s výzbrojov
– 16-miestny mikrobus Renault Master
– motorové striekačky PS 12 v počte 4 kusy
– motorové striekačky PS 8 v počte 2 kusy
– motorové čerpadlo Heron
– plávajúce motorové čerpadlo s výkonom 1200 l/min.
a ďalšia pomocná drobná technika, ktorá slúži k zásahom.

Obnova a rekonštrukcia požiarnej zbrojnice.

Začiatkom júla začali stavebné práce na obnove garážovej časti požiarnej zbrojnice. Miestnosť bývalej plynovej kotolne bola prerobená na sociálnu časť a to 2 sprchy , WC, umývadlo a prezliekáreň. Bývalý sklad PHM bol zrekonštruovaný na práčovňu, sušiareň a WC s technickým umývadlom (drezom).

Medzi garážami Tatry a Renaultu bol vysekaný otvor a založené dvere.

Staré plechové garážové vráta (5 kusov) boli vymenené za nové rolovacie lamelové vráta. Za plastové boli vymenené aj malé bočné dvere do garáže aj dvere do kotolne.

Rolovacie vráta sú vybavené elektrickým otváraním (aj diaľkovým ovládaním) aj so záložným batériovým zdrojom, v prípade nefunkčnosti aj s možnosťou ručného otvárania.

V celej budove požiarnej zbrojnice boli vymenené rozvody ústredného kúrenia a v garážových priestoroch a sociálnych zariadeniach boli namontované nové panelové radiátory (9 kusov).

Na prvom poschodí – v miestnosti elektroskladu obce bol namontovaný nový  plynový kondenzačný kotol PROTERM so zásobníkom na ohrev vody.

V priebehu júla sa vyskytla nečakaná závada na budove – pretekanie dažďovej vody cez murivo do garáží. Po nahlásení závady Obecnému úradu, v priebehu jedného dňa, nastúpili pracovníci VPP k výkopovým prácam na severnej strane budovy, kde bola následne osadená izolácia proti vlhku a výkop zasypaný kamennou drťou.

Zrekonštruované časti garáží boli potom vymaľované a upratané.

Požiarne a technické zásahy.

Prvý požiar v obci,  v roku 2019,  sa vyskytol 9.1. o 17:00 hod. na technickom zariadení el. trafostanice na ulici Štěpánkovickej. Po dohovore s HZZ v Prešove boli vyrozumení pracovníci energetických závodov o vypnutí prívodu el. energie do trafostanice. Naši členovia zabezpečili núdzové osvetlenie pre energetikov a drobnú asistenciu. O 20:00 bola porucha odstránená.

Ako prvá výzva od Krajského operačného strediska HZZ v Prešove prišla v nedeľu 10. 3. o 10:00 o pomoc pri prerezávaní popadaných stromov na  štátnej ceste  medzi Štrbou, Štrbským Plesom a Podbanským po silnom vetre. K zásahu nastúpilo 6 členov s 2 motorovými pílami a vozidlom Iveco Deily.(Ján Zluky, Michal Garaj, Peter Gavalier, Dalibor Malenky, Domiik Malenky a Peter Blaško)

Druhá výzva z operačného strediska z Prešova  HZS na veliteľa DHZ prišla v nedeľu – 17.3. ráno o 6:15 – o pomoc pri hasení požiaru rodinného domu v susednej obci Batizovce, kde HZS Poprad s niekoľkými kusmi techniky a domáci DHZ od nočných hodím hasili rodinný dom. Po lokalizácií a uhasení požiaru došlo v priebehu pol hodiny k opätovnému rozhoreniu požiaroviska. Posádka Tatry 148 zo Štrby do niekoľkých minút došla k požiarovisku a plnila potrebné úlohy. (Ján Zluky, Michal Garaj, Peter Blaško)

Ďalšia výzva prišla od Krajského operačného strediska HZS z Prešova v pondelok 1. apríla o 14:30. V Tatranských Zruboch došlo k rozsiahlemu požiaru lesa, kde bol potrebný rýchly zásah väčšieho množstva hasičov a techniky. Náš DHZ po zhromaždení síl a prostriedkov do 10 minút nastúpil na zásah v počte 7 členov (Ján Zluky, Michal Garaj, Pavol Hurajt, Benjamín Macko, Dominik Malenky, Patrik Havaš a Pavol Michalko) s vozidlami T148 a Iveco. Požiar sa hasil do večerných hodín. V dohášaní koreňového systému  sa pokračovalo nasledujúci deň od 6:00 hod. do obedňajších hodín. DHZ Štrba s vozidlom T148 s trojčlennou  posádkou.(Michal Garaj, Pavol Hurajt, Dominik Malenky).

V sobotu, 6. apríla o 11:15 bol požiadaný starosta obce Michal Sýkora, tiesňovou linkou 112, o spoluprácu pri ekologickej havárii na potoku Mlynica pod diaľničným mostom. Od starostu bola daná požiadavka na predsedu a veliteľa  DHZ o súčinnosť s už zasahujúcimi záchrannými zložkami – HZZ Poprad, políciou, povodím Bodrogu a Hornádu a Národnou diaľničnou spoločnosťou. Veliteľ a predseda DHZ spolu s políciou kontrolovali kanalizačné šachty okolo diaľničného telesa, nakoľko do potoka vytekala hustá biela pena. Po zistení závady NDS chybu priznala a v priebehu niekoľkých hodín aj odstránila.

Iným druhom zásahu bol ten na Veľký piatok – 19. apríla. O 7:15 sme boli požiadaní operačným strediskom HZS z Prešova o pomoc pre záchrannú zdravotnú službu pri nakladaní do sanitky veľmi obézneho pacienta (cca 220 kg) v liečebnom ústave v Lučivnej. Od oznámenia požiadavky do 15-stich minút štyria členovia DHZ Štrba (Michal Garaj, Ján Zluky, Benjamín Macko a Martin Baláž) spolu s posádkou RZP vynášali z ťažko prístupných a život ohrozujúcich podmienok postihnutú osobu. Po naložení do sanitného vozidla pokračovali naši členovia  s vozidlom Iveco do popradskej nemocnice, aby aj tam pomáhali lekárom pri manipulácii s obéznym pacientom. Po odovzdaní pacienta lekárom, členovia DHZ sa o 9:00 vrátili zo zásahu. V priebehu doobedňajších hodín znovu operačné stredisko HZS žiadalo veliteľa zboru Jána Zlukého o pomoc pri návrate pacienta domov. Vyloženie pacienta sa uskutočnilo v poobedňajších hodinách – od 14:50 do 16:00, kde už zdravotníkom asistovali piati naši členovia.(Michal Garaj, Ján Zluky, Dalibor Malenky, Matúš Iľanovský, Dominik Malenky)

 1. júna, v piatok, o 18:30 vznikol požiar na turistickom autobuse na diaľnici pri Štrbe. Po dohovore s operačným strediskom HZS sme boli pripravení v pohotovosti v prípade potreby zasiahnuť. Náš zásah v tomto prípade nebol potrebný.

O mesiac na to – 29. 7. (pondelok) o 18:25 prišla výzva  krajského HZZ z Prešova o pomoc pri záchrane 5-člennej posádky osobného vozidla, na ktoré pri búrke a silnom vetre, padli stromy. Bolo to na ceste do Liptovskej Tepličky

– v úseku od Bieleho Potoka po Kolesiarky  V priebehu pár minút vyrazilo naše vozidlo Iveco s 8-člennou posádkou (M. Garaj, J. Zluky, Patrik Kováč, Milan Garaj, Peter Gavalier, Patrik Havaš, Peter Blaško, Matúš Iľanovský). Po príchode ku kalamite, sme spolu s profesionálnymi hasičmi a susednými hasičskými zbormi, prerezávali cestu k zavalenému vozidlu. Prví sa k ním dostali hasiči z Liptovskej Tepličky. Na sprejazdnení cesty sme pracovali do večerných hodín.(20:30).

O dva dni na to – 31.júla – sme boli požiadaní, zástupkyňou starostu obce Ing. Dagmar Vincovou, o pomoc pri odčerpávaní vody po silnej búrke na Štrbskom Plese, ktorá zatopila skladové suterénne priestory obchodu TMR. Do zásahu nastúpilo 5 členov (Pavol Michalko, Benjamín Macko, Dalibor Malenky, Patrik Havaš a Matúš Iľanovský) s protipovodňovým vozíkom, dvoma kusmi plávajúcich čerpadiel a vozidlom Iveco Deily.

Ďalšia výzva prišla 18.9. (streda) o 15:20 o pomoc pri hasení požiaru lesa v susednej obci Liptovská Teplička. K zásahu nastúpilo 9 členov (M. Garaj, J. Zluky, Pavol Michalko, Milan Garaj, Milan Hudák, Patrik Havaš, Matúš Iľanovský, Matúš Sokol a Dominik Malenky) s vozidlami T148 a Iveco.

Po príchode k požiaru boli zaradení k profesionálnym hasičom.  Po troch hodinách sa podarilo požiar uhasiť. V pohotovosti okolo požiaroviska zostali domáci požiarnici.

Ako posledná výzva o pomoc v roku 2019 pre náš DHZ prišla od zástupkyne starostu obce Ing. Dagmar Vincovej v ranných hodinách (8:00) na Štedrý deň.

Bolo treba vyslobodzovať spod popadaných stromov osobné vozidlá našich občanov na sídlisku v Tatranskej Štrbe oproti kotolne.

Po nástupe 6-tich členov (Michal Garaj, Peter Gavalier, Dalibor Malenky, Miroslav Sokol, Matúš Iľanovský a Matúš Sokol) s vozidlom Iveco a po ohlásení výjazdu operačnému stredisku HZZ v Prešove, sme do niekoľkých minút boli na mieste zásahu. Po jeho zdokumentovaní štátnou a obecnou políciou, boli odstránené stromy z poškodených vozidiel.

V priebehu dopoludňajších hodín sme ešte prerezávali cestu v chatovej osade Lieskovec a odstraňovali padnuté stromy z chaty.

Počas roka 2019 sme mali aj 11 technických výjazdov k čisteniu kanalizácie na Štrbskom Plese.

16.8. (piatok) – technický výjazd  s vozidlom Tatra 148, do areálu pod skokanské mostíky, k dodaniu 25 tisíc litrov vody do zaťažových nádob pre tribúnu pri kultúrnom podujatí – Lucie Bíla v Tatrách. (Michal Garaj, Pavol Michalko, Dalibor Malenky, Ľubomír Gejdoš, Matúš Iľanovský)

18.8. (nedeľa) od 16:00 do 22:00, 18 členov nášho DHZ zabezpečovalo požiarnu bezpečnosť pri kultúrnom podujatí – Lucie Bílá v Tatrách – s vozidlami Iveco a 16-miestny autobus Renault.

8.9. 2019 v raňajších hodinách prišla požiadavka  hotela Sipox v Štrbe o poskytnutie elektrocentrály na zabezpečenie prevádzky hotela, nakoľko v nočných hodinách zhorela trafostanica pri poľnohospodárskom družstve – časti LPH . (Ján Zluky, Dalibor Malenky)

Počas roka členovia DHZ z Tatrou 148 zabezpečovali 17-krát umývanie ciest po vozidlách, ktoré na Tatranskej Štrbe a Štrbskom Plese vozili  stavebný a výkopový materiál.

Okrem technických a požiarnych zásahov naši hasiči v rámci MDD 1. júna zabezpečovali na Štrbskom Plese podujatie – Športuj Slovensko. (Michal Garaj, Pavol Bilnica a Patrik Havaš)

V nedeľu 2. júna v rámci osláv MDD naši členovia ukázali deťom požiarnu techniku – hlavne vozidlá – Tatru 148, Iveco a Tatru 815, s ktorou prišli profesionálni hasiči z popradského letiska. (Pavol Hurajt).

 1. augusta – v sobotu – sa na Štrbskom Plese konalo podujatie REDBULL 400 – najťažší beh na 400 m na veľký skokanský mostík. Naši 12 členovia pomáhali zdravotnému personálu pri znášaní vyčerpaných bežcov.

Školenia a výcvik.  

 1. apríla v zasadačke DHZ prebehlo školenie 8 našich členov na obsluhu motorových píl s platným preukazom. Po ukončení tohto kurzu pokračoval ďalší na práce vo výškach a hĺbkach. Tohto kurzu sa zúčastnilo 9 členov.

V piatok 11. 10. od 14:00 do 18:00 bolo cvičenie s protipovodňovým vozíkom v susednej obci Batizovce v časti štrkopieskov,  kde bolo námetové cvičenie o používaní protipovodňových zábran a výzbroje a výstroje protipovodňového vozíka.( Ján Zluky, Jaroslav Havaš, Matúš Iľanovský a Patrik Kováč)

 1. 11. a 3.11. a 17. 11. sa v Poprade na stanici HZZ uskutočnilo školenie veliteľov DHZ na 5-ročné obdobie, ktorého sa zúčastnili dvaja naši členovia.( Ján Zluky a Dalibor Malenky)

 

Oslavy a výročia.  

 

5.5. (nedeľa) – 5 členov DHZ zo Štrby pozdravilo 95. výročie založenia hasičského zboru v Liptovskej Tepličke.

6.7. (sobota) – bola v obci Batizovce slávnosť pri 130. výročí vzniku DHZ so slávnostným nástupom a prehliadkou požiarnej techniky dobrovoľných hasičských zborov susedných obcí a HZZ z Popradu. Náš DHZ (7 členov) ukázal útok s vodou z vozidla Iveco.

Na nedeľu 29.8. 2019  Okresný výbor DPO zorganizoval oslavy 95. výročia vzniku územnej organizácie DPO v Poprade, ktoré sa uskutočnili v Spišskej Sobote, ktorá si zároveň pripomenula 130. výročie od svojho vzniku. Oslavám predchádzala spomienková sv. omša za hasičov v starobylom kostole v Spišskej Sobote a vysviacka novej hasičskej zástavy Územnej organizácie DPO Poprad,  na ktorú finančne prispela aj naša obec.

Súťaže a šport.

V sobotu 25.5. na športovom štadióne v Štrbe sa uskutočnil v rámci  19. ročníka  Podtatranskej olympiády mladých hasičov už 11. ročník súťaže s názvom Memoriál štrbských hasičov.

V 10-členných družstvách chlapci skončili tretí a dievčatá štvrté.

V požiarnom útoku CTIF skončili chlapci piaty. Celkovo v 19. ročníku Podtatranskej olympiády mladých hasičov v roku 2019 z 25-tich družstiev skončilo družstvo chlapcov I. na peknom 3. mieste za Šuňavou a Spišskou Teplicou.

Družstvo dievčat DHZ Štrba I. zo 17 družstiev skončilo na 7. mieste a družstvo dievčat II. skončilo na 14. mieste.

Celkovo v roku 2019 deti absolvovali 15 súťaží.

V nedeľu 7.7. na športovom štadióne v Štrbe sme usporiadali už 16. ročník    „O putovný pohár starostu obce Štrba“. Muži sa umiestnili na 6. mieste. Ženy svoju súťaž vyhrali.

Dorastenky a dorastencov sme v roku 2019 nemali.

Celkovo muži do 35 rokov z 18 obcí v okrese skončili na 6. mieste. Ženy do 35 rokov skončili tiež na 6. mieste z deviatich družstiev.

Preventívne prehliadky.

 1. 10. v nedeľu 15 členov v prehliadkových skupinách prešlo dedinou, kde skontrolovali rodinné domy a hlavne komínové telesá.

Po zistení závad sa do konca roka uskutočnili dohliadky.

Preventivári Pavol Hurajt a Patrik Havaš skontrolovali verejné objekty, ktoré nám vyčlenil HZS Poprad v obci, Tatranskej Štrbe a na Štrbskom Plese.

 

Vážené hasičky, vážení hasiči.

V priebehu roka 2019 sa uskutočnilo niekoľko brigád, hlavne pri rekonštrukcii požiarnej zbrojnice a pri akciách hasičského zboru.

Záverom sa chcem poďakovať sponzorom, ktorým nie je ľahostajná činnosť dobrovoľných hasičov.

V mene svojom a v mene vedenia DHZ Štrba ďakujem Obecnému úradu v Štrbe, zástupkyni starostu obce Ing. Dagmar Vincovej a samotnému  starostovi obce Michalovi Sýkorovi za zabezpečenie finančnej dotácie z prostriedkov Prešovského samosprávneho kraja pre DHZ na športové účely.

 

Ďalej subjektom

 • Poľnohospodárskemu družstvu Štrba
 • Pozemkovému spoločenstvo Urbár Štrba
 • Základnej škole v Štrbe
 • predajni Dušana Šerfela
 • predajni Martina Hlavu
 • MKC Štrba
 • firme Dolido – píla Štefana Dolinaja
 • a pánovi Jurajovi Strakovi zo Štrbského Plesa

 

Všetkým členom ďakujem za odvedenú prácu vo svojom voľnom čase, veliteľovi Jánovi Zlukymu za dobrú spoluprácu a prajem nám všetkým v roku 2020 veľa zdravia a úspechov v hasičskej práci aj osobnom živote.

Michal Garaj – predseda DHZ Štrba

 

Fotogaléria


2021 Copyright Obec Štrba. | Dôležité telefónne čísla | Ochrana osobných údajov | Používanie Cookies | Kontakt

Tieto stránky využívajú cookies. Ich ďalším používaním súhlasíte využívaním cookies. Prečítajte si informácie o tom, ako cookies používame a ako ich používanie môžete odmietnuť nastavením svojho internetového prehliadača. Viac informácii.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close