Rok 2011

Súťaž mladých hasičov jednotlivci

dodatok k pokynom súťaže SMH

Štrba, 14.5.2011

Súťaž mladých hasičov – jednotlivci 1.ročník

1.Dátum konania :Štrba 14.5.2011

2. Kategória:

Dve – samostatne chlapci a dievčatá. Súťažia max. traja z každého KMH, pri 5 člennom kolektíve súťaží iba jeden. Usporiadajúci DHZ si vyhradzuje právo účasti viacerých súťažiacich ak to nebude narúšať časový program.

3. Prihlášky:

Jednotlivci sa prihlasujú v deň súťaže s vyplnenou súpiskou, ktorá sa predkladá spolu so súpiskou KMH. V prípade neprihlásenia kolektívu do termínu, nebudú môcť jednotlivci z daného kolektívu súťažiť.

4. Prezentácia:

S vyplnenou súpiskou a doloženými preukazmi tesne pred štartom jednotlivcov. Vek súťažiacich sa počíta ku dňu súťaže. V prípade nepredloženia platného preukazu KMH nebude súťažiaci pripustený na štart. Pri úmyselnom pozmeňovaní údajov v súpiske budú všetci jednotlivci z DHZ vylúčení zo súťaže.

8. Časový rozpis:

Súťaž jednotlivcov prebieha počas súťaže KMH a ukončí sa hneď po skončení plnenia disciplíny posledného kolektívu. Súťažiaci z jedného DHZ musia na disciplínu nastúpiť spolu a plniť ju tesne za sebou. Vyhlásenie výsledkov bude spolu s KMH.

9. Plnenie disciplín:

jednotlivci

Samostatná disciplína, ktorá sa nezapočítava do súťaže KMH. Vykonanie disciplíny je podľa Pravidiel pre celoštátnu hru PLAMEŇ platných od 1.1.2010 a týchto pokynov. Súťažiaci má iba jeden pokus. Prenášanie a držanie prúdnice v ústach je zakázané. Za každé chybné vykonanie úkonu je pokus neplatný.

10. MTZ:

Časomiera elektronická. Náradie zabezpečí usporiadateľ. Súťažiaci môže použiť vlastné náradie, ktoré bude po skončení pokusu kontrolované (hadice dĺžka min. 9,5m, hmotnosť min. 1,25kg, prúdnica dĺžka min. 25cm, hmotnosť min. 250 g, rozdeľovač na troch podperách)

12. Celkové hodnotenie:

Za vek súťažiaceho sa odpočítavajú výhodové body po 0,5 bodu takto:

8roční a mladší.–3,5bodu; 9roč.–3b; 10roč.-2,5b; 11roč.-2b; 12roč.-1,5b; 13roč.-1b; 14roč.-0,5b; 15roč.-0b. Pri rovnosti výsledného času rozhoduje čas bez bodov za vek.

13. Zmena súťaže:

Po rozhodnutí štábu súťaže môže usporiadateľ zrušiť túto disciplínu, alebo zmeniť počet súťažiacich, ak by narúšala priebeh súťaže KMH, alebo v prípade nepriaznivého počasia.

Michal Petruška

Tajomník DHZ Štrba


2021 Copyright Obec Štrba. | Dôležité telefónne čísla | Ochrana osobných údajov | Používanie Cookies | Kontakt

Tieto stránky využívajú cookies. Ich ďalším používaním súhlasíte využívaním cookies. Prečítajte si informácie o tom, ako cookies používame a ako ich používanie môžete odmietnuť nastavením svojho internetového prehliadača. Viac informácii.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close