Rok 2012

Obec Štrba Dobrovoľný hasičský zbor Štrba

Vás pozývajú na

4. ročník súťaže mladých hasičov

Memoriál Jána Jonása a Dušana Sokola

1. Dátum a miesto konania:

12. 5. 2012, (sobota)., Štrba– futbalový štadión ŠK Štrba terén podľa počasia trávnik alebo asfalt

Žiadam o dodržanie časového rozpisu nakoľko v poobedňajších hodinách sa hrá futbalový zápas

2. Kategória:

dve – samostatne kolektív chlapcov, alebo zmiešaný a samostatne kolektív dievčat od 8 do 15 rokov.

Ak je v dievčenskom kolektíve aspoň jeden chlapec, kolektív sa zaradí medzi chlapcov. Podľa fyzických predpokladov sa môžu do súťaže zapojiť aj mladší. Kolektív tvorí 9, alebo 10 členov. Pri účasti iba 9 členov sa kolektívu pripočíta vek najstaršieho člena KMH. Pri veku mladšom ako 8 rokov sa súťažiacemu počíta vek 8 rokov. Vek súťažiacich sa počíta a overuje ku dňu súťaže, podľa Pravidiel pre celoštátnu hru PLAMEŇ platných od 1.1.2010. Ku dňu súťaže nesmie súťažiaci dovŕšiť 16 rokov.

3. Prihlášky:

Telefonický 0948 500 027 Petruška Michal , alebo mailom:petruskovam@gmail.com do 11.5.2012 Mailová prihláška je platná iba po potvrdení (uviesť počet družstiev, kategóriu, záujem o stravu). Každý DHZ môže prihlásiť viac kolektívov. V prípade neprihlásenia kolektívu do termínu, výsledok KMH z tejto súťaže nebude započítaný do okresnej súťaže „POMH“!

Propozície a výsledky: zverejnené na www.strba.sk

Každý kolektív sa zúčastňuje súťaže na vlastnú zodpovednosť v zmysle prehlásenia v súpiske.

4. Prezentácia:

Min. 15 min. pred štartom s vyplnenou súpiskou. Pri vstupnej kontrole musí každý predložiť preukaz KMH a preukaz poistenca/stačí fotokopija/. Pri úmyselnom pozmeňovaní údajov v súpiske bude kolektív vylúčený zo súťaže. V prípade nepredloženia preukazu, alebo predloženia neplatného preukazu, bude členovi kolektívu pripočítaný max. vek 16 rokov. Kolektív nebude pripustený na štart ak bude pochybnosť u štartujúceho o veku 16 rokov.

5. Štartovné:

Za každý KMH je 5,0 eura – platí sa pri prezentácií.

6. Stravovanie a občerstvenie:

V prípade záujmu je stravné 1,0 euro na osobu. Objednáva sa pri prihlasovaní a zaplatí sa spolu so štartovným pri prezentácií. Občerstvenie v priebehu súťaže bude zabezpečené v mieste konania, hradí si každý sám.

7. Zdravotná služba:

Zabezpečená usporiadateľom

8. Časový rozpis:

9.30 – 9.45 – prezentácia, porada rozhodcov, pokyny vedúcim družstiev k súťaži

10.00 – otvorenie súťaže, plnenie disciplín

Vyhlásenie výsledkov 15 min. po ukončení plnenia disciplín.

9. Plnenie disciplín:

Celá súťaž bude prebiehať podľa Pravidiel pre celoštátnu hru PLAMEŇ platných od 1.1.2010 a týchto pokynov. Kolektív nemusí nastúpiť s prilbami. Súťaží v rovnošate, alebo športovom oblečení presahujúcom lakte a kolená. Zakázaná je obuv s kovovými, alebo plastovými hrotmi, povolené sú gumotextilné kopačky. Kolektív má na každú disciplínu jeden pokus.

9.1 požiarny útok CTIF

Kolektív si zabezpečí píšťalku a vlastné, alebo požičané džberové striekačky. Útok je na zo strek plechovky. Uzly budú hodnotené podľa vyobrazenia v Pravidlách hry Plameň s popisom podľa Metodiky pre jesennú časť hry Plameň platnej od 1.5.2008.

9.2 štafetový beh na 400m ovál

Štafetový beh na 400 m s prekážkami : plnenie podľa pravidiel hry Plameň a týchto pokynov.

Technické prostriedky na disciplínu zabezpečí organizátor, vlastné hadice, prúdnicu a rozdeľovač môže KMH použiť na 9.úseku .

10. MTZ:

Náradie a výzbroj zabezpečí usporiadateľ. Na útoku CTIF musí kolektív použiť vlastné alebo požičané a džberové striekačky s DIN spojkou pre napojenie hadice. Hadice „D“ a prúdničky budú jednotné. Kolektív môže použiť vlastné štyri ,,C“ hadice na prvý úsek dráhy.

Na štafete 400m môže použiť vlastnú štafetovú prúdnicu, na 3. úseku vlastnú hadicu a na 9. úseku vlastné hadice a rozdeľovač. Na štafete dvojíc vlastnú hadicu a prúdnicu. Vlastné náradie bude po ukončení pokusu kontrolované (hadica dĺžka min. 9,5m, prúdnica dĺžka min. 25cm, rozdeľovač na troch podperách)

11. Protesty:

Podľa Pravidiel pre celoštátnu hru PLAMEŇ platných od 1.1.2010 s vkladom 3,0 eura.

12. Celkové hodnotenie:

Jeden trestný bod je jedna sekunda. Od výsledného času budú odpočítané výhodové body za vek súťažiacich podľa tabuľky na súpiske KMH. Spočítajú sa časy a trestné body dosiahnuté v jednotlivých disciplínach. Na prvom mieste je kolektív s najnižším súčtom. Pri rovnosti časov rozhodne o poradí výsledok v požiarnom útoku, potom v štafetovom behu. V prípade ,ak sa aj po skončení súťaže zistí, že údaje boli pozmeňované, bude kolektív dodatočne diskvalifikovaný. Diskvalifikujú sa aj jednotlivci z daného DHZ v súťaži jednotlivcov a ak kolektív, alebo jednotlivci získajú ceny, musia ich vrátiť

Dodatok pre 5 členné kolektívy. len z okresu Poprad

ZMENY, DOPLNKY:

2. Kategória:

jedna – kolektív 5až 6 chlapcov, dievčat, alebo kombinovaný. Pri šesť člennom kolektíve sa škrtá vek najmladšieho člena. Šiesty člen sa zapája ľubovoľne do plnenia disciplín.

5. Štartovné:

Za každý KMH je 3,50 eura platí sa pri prezentácií.

9.1 požiarny útok CTIF

Disciplínu plnia súťažiaci s číslami 6 až 9.Vynechaný sú súťažiaci s číslami 2 až 5. Veliteľ sa po vyštartovaní ihneď postaví za stojan s prístrojmi.

9.2 štafetový beh na 400m

Bežia sa úseky 1 až 5. Vynechané sú úseky 6 až 9.

12. Celkové hodnotenie.

Súťaž bude hodnotená samostatne mimo súťaž desaťčlenných kolektívov

Doterajší víťazi: chlapci dievčatá

1. ročník – 2009 DHZ Gerlachov DHZ ZŠ Šuňava

2. ročník – 2010 DHZ Gerlachov DHZ ZŠ Šuňava

3. ročník –2011 DHZ Šuňava DHZ ZŠ Šuňava

Michal Petruška tajomník DHZ Štrba


2020 Copyright Obec Štrba. | Dôležité telefónne čísla | Ochrana osobných údajov | Používanie Cookies | Kontakt

Tieto stránky využívajú cookies. Ich ďalším používaním súhlasíte využívaním cookies. Prečítajte si informácie o tom, ako cookies používame a ako ich používanie môžete odmietnuť nastavením svojho internetového prehliadača. Viac informácii.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close