VČS 2008

17. januára 2009 sa konala výročná členská schôdza DHZ v Štrbe, na ktorej hodnotili hasiči činnosť a plnenie úloh na jednotlivých úsekoch svojej činnosti.

Vážené hasičky, hasiči! Vážení hostia! “ Minulý rok sa niesol v znamení 130. výročia založenia DHZ Štrba. Vyvrcholením tohto výročia boli oslavy Dňa obce, kde nám kňazi troch cirkví pôsobiacich v obci posvätili zástavu. Na túto slávnosť prijali pozvanie členovia OV DPO z Popradu, zástupcovia DHZ zo susedných obcí – Lučivnej, Šuňavy a z družobnej obce Štěpánkovíc. Pri tejto príležitosti Obec Štrba ocenila viacerých členov DHZ ďakovným listom a vecným darom. Viac tu. DHZ z Lučivnej prispel k oslavám ukážkou požiarneho útoku s historickou technikou, DHZ zo Šuňavy nám odovzdal ďakovný list a SDH Štěpánkovice stuhu, ktorá bude toto výročie navždy pripomínať. K oslavám prispeli aj profesionálni hasiči z popradského útvaru ukážkou svojej techniky. My sme k týmto oslavám prispeli dobrým gulášom, za čo chcem poďakovať šéfkuchárovi a ostatným, čo sa na jeho príprave podieľali. Chcem vyzdvihnúť spoluprácu s obecným úradom, ktorý nám pomohol nielen finančne, ale predovšetkým s organizáciou tohto podujatia. V minulom roku naše rady opustili dvaja členovia. 17. apríla sme sa rozlúčili s mladým členom Dušanom Sokolom a 12. novembra po dlhej chorobe nás opustil Michal Šerfel. Obidvaja zastávali funkciu vo výbore. Jednou z hlavných úloh našej činnosti sú preventívne prehliadky. V minulom roku sa konali 6. apríla. Zúčastnilo sa ich 20 členov DHZ. Zistené nedostatky boli postúpené na obecný úrad. V rámci svojich možností sme sa starali aj o zverenú techniku. Tu by som chcel poďakovať p. Korenkovi, Miklošekovi a Hurajtovi, ktorí vykonali opravu motorovej striekačky PS-12 a v tomto čase robia údržbu motorovej striekačky PS-8. O dobrý chod súťažnej PS-12 sa starajú chlapci zo súťažného družstva. Ďakujeme PSUŠ, ktorý nám poskytol finančné prostriedky na zakúpenie nového výkonnejšieho čerpadla. Jeho výmenu vykonal p. Bachorik zo Štôle. Financie na túto výmenu si súťažné družstvo chlapcov získalo z brigád v areáli bývalého kravína na Salaši Starý mlyn. V jarných mesiacoch sme uskutočnili brigády v priestoroch požiarnej zbrojnice. V minulom roku sa do hasičských súťaží zapojilo jedno družstvo žiakov, dve družstvá mužov a čo je veľmi potešiteľné aj družstvo dievčat. Družstvo žiakov pracuje pod vedením p. Garaja a p. Petrušku. Na okresnej súťaži obsadili 6. miesto a v OMH celkové 4. miesto. Družstvo chlapcov pod vedením p. Havaša na okresnej súťaži obsadilo 9. miesto a v OHL celkové 8. miesto. V okresnej súťaži dorastu v Batizovciach , kde súťažili dve družstvá sme obsadili 1. a 3. miesto. Prvé miesto v okrese nás posunulo na krajskú súťaž do Novej Ľubovne. Tu sme reprezentovali okres Poprad a po súčte časov z požiarneho útoku a zo štafety len jedna sekunda nás delila od víťazstva a postupu na celoslovenské kolo. Družstvo dievčat pod vedením p. Baláža a p.Hurajta začalo sezónu trochu neskôr, preto sa nezúčastnilo okresnej súťaže. No na viacerých pohárových súťažiach ukázalo, že v budúcnosti môžu dosahovať dobré výsledky. Zvíťazili v Šuňave, Vernári, Sp. Sobote a vo Važci. Náš DHZ v minulom roku zorganizoval už tretíkrát okresnú súťaž mužov a uskutočnil 5. ročník pohárovej súťaže O pohár starostu obce. Tejto súťaže sa zúčastnilo 18 družstiev mužov a 7 družstiev žien. V rámci tejto súťaže sme dostali veľké ocenenie z rúk viceprezidenta DPO SR Františka Krajgera a predsedu krajského výboru Ing. Pavla Rumlera – Čestnú zástavu DPO SR. V minulom roku sme sa s družstvom chlapcov zúčastnili celkovo na 22 súťažiach, s družstvom dievčat na 12 súťažiach a s družstvom žiakov na 10 súťažiach. Na tieto súťaže sa prepravujeme hasičskou áviou. Keďže kapacitne nepostačuje využívame aj osobné autá. Minulý rok bol bohatý na okrúhle výročia viacerých organizácií. V júli nám PD pri 50. výročí svojho založenia odovzdalo Pamätný list a vecný dar. V júni sme sa zúčastnili na Dni obce Štěpánkovice. Tu sme prevzali Pamätný list za prínos Česko-slovenského priateľstva. Dužstvo žiakov sa v Štěpánkoviciach zúčastnilo súťaže. V novembri sme sa na pozvanie hasičov zo Štěpánkovíc zúčastnili na valnom zhromaždení, kde sme im pri príležitosti 115. výročia založenia zboru odovzdali Pamätný list a vecný dar. Členovia nášho DHZ sa v minulom roku zúčastňovali pri organizovaní rôznych podujatí v našej obci, napr. MŠM, vianočná slávnosť, Deň obce a pod. Na záver tejto správy chcem poďakovať všetkým, ktorí nám v priebehu minulého roka pomohli plniť úlohy našej organizácie. Zvlášť ďakujem Obecnému úradu v Štrbe a všetkým sponzorom, bez ktorých by činnosť našej organizácie ťažko fungovala. Ďakujem členom a členkám za odvedenú prácu počas minulého roka a dúfam, že spolupráca v tomto roku bude ešte lepšia. K tomu Vám prajem veľa šťastia a zdravia, ktoré je k tomu všetkému veľmi potrebné.“

Fotogaléria


2021 Copyright Obec Štrba. | Dôležité telefónne čísla | Ochrana osobných údajov | Používanie Cookies | Kontakt

Tieto stránky využívajú cookies. Ich ďalším používaním súhlasíte využívaním cookies. Prečítajte si informácie o tom, ako cookies používame a ako ich používanie môžete odmietnuť nastavením svojho internetového prehliadača. Viac informácii.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close