VČS 2009

Členovia DHZ v Štrbe na výročnej členskej schôdzi, ktorá sa uskutočnila 23. 1. 2010  v zasadačke SD v Štrbe, hodnotili svoju činnosť za uplynulý rok

Vážené hasičky, hasiči, milý hostia Dovoľte aj mne, aby som Vás po roku opäť privítal v týchto priestoroch a v skrate poinformoval o našej činnosti v minulom roku. Minulý rok sme začali rozsiahlejšou údržbou súťažnej motorovej striekačky PS 12-sky, ktorá nám slúži už štyri roky. Bolo potrebné vymeniť určité súčiastky aby sme sa mohli zúčastňovať súťaží okresnej hasičskej ligy a previerok pripravenosti No nezostalo len pritom. V spolupráci s Obecným úradom a za výraznej pomoci pána Pavla Petrušku sa podarilo urobiť na vozidle Avia – 30 generálnu opravu podvozku, riadenia a bŕzd. Táto možno najstaršia avia z celého okresu si to určite zaslúžila. Na jar v mesiaci apríl sa uskutočnila brigáda v priestoroch hasičskej zbrojnice. Tu sme previezli do zberu na zošrotovanie cisternu Liaz Cas – 25, ktorá kvôli neplatnému evidenčnému číslo nebola schopná výjazdu. Musím povedať, že nám to bolo všetkým ľúto, pretože si myslím, že takéto vozidlo do obci Štrba s jej miestnymi časťami určite patrí. Vo februári sa súťažné družstvo chlapcov zúčastnilo halového futbalového turnaja v Spišskom Bystrom, ktoré organizoval miestny DHZ. Začiatkom mája sa začal súťažný kolotoč súťažou vo Svite. Tejto súťaže sa okrem našich družstiev mužov a žien zúčastnilo aj družstvo zo Štepánkovíc, ktoré tu bolo pár dní na sústredení a spolu s našim družstvom sa pripravovali na novú sezónu. Rok 2009, ktorý bol 15 ročníkom hasičskej ligy okresu Poprad bol pre nás zatiaľ najúspešnejší. Zúčastnili sme sa spolu na 18-tich súťažiach, ktoré sa zarátavali do OHL. Chlapci v nej obsadili 5 miesto a dievčatá 4 miesto. Toto umiestnenie chlapcov nám vynieslo účasť na finále Východoslovenskej hasičskej ligy. Finálová súťaž sa konala v susednej Šuňave a družstvo chlapcov tu obsadilo pekné 11 miesto zo 40 zúčastnených družstiev. Družstvá chlapcov a dievčat sa zúčastnili aj okresných súťaží mužov a žien konanej v Hranovnici súťaže dorastu konanej v Spišskej Teplici. V Hranovnici družstvo mužov obsadilo 5 miesto a v Spišskej Teplici na súťaží dorastu sme v oboch kategóriách obsadili prvé miesta. Pozastavím sa pri Okresnej súťaži žiakov, ktorá sa konala u nás v Štrbe 17. mája. Táto súťaž sa konala aj ako Prvý ročník memoriálu Jána Jonasa a Dušana Sokola. Zo strany predstaviteľov Okresného výboru sme boli pochválení, že ako pri súťažiach dospelých, aj teraz sme sa zhostili svojej úlohy na veľmi dobrej úrovni a dúfajú, že v tomto nepoľavíme a v budúcnosti usporiadame aj vyššie kolá hry Plameň – krajské respektíve celoslovenské. Zároveň sme boli pochválení na tejto súťaží za stránku DHZ na internetovej stránke obce, za čo môžeme vďačiť pani Ľubomíre Otčenášovej po rozhovore na výročnej schôdzi, ktorá sa toho ujala a zároveň nám prízvukovali, že je to len na nás, ako jej pomôžeme, pretože my sami sme zodpovední za to, čo sa o nás píše, rozpráva a aká mienka ide o štrbských hasičoch. Históriu máme pekne spracovanú, máme na čo nadväzovať. Je to hrejivé a povzbudzujúce, ale náročné na financie. Niektoré náradie máme svoje, financiami nám prispel obecný úrad / džberová striekačka, hadice, základňa, prekážky, stojan na uzle a technické prostriedky/, s inými nám pomohla DHZ ZŠ Šuňava / lavička/ a DHZ Lučivná / tunel/. Celkovo sme v olympiáde mladých hasičov za rok 2009 skončili na 3 mieste z 15 družstiev chlapcov. Dievčenské družstvo sa do tejto súťaže nezapojilo, nakoľko sa nezúčastnilo okresného kola, čo je podmienkou zaradenia do tejto olympiády. Zúčastnili sme sa aj na jednej súťaži mimo okresu, v Spišskom Podhradí, kde sme skončili na druhých miestach medzi chlapcami aj dievčatami. Za týmito výsledkami je úsilie 30-tich detí, ktoré vo svojom voľnom čase sa venujú hasičskému športu pod vedením Michala Garaja a Michala Petrušku. Počas roka sme sa pohrávali s myšlienkou, či to neskúsiť aj s hasičským krúžkom pri základnej škole. Po návšteve školy a pomoci pani riaditeľky, sme to rozbehli od začiatku školského roka. Krúžok navštevuje v priemere 20 detí pod vedením Michala Petrušku a Milana Garaja. V mesiaci júl sme organizovali už 6-sty ročník hasičskej súťaže o pohár starostu obce Štrba. Tu za účasti 21 družstiev obsadili muži 4 miesto a ženy prvé miesto v konkurencií 7 súťažných družstiev. Na domácej súťaží sa predstavilo aj druhé súťažné družstvo mužov na 35 rokov. Štartovali síce mimo pretek, no ich dosiahnutý čas bo veľmi slušný. Začiatkom augusta sa členovia súťažných družstiev chlapcov a dievčat zúčastnili brigády na PS urbár Štrba. Takto získané finančné prostriedky sa použijú na zakúpenie ochrannej výstroje súťažiacich. Na prelome mesiacov augusta a septembra sme s družstvami mužov a žien navštívili hasičov v družobných Štepánkoviciach. Zúčastnili sme sa tam na dvoch súťažiach. Našim cieľom bolo nazbierať skúsenosti, čo sa nám myslím aj podarilo. Tak ako každoročne aj tento rok sa naši členovia zúčastňovali pri organizovaní rôznych podujatí, ktoré organizoval obecný úrad. V jesenných mesiacoch sme organizovali brigádu v priestoroch hasičskej zbrojnice a pripravovali techniku na zimné obdobie. Vážení prítomní Naša organizácia má ku dnešnému dňu 83 členov. Chod zabezpečuje 15 členný výbor, ktorý zasadal priebežne podľa potrieb organizácie. V roku 2009 to bolo 8 krát. Ďalej chcem pri tejto príležitosti poďakovať hlavne Obecnému úradu a Urbáru Štrba. Bez ich finančnej pomoci by DHZ Štrba nemohlo fungovať, najmä čo sa týka technického zabezpečenia a účasti na súťažiach. Na záver mi dovoľte poďakovať všetkým, ktorí nám počas celého minulého roku pomáhali plniť úlohy pre nás zadané. Ďakujem členom výboru ako aj ostatným členom a členkám DHZ za odvedenú prácu počas celého minulého roka. Dúfam, že spolupráca bude v roku 2010 ešte lepšia ako v roku 2009. K tomu Vám prajem veľa zdrvia, šťastia a rodinnej pohody

Fotogaléria


2020 Copyright Obec Štrba. | Dôležité telefónne čísla | Ochrana osobných údajov | Používanie Cookies | Kontakt

Tieto stránky využívajú cookies. Ich ďalším používaním súhlasíte využívaním cookies. Prečítajte si informácie o tom, ako cookies používame a ako ich používanie môžete odmietnuť nastavením svojho internetového prehliadača. Viac informácii.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close