VČS 2010 + tabuľka ocenení

Rok 2010 bol bohatý na činnosť i súťaže v DHZ Štrba. 22. januára 2011  v zasadačke Spoločenského domu v Štrbe  stretli členovia DHZ na výročnej členskej schôdzi, aby tieto aktivity zhodnotili.

žené Hasičky, Hasiči, milí hostia

Dovoľte mi, aby som Vás srdečne privítal a v skratke opísal činnosť DHZ v minulom roku.

Hneď na začiatku roka v mesiaci marec sa konala brigáda pri upratovaní priestorov garáži v hasičskej zbrojnici. Zároveň sme vykonali údržbu súťažnej PS-12 ako výmenu oleja a výmenu sviečok a jej celkovú prípravu na súťažnú sezónu.

V mesiaci máj sa uskutočnili preventívne prehliadky, ktorých sa zúčastnili 13 členovia nášho zboru. Zistené nedostatky boli nahlásené na obecný úrad.

Máj bol v minulom roku prelomový mesiac, keď 25. mája nám vtedajší minister vnútra SR doniesol nové hasičské auto vybavené motorovou striekačkou. Na odovzdávaní vozidla sa zúčastnilo viacero funkcionárov či zo slovenského alebo okresného zväzu požiarnej ochrany.

Pred príchodom nového vozidla členovia nášho zboru pripravili garáž, opravili omietky a vymaľovali. Chlapci tam odpracovali veľa hodín, za čo im patrí poďakovanie. Poďakovanie patrí aj Michalovi Petruškovi, ktorý túto brigádu organizoval.

Nové auto nás síce potešilo, ale značky na auto boli dodané až v mesiaci september. Po ich obdržaní sme boli auto vyskúšať, naplnili sme cisternu a podľa svojich možností sme auto vybavili patričnou výbavou. Tu musíme poďakovať PS Urbár Štrba, ktorý nám zaplatil aspoň základnú výbavu, ktorá je potrebná na zásah pri požiari alebo živelnej pohrome. Aby sme vedeli toto zariadenie dobre ovládať zúčastnili sa štyria členovia zboru na školení v Prešove. Školenie trvalo jeden deň a na záver členovia obdržali certifikát.

Súťaže sú samostatnou kapitolou v živote DHZ. Tohto roku sme sa zúčastnili celkom na 25-tich súťažiach. Chlapci sa v PHL umiestnili celkovo na 4. a dievčatá na 1. mieste.

K týmto úspechom nám dopomohli aj nové prilby a opasky, ktoré nám zakúpil Obecný úrad.

Vynikajúce výsledky z PHL nás posunuli do finále VHL. Finále sa konalo v obci Čečejovce pri Košiciach. Vo veľmi silnej konkurencii naše dievčatá obsadili 1. miesto a chlapci 5. miesto.

Na poslednej súťaži, na ktorej sme sa minulý rok zúčastnili bol Slovenský superpohár v požiarnom útoku. Táto súťaž sa konala v Turčianských Tepliciach časť Dolná Štubňa. Súťaže sa zúčastnili hasičské družstvá z celého Slovenska, víťazi Okresných a Regionálnych líg. Našim družstvám sa nepodarilo zopakovať výborný výsledok z finále VHL, keď obsadili miesta v strede výsledkovej listiny.

Už tradičnými akciami sú súťaže, ktoré sa nám podarilo zorganizovať aj minulý rok. Bola to súťaž Mladých hasičov pod názvom Memoriál J. Jonasa a D. Sokola. V rámci OMH sa naše družstvá zúčastnili na 15 súťažiach a celkovo družstvo chlapcov obsadilo 3.miesto. V žiackych kategóriách nás reprezentovalo tridsať detí, ktoré si zaslúžia našu podporu a pozornosť.

Druhou súťažou bol už 7. ročník súťaže O pohár starostu obce Štrba. Hneď na začiatku nás prekvapil, ale hlavne potešil Obecný úrad, keď nám odovzdal nový mikrobus RENAULT, ktorý využívame hlavne pri preprave na súťaže. Na tomto 7. ročníku sa zúčastnilo 32 družstiev. Za domácich štartovali dva družstvá mužov a jedno družstvo žien. Muži obsadili 12. a 21. miesto. Ženy obsadili 1. miesto.

Pri tejto príležitosti nemôžeme zabudnúť ani na jednotlivcov, ktorí v minulom roku dosiahli pozoruhodné výsledky a to, Marek Kičin na Majstrovstvách Slovenska v Nitre, ktoré sa konali

2.7.2010, kde obsadil 4.miesto.

Na okresných pretekoch v Poprade, ktoré sa uskutočnili 28.8.2010, sa Marek Kičin umiestnil na 4.mieste a Zuzana Hanulová na 5. mieste.

Na Majstrovstvách Slovenska, ktoré sa konali v Poprade, 2.10.2010, sa Róbert Baláž umiestnil na 1.mieste, Marek Kičin na 5.mieste a Alžbetka Korenková 4.mieste mieste.

Minulého roku bolo týchto súťaží naozaj veľa, preto si všetci zaslúžia našu pochvalu.

V mesiaci november boli vykonané dohliadky za účasti štyroch členov zboru. V závere roka sa uskutočnila brigáda v priestoroch garáži na zazimovanie techniky.

V minulom roku sme uskutočnili takzvané námetové cvičenia. Ich cieľom bolo hlavne zdokonaliť sa v obsluhe našej novej techniky a naučiť sa hlavne správne a rýchlo túto techniku používať pri rôznych činnostiach hasenia.

Požiare sa nám na šťastie vyhýbali, aj keď sme mali informácie o malých požiaroch komínov, ale ľudia si to buď zahasili sami alebo bol zavolaný profesionálny zbor, ktorý našu pomoc pri tak malom rozsahu požiaru nepotreboval.

Tak ako každoročne sa naši členovia zúčastňovali pri organizovaní rôznych podujatí, ktoré organizoval Obecný úrad. Boli sme aj pri organizovaní podujatia na Štrbskom Plese, kde sme ako požiarna hliadka zabezpečovali premiéru nového filmu.

Vážení prítomní, naša organizácia má ku dnešnému dňu 79 členov. Chod zabezpečuje 14 členný výbor, ktorý zasadal priebežne podľa potrieb organizácie.

Ďalej chcem pri tejto príležitosti poďakovať Obecnému úradu, PS Urbár Štrba, Poľnohospodárskemu družstvu Štrba a ostatným miestnym sponzorom. Bez ich finančnej pomoci by DHZ Štrba nemohlo fungovať, najmä čo sa týka technického zabezpečenia a účasti na súťažiach.

Na záver mi dovoľte poďakovať všetkým, ktorí nám počas celého minulého roka pomáhali plniť naše stanovené ciele. Ďakujem členom výboru ako aj ostaným členom a členkám DHZ za odvedenú prácu počas celého minulého roka.

Dúfam, že spolupráca bude v roku 2011 ešte lepšia ako v roku 2010. K tomu Vám prajem veľa zdravia, šťastia a rodinnej pohody.

Fotogaléria


2020 Copyright Obec Štrba. | Dôležité telefónne čísla | Ochrana osobných údajov | Používanie Cookies | Kontakt

Tieto stránky využívajú cookies. Ich ďalším používaním súhlasíte využívaním cookies. Prečítajte si informácie o tom, ako cookies používame a ako ich používanie môžete odmietnuť nastavením svojho internetového prehliadača. Viac informácii.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close