VČS 2011

V decembri 2011 hodnotili svoju činnosť, výsledky súťaží a priebeh brigád v  roku 2011 členovia DHZ v Štrbe .

Vážené hasičky, hasiči milý hostia

Zišli sme sa na tomto výročnom valnom zhromaždení, aby sme zhodnotili prácu našej organizácie za rok 2011, pochválili sa vydarenými a akciami a rozobrali nedostatky, aby sme mohli našu prácu v budúcnosti zlepšovať nielen k spokojnosti našej, ale aj ostatných spoluobčanov.

Jednou z našich hlavných úloh je prevencia pred vznikom požiaru. Preto sa aj tohto roku v apríli konali preventívne prehliadky, na ktorých sa zúčastnilo 16 členov nášho DHZ.

Bolo vytvorených 8 prehliadkových skupín. Zistené nedostatky boli zapísané a odoslané na obecný úrad.

V mesiaci november boli prevedené dohliadky.

Tohto roku sa nám požiare v obci vyhýbali, až na menšie požiare komínov. Majitelia takýchto kotolní by si mali uvedomovať, že vyčistený komín pred a po vykurovacom období je základ ich bezpečnosti.

No pri požiari sme aj tak zasahovali, a to v apríli, keď pravdepodobne od železnice začala horieť suchá tráva v priestore Kolombiarok.

Oheň sa zásluhou vetra šíril smerom k lesu a bol dosť veľkého rozsahu.

Preto nás vo večerných hodinách zavolali na výpomoc HaaZZ Poprad. Po uhasení požiaru sme na mieste zostali do neskorých nočných hodín. Na druhý deň ráno sme zase pokračovali v likvidácií jednotlivých ložísk požiaru.

Tu musím poďakovať PS Urbár Štrba za požičanie ručných striekačiek, bez ktorých by likvidácia tohto požiaru bola podstatne ťažšia.

Brigádnická činnosť je ďalšou neodmysliteľnou súčasťou našej práce. Či už sú to brigády pri upratovaní garáží, ošetrovaní techniky, alebo spolupráca s obecným úradom. Tohto roku sa uskutočnili dve brigády v priestoroch požiarnej zbrojnice na jar a na jeseň a v spolupráci s Ocú to bola brigáda pri prečisťovaní priepustí pod cestou idúcou na Važec. Brigáda, ako náhodné cvičenie sa uskutočnilo pri prebíjaní prívodného kanála z riečky Mlynica do jazera pri salaši Starý mlyn. Tu sme si precvičili správny postup pri nasávaní a práci s motorovou striekačkou Magirus.

Ďalšie cvičenie sa uskutočnilo 7. októbra pod názvom „ Povodeň 2011“. Úlohou DHZ pri tomto cvičení bolo odčerpávanie vody zo zaplavených domov. Tohto cvičenia sa zúčastnilo 7 členov zboru.

Aj tohto roku sme sa zúčastňovali na rôznych akciách organizovaných obcou, ako MŠM, Dni obce a Vianočná slávnosť.

Samostatnou kapitolou sú hasičské súťaže. Rok čo rok sa počet súťaží, na ktorých sa zúčastňujeme zvyšuje. Výnimkou nebol ani tento rok, keď sme sa zúčastnili na 33 súťažiach.

Okrem mužov a žien sa zapojili do súťaží aj dorastenci.

V PHL obsadili muži celkové 4. miesto, ženy PHL vyhrali a dorastenci obsadili pekné 2. miesto.

Tieto umiestenia nás posunuli do finále VHL, ktoré sa uskutočnilo v Kojaticiach.

Muži tu obsadili piate a ženy tretie miesto. Okrem PHL sa družstvá mužov a žien zúčastnili aj novovzniknutej ligy s názvom RHLS.

Súťaž sa skladala so šiestich pretekov. Muži obsadili celkové siedme miesto a ženy 2. miesto.

Na okresnej súťaži sa muži umiestnili na treťom mieste,  ženy na druhom mieste a dorastenci na 3. mieste.

Ženy tento výsledok posunul na krajskú súťaž, ktorá sa konala v obci Bystré v okrese Vranov nad Topľou.

Darilo sa nám tam len z polovice, keď po vydarenej štafete sa nám nevydaril útok a naše šance na postup sa rozplynuli.

Vyvrcholenie nášho súťažného snaženia bol slovenský superpohár, ktorý sa konal v Žakovciach.

Muži tu obsadili 28. a ženy 12. miesto.

Činili sa aj deti v kategórií mladých hasičov sa zúčastnili 10 súťaží pod vedením p. Petrušku a p. Tomku, kde v POMH obsadili celkové 4. miesto.

Aj tohto roku sa nám podarilo zorganizovať dve súťaže. Prvá s názvom Memoriál Jána Jonasa a Dušana Sokola, ktorá sa konala v sobotu 14.5.2011. Za pekného počasia sa súťaže zúčastnilo 15 desaťčlenných a 9 päťčlenných družstiev.

Naše žiačky tu obsadili v kategórií 10 členných družstiev 3. miesto.

Druhá súťaž s názvom O pohár starostu obce Štrba mala tohto roku už 8. pokračovanie. Tejto súťaže sa zúčastnilo 36 družstiev. Naše družstvo mužov obsadilo 13. miesto a ženy prvé miesto.

Po skončení tejto súťaže sa konala ďalšia s názvom RHLS.

Súťaží bolo v tomto roku naozaj hojne a za to , že sme sa ich mohli zúčastniť musím poďakovať obci Štrba.

Bez dobrého technického vybavenia sa súťažiť nedá. Tento rok nám k starej motorovej striekačke pribudla nová sada športových hadíc a nová motorová striekačka, ktorú nám na súťaženie pripravil p. Bachorík. Tu musím poďakovať PD Štrba za poskytnutie starej PS- AZ-ky. Vhodný blok motora nám zase sponzorsky poskytol p. Michal Garaj. Pavol Baláž zase pomohol pri nastriekaní farbou a obec Štrba to všetko finančne zabezpečila, za čo ešte raz ďakujem.

Vážení prítomní, naša organizácia ma k dnešnému dňu 80 členov. Chod zabezpečuje 14 členný výbor, ktorý zasadal priebežne podľa potrieb organizácie.

Ďalej chcem pri tejto príležitosti poďakovať obci Štrba, PS Urbáru Štrba, Poľnohospodárskemu družstvu Štrba a ostatným miestnym sponzorom. Bez ich finančnej pomoci by DHZ Štrba nemohlo fungovať, najmä čo sa týka technického zabezpečenia a účasti na súťažiach.

Na záver mi dovoľte poďakovať všetkým, ktorí nám počas celého minulého roka pomáhali plniť naše stanovené ciele. Ďakujem členom výboru ako aj ostaným členom a členkám DHZ za odvedenú prácu počas celého minulého roka.

Ján Zluky

veliteľ DHZ Štrba

Fotogaléria


2020 Copyright Obec Štrba. | Dôležité telefónne čísla | Ochrana osobných údajov | Používanie Cookies | Kontakt

Tieto stránky využívajú cookies. Ich ďalším používaním súhlasíte využívaním cookies. Prečítajte si informácie o tom, ako cookies používame a ako ich používanie môžete odmietnuť nastavením svojho internetového prehliadača. Viac informácii.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close