Výročná členská schôdza - 2019

Rok 2018 sa pre nás hasičov niesol v znamení osláv 140. výročia prvej písomnej zmienky o vzniku dobrovoľných hasičov v Štrbe – v roku 1878. Minulý rok bol bohatý aj na celkovú činnosť zboru z technickej a požiarnej stránky.

Členskú základňu tvorilo 82 členov. V priebehu roka jeden člen zomrel (Pavol Tomko) a jeden člen vstúpil do organizácie.(Dominik Malenky)

Kontroly a zaradenie DHZ do skupiny.
8.2. 2018 o 10:37 hod. bol vyhlásený ostrý poplach HaZ zborom z Krajského riaditeľstva z Prešova a Okresného riaditeľstva HaZZ z Popradu, kde si nás prišiel skontrolovať sám pán riaditeľ Ondrej Šproch – či hasiči nastúpia na zásah do 10 minút od vyhlásenia poplachu. Po ustrojení a výjazde z garáže do 8 minút 1+3 a nasadení 10-tich členov DHZ pripravených na zásah, prebiehala kontrola na požitie alkoholu a papierová časť – kontrola vodičských preukazov, psychotestov, zdravotnej prehliadky a platnosť ostatných dokumentov v rámci zboru. Po náročnej previerke nás štátne orgány a HZZ zaradili pre rok 2018 do skupiny A. Ďalšia skúška bola 13. mája v nedeľu v Spišskom Bystrom. Boli to okresné previerky pripravenosti dobrovoľných hasičov. Z našej obce sa zúčastnil veliteľ DHZ (Ján Zluky) a 9 členov. Náš DHZ splnil podmienky skúšky. Zverená technika. Aj v roku 2018 sme sa starali o zverenú techniku v takom zložení, ako v roku 2017:

– cisternu Tatra 148 – cas
– Iveco Deily s motorovou striekačkou Magirus
– protipovodňový prívesný vozík s výzbrojov
– 16-miestny mikrobus Renault Master
– motorové striekačky PS 12 v počte 4 kusy
– motorové striekačky PS 8 v pote 2 kusy
– motorové čerpadlo Heron
V priebehu roka 2018 bolo zakúpené plávajúce motorové čerpadlo s výkonom 1200 l /min., ktoré slúži na čerpanie vody do Tatry 148 – za 5-6 min. naplní cisternu. V roku 2018 boli zakúpené ďalšie 4 ručné prenosné vysielačky. K dnešnému dňu máme spolu 10 kusov prenosných a 2 automobilové vysielačky.

Oslava 140. výročia od vzniku hasičstva v Štrbe.

Už na výročnú schôdzu dňa 2. 2. 2018 nás s príležitosti osláv 140. výročia prišli pozdraviť – pán Pavol Celuch – prezident DPO SR, za kraj pán Marián Rušin, za územnú správu pán Michal Šerfel, za obec pán starosta Michal Sýkora a za družobnú obec Štěpánkovice 7 členov SDH.

Druhá časť osláv prvej písomnej zmienky o hasičoch v Štrbe sa konala v nedeľu 21. októbra 2018 o 16:00 v sále kultúrneho domu, kde obec pre nás zorganizovala kultúrne podujatie.
V prvej časti bola prečítaná história dobrovoľného hasičstva v Štrbe od roku 1878 do roku 2018 (predsedom DHZ M. Garajom). Potom nasledovali pozdravy hostí.
Oslavy prišli pozdraviť susedné hasičské zbory – Šuňava, Lučivná, Lipt. Teplička, Batizovce, Spišská Teplica a družobná obec Štěpánkovice.
Svojou návštevou nás poctil opäť aj prezident DPO SR pán Pavol Celuch, ktorý pripol na našu hasičskú zástavu stuhu.
Za Ministerstvo vnútra SR nás pozdravil štátny tajomník pán Rudolf Urbanovič.
Za kraj sa osláv zúčastnil pán Marián Rušin.
Starosta obce Michal Sýkora odovzdal cenu obce Štrba za celoživotnú obetavú prácu v DHZ trom hasičom – Pavlovi Jonásovi a in memoriam Pavlovi Blaškovi a Jánovi Srebalovi . Zároveň poďakoval všetkým našim dobrovoľným hasičom za to, čo robia pre záchranu životov a majetku občanov našej obce.
V druhej časti vystúpil folklórny súbor Železiar z Košíc.

Družba – hasiči – Štrba – Štěpánkovice

V roku 2018 bolo niekoľko návštev – Štěpánkovice v Štrbe, Štrba v Štěpánkoviciach. Hneď začiatkom roka a to 2. 2. nás pozdravili hasiči zo Štěpánkovic na výročnej členskej schôdzi v počte 7 členov.
Druhá návšteva zo Štěpánkovic v počte 66 osôb – a to 41 detí a 25 dospelých – prebehla 25. a 26. mája 2018. Na našu detskú súťaž – Memoriál Jána Jonasa a Dušana Sokola – mali deti pripravenú ukážku záchrannej akcie –„bejby záchranár“, ktorá mala veľký ohlas.
Tretíkrát nás prišli pozdraviť na oslavy 140. výročia založenia DHZ 21. 10. 2018.
Dvaja naši hasiči sa zúčastnili Dňa obce Štěpánkovice v nedeľu 9. júna .(Michal Garaj a Ján Bartoš).
Druhýkrát navštívilo Štěpánkovice naše ženské družstvo (10 osôb) na súťaži O pohár starostu obce.
Do tretice boli naši hasiči v Štepánkoviciach na výročnej členskej schôdzi 9. Decembra v počte 5 osôb.(M.Garaj, J.Zluky, J. Havaš, D. Malenky a P. Gavalier) Zároveň tam boli Michal Garaj a Ján Zluky ocenení pamätnou medailou pri 100. výročí vzniku Československa.

Technická pomoc a požiarne zásahy.

Rok 2018 sme začali 12. 1. technickým výjazdom na Štrbské Pleso. Čistili sme kanalizáciu v areáli pod skokanskými mostíkmi za účasti 3 členov a vozidla Tatra 148.
Počas roka sme absolvovali 16 podobných výjazdov v obci Štrba a na Štrbskom Plese, z ktorých môžem spomenúť polievanie trávy pre detské ihrisko pri zdravotnom stredisku, čistenie kanalizácie na ulici Brezovej.
Technická pomoc prebiehala pri športových podujatiach na Štrbskom Plese.

  1. 2. – sme zabezpečovali volejbalový turnaj na snehu
  2. 8. – 400 metrový beh do kopca na veľký skokanský mostík, keď pri akcii asistovalo 18 našich členov. Pomáhali pri úrazoch a znášaní vyčerpaných bežcov.

Ďalšia technická pomoc a asistencia dobrovoľných hasičov bola potrebná 19. mája v sobotu o 11:00 pri autohavárii osobného vozidla na ul. Dr. Markušovského. Z auta bola vytiahnutá jedna zranená osoba a odovzdaná RZP.
2.a 4. augusta naši hasiči zabezpečovali kultúrnu akciu Kubo v Tatrách – na Štrbskom Plese, keď v prvý deň z vozidlom Tatra 148 dodali do záťažových nádob pre tribúnu 18 000 litrov vody. Druhý deň tohto podujatia zabezpečovalo požiarnu bezpečnosť 20 členov DHZ .
2.júla sme zabezpečovali akciu – Vatra zvrchovanosti – pre Maticu slovenskú v lokalite Strelnica.
V piatok 15. júna o 16:30 sme boli vyzvaní krajským operačným strediskom HZZ z Prešova k čerpaniu vody z pivnice rodinného domu v susednej obci Lučivná po prívalovom daždi. (3 členovia DHZ – M.Garaj, D.Malenky a M. Ilanovský s vozidlom Iveco a prívesným vozikom)
Práve v ten deň nastupovala skupina 10-tich našich členov na brigádu k prerezávaniu a rozširovaniu požiarnych koridorov v lesoch štrbského urbáru v časti Koliesková dráha.
V priebehu nasledujúcich troch mesiacov sme tam odpracovali spolu 250 hodín a vyčistili sme úsek v dĺžke 2,5 km. Členovia Urbáru ohodnotili kladne našu prácu a navrhli nám pokračovať v nej aj tohto roku v ďalších lokalitách.
9.augusta – vo štvrtok – o 15:30, po výzve zástupkyne starostu obce ( Ing. Dagmar Vincovej) sme pomáhali pri odstraňovaní následkov extrémnej prietrže mračien na Štrbskom Plese.
Odčerpávali sme vodu v sklade predajne športových potrieb v Starej hospodárskej budove. Bolo tam 5 našich členov a použili 2 plávajúce čerpadlá (M.Garaj, P.Michalko, P. Havaš. J. Erdziak st. a J. Erdziak ml.)
Prvý požiar v roku 2018 bol ohlásený 4. apríla o 19:00 v lokalite Branda, časť Koleso – bol to požiar suchej trávy. Do hodiny 4 členovia s vozidlom Iveco požiar uhasili.
Druhýkrát sme k požiaru nastupovali 16. apríla o 12:00. Aj toto bol požiar suchej trávy okolo železničnej trate v úseku od Lučivnej až po Tatranskú Štrbu, ktorý spôsobila parná lokomotíva ŽSR. Požiar pomáhal likvidovať aj HZZ Poprad a DHZ Šuňava. (DHZ Štrba 12 členov, vozidlo T148, Iveco a Renault)
V ten istý týždeň v sobotu – 21. apríla o 10:30, sme boli požiadaní operačným strediskom HZZ z Prešova, do Svitu, časť Podskalka, k haseniu lesa neďaleko rodinných domov. Nastúpilo 15 členov DHZ Štrba, dobrovoľní hasiči so susedných zborov a profesionáli z HZZ Poprad. Do 2 hodín bol požiar uhasený.
O dva dni – 23. apríla – o 15:20, sme znovu nastupovali k haseniu suchej trávy v časti Skalný zárez v Kolombiarku, kde v traťových koľajách sme uhášali horiace drevené podvaly. Požiar hasilo 14 členov DHZ Štrba a HZZ Poprad.
1.mája o 16:00 sme spolu s HZZ Poprad hasili požiar lesa v lokalite Červená voda. V priebehu 1 hodiny sa podarilo požiar uhasiť. Zasahovalo 10 našich členov s vozidlom Tatra148 a Ivecom.
Ďalšia výzva od HZZ Prešov a SR prišla 3. mája o 17:20 na pomoc pri hasení rozsiahleho požiaru lesa vo Vysokých Tatrách v lokalite Kežmarské Žľaby. Po zhromaždení síl a prostriedkov DHZ Štrba nastúpil v počte 10 osôb a dvoch vozidiel a plnej výzbroji na boj s požiarom. Po príchode k operačnému štábu bolo zaradených 6 našich členov k profesionálom priamo na hrebeni. Dvaja členovia ostali pri vozidlách a dvaja boli požiadaní o prechod trasy k posúdeniu možnosti dopraviť vodu s vozidlom T148 čo najbližšie k požiaru.
V prvý deň o 20:00 bolo hasenie prerušené a pokračovalo sa ráno 4. mája o 5:30. Osádka Tatry 148 DHZ Štrba (Michal Garaj,Martin Baláž a Benjamín Macko) hlásila splnenie úlohy pre operačný štáb, že voda je dopravená v strmom teréne tam, kde požadovali.
O 7:00 pokračovalo celorepublikové hasenie požiaru stovkou profesionálnych a dobrovoľných hasičov jazierkovým spôsobom. Osádka T148 z DHZ Štrba spolu s vozidlom T148 DHZ Šuňava dodali po 12 cisterien vody pre požiarovisko.
V sobotu 5.mája pokračovalo hasenie od 6:00 do večerných hodín ako v predošlý deň.(posádka vozidla – Pavol Hurajt, Miro Sokol, Pavol Bilnica). Rozsiahly požiar lesa sledovala celá republika. Dobrovoľní hasiči pri ňom zohrali dôležitú úlohu a bol zároveň previerkou techniky i odvahy ľudí. Požiar bol uhasený po 4-roch dňoch.
Hneď na druhý deň po tomto požiari sme 7. mája – v pondelok – hasili požiar suchej trávy popri železničnej trati medzi Popradom a Lučivnou za účasti 9 hasičov s vozidlom Iveco a T148.
V roku 2018, ako posledný požiarny zásah pre náš DHZ, bol pondelok – 3. septembra o 19:35 . Počas búrky po zásahu bleskom, ocitol sa v plameňoch rodinný dom Milana Michalku na ulici Štěpánkovickej. Požiar strechy rodinného domu našu DHZ-ku a všetkých hasičov spojil v ešte silnejší kolektív, odhodlaný postaviť sa ohnivému živlu oproti. Požiar hasili spolu s HZZ z Popradu aj HZStanica z Mengusoviec a DHZ Šuňava do neskorých nočných hodín. Hasiči zo Štrby boli do pár minút pri požiari ako prví. Na druhý deň ráno boli opäť prví – pripravení odstraňovať škody po ohni a do konca týždňa sa tam vystriedalo niekoľko desiatok hasičov. Pomáhali pri obnove krovu a dočasnom prekrytí strechy. Pri tomto požiari sa ukázala súdržnosť obce aj ľudí. Organizácie ako – Obecný úrad, Pozemkové spoločenstvo Urbár Štrba, Poľnohospodárske družstvo Štrba, MKC Štrba, DHZ Štrba, súkromní podnikatelia a nespočetné množstvo našich občanov, ako aj ľudí z celej SR.

Rok 2018 sa pomaly blížil k záveru a dobrovoľní hasiči stále pomáhali pri rôznych akciách, ako je umývanie ciest, čerpanie vody z bazéna tzv. „bejvoč“ na Štrbskom Plese. V obci pomáhali pri odpálení vianočného ohňostroja pri obecnom úrade.

Šport a výchova mládeže k hasičstvu.

Okrem bohatej zásahovej a technickej pomoci naši členovia sa venovali výchove detí a mládeže, keď počas školského roka sa každý piatok stretával Krúžok mladých hasičov buď na športovom štadióne alebo v telocvični ZŠ v Štrbe pod vedením Petra Gavaliera, Michala Petrušku a Barbory Tomkovej.
Cez víkendy absolvovali deti súťaže v Podtatranskej olympiáde mladých hasičov a to už 18. ročník. V celkovom hodnotení sa chlapci družstvo Štrba I. umiestnilo za peknom 3. mieste. Družstvo chlapci Štrba II. Skončilo na 19. mieste.
Družstvo dievčat Štrba I. celkove skončilo na 9. mieste a družstvo dievčat Štrba II. na 14. mieste.
V Podtatranskej hasičskej lige (24. ročník) družstvo žien skončilo v roku 2018 na 4. mieste. Dorastenky po dvoch súťažiach skončili na 5. mieste.
V mužskej Podtatranskej hasičskej lige sa naši muži z 24 družstiev umiestnili na 8. Mieste v okrese.
V roku 2018 DHZ Štrba usporiadal dve hasičské súťaže.
26.5. – súťaž mladých hasičov – Memoriál Jána Jonasa a Ďušana Sokola a 1.7. – 15. ročník súťaže O pohár starostu obce. (ženy sa umiestnili na 1. mieste a muži na 5. mieste)

Naši mladí členovia usporiadali 10. februára hasičský ples s pekným programom a príjemnou zábavou.

Vážené hasičky, hasiči, vážení hostia.

Dovoľte mi záverom pripomenúť, že sme tu dobrovoľní hasiči 140 rokov neoddeliteľnou súčasťou života našej obce a celého podtatranského regiónu, keď zvlášť tohto roku 2018 sme boli ostro sledovaní okom našich občanov a okolia.

Chcem vám všetkým poďakovať v mene svojom a vedenia DHZ Štrba za kladný prístup k práci hasiča. Aj sponzorom, ktorí podporujú našu činnosť. Na stretnutiach s nami hasičmi nám aj niekoľko občanov obce vyjadrilo veľké ĎAKUJEM.

Do roku 2019 vám prajem veľa zdravia a šťastný návrat z každej akcie a zásahu.

Predseda DHZ Michal Garaj

Fotogaléria


2021 Copyright Obec Štrba. | Dôležité telefónne čísla | Ochrana osobných údajov | Používanie Cookies | Kontakt

Tieto stránky využívajú cookies. Ich ďalším používaním súhlasíte využívaním cookies. Prečítajte si informácie o tom, ako cookies používame a ako ich používanie môžete odmietnuť nastavením svojho internetového prehliadača. Viac informácii.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close