Výročná členská schôdza - 2022

ObecŠtrba
MiestoReštaurácia Martek
Termín03.02.2023 - 03.02.2023

Rok 2022 hodnotím ako jeden s doposiaľ najnáročnejších v celkovej činnosti nášho DHZ ako v zásahovej činnosti pri požiaroch, tak aj v technických výjazdoch, keď v tomto roku bolo odoslaných pre vedenie HZZ Prešov a DPO celkove 32 správ.

Začiatok roka bol v znamení končiacej sa epidémie Covid 19, ale začiatku vojnového konfliktu v susednej Ukrajine (24.2.2022).

Členskú základňu tvorilo 77 členov, v priebehu roka jeden člen z DHZ vystúpil (Michaela Kyseľová) a jeden člen zomrel – dlhoročný funkcionár našej organizácie Ján Blaško vo veku 88 rokov. V tomto roku zomrela aj jeho manželka, bývalá členka DHZ Anna Blašková.

Kontroly a kategorizácia DHZ

Kontrola z Ministerstva vnútra SR a HZZ z Prešova a Popradu, ktorá býva na začiatku roka, bola až 26.10.2022. Táto kontrola prebehla v skrátenom režime. Bola skontrolovaná iba papierová dokumentácia členov, ktorá bola v poriadku.

Od začiatku roka 2022 sme v rámci kategorizácie DHZ boli zaradení do skupiny „A“ s výjazdom do 10 minút (1+3)

Výborové schôdze

Výbor DHZ sa v roku 2022 stretával v mesačných intervaloch, prípadne podľa potreby.

Zverená technika

Aj v roku 2022 sme sa starali o techniku v takom zložení, ako v roku 2021

  • cisternové vozidlo Tatra 148-CAS
  • IVECO Daily s motorovou striekačkou Magirus
  • mikrobus RENAULT Master 16 miestny
  • motorová striekačka PS12 – 4 kusy
  • motorová striekačka PS8 – 2 kusy
  • protipovodňový prívesný vozík s výzbrojou
  • plávajúce motorové čerpadlo s výkonom 1200 l/min.
  • kalové motorové čerpadlo Heron

+ nám naviac pribudol pretlakový ventilátor dymu a nový dobíjací a štartovací vozík.

Požiare a technické zásahy

Rok 2022 začal požiarom 14. 1. – cca o 20:00 vznikol požiar komína v rodinnom dome na ul. Štěpánkovickej (u Jaroslava Petrušku), ktorý bol samočinne uhasený vyhorením sadzí. Pohotovosť na mieste tvorili dvaja členovia DHZ Štrba (Michal Garaj a Ján Zluky) a vozidlo HZZ zo stanice Mengusovce s dvojčlennou osádkou.

Výzva na nástup k druhému požiaru prišla od operačného strediska HZZ z Prešova na veliteľa Jána Zlukyho 23. marca o 14:25 k rozsiahlemu požiaru lesa nad Veľkou Lomnicou. Po zmobilizovaní síl a prostriedkov sme nastúpili v počte 7 členov s vozidlami T148 (Róbert Baláž) a IVECO Daily (Michal Garaj). Po príchode k požiaru boli 4 naši hasiči s Tatrou 148 zaradení k profesionálnym hasičom k haseniu požiaru a 3 hasiči s IVECOM a plávajúcim čerpadlom boli presunutí k zdroju vody (potok pod T. Lomnicou) k zabezpečovaniu dodávky vody na požiarovisko pre cisterny. O 19:45 bola pre tento deň ukončená činnosť na požiarovisku.

O štyri dni neskôr – 27.3. (nedeľa)  o 9:52 – sme boli povolaní operačným strediskom HZZ Prešov k ďalšiemu rozsiahlemu požiaru lesa. Tentoraz šlo o požiar v katastri obce Hôrka pri Poprade, ktorý vtedy už horel druhý deň a bolo potrebné dohášať skryté ohniská koreňového systému stromov. K požiaru nastúpilo 8 členov + vozidlá T148 (Michal Garaj) a IVECO (Peter Gavalier). Z požiaroviska sme boli odvolaní o 20:00 hod.

Ďalší požiar (16.5. o 14:20), ktorý bol spozorovaný našim členom na ulici Štěpánkovickej (737), môžeme zaradiť k tak trochu kurióznym, keď si majiteľ, po nezhode so susedmi, podpálil na ich pozemku vlastnú slamu (2 veľké balíky) za účelom „rýchleho odpratania“. Po príchode predsedu DHZ k majiteľovi horiacej slamy spoločne urýchlene začali hasiť, nakoľko to bolo v blízkosti drevenej stodoly. Do niekoľkých minút prišli 4 členovia štátnej polície riešiť susedský vzťah. Predseda DHZ po dohovore s veliteľom DHZ a operačným strediskom HZZ v Prešove rozhodli o použití vozidla Tatra 148 k urýchlenému uhaseniu požiaru. Tento požiar sa neevidoval ako škodová udalosť, ale ako susedský spor.

17.6. o 18:20 prišla výzva od operačného strediska HZZ v Prešove na starostu obce M. Sýkoru o urýchlený nástup DHZ k haseniu požiaru hotela v Novom Smokovci. Do zásahu nastúpilo 8 členov s vozidlami Tatra 148 a IVECO Daily. Cestou k požiaru, medzi Popradom a Starým Smokovcom bolo naše vozidlo T148 zastavené vodičmi, ktorí spozorovali haváriu osobného vozidla (z Dunajskej Stredy), ktoré zišlo mimo cesty a prevrátilo sa do poľa. Naši členovia urýchlene poskytli vodičovi prvú pomoc a do príchodu RZP a polície zabezpečovali riadenie dopravy v mieste nehody. Po dohode s operačným strediskom HZZ Tatra 148 s 3-člennou posádkou pokračovala k požiaru hotela a Iveco Daily s 5-člennou posádkou asistovalo RZP a polícii. Po ukončení nehodovej udalosti pokračovali v hasení hotela do 21:45. Jednalo sa o starú budovu hotela MS 70.

Ďalší požiar bol ohlásený 23.6. o 15:40 operačným strediskom HZZ z Prešova. Bol to požiar suchej trávy v susednej obci Lučivná  okolo železničnej trate. Po uhasení ohnísk v Lučivnej, sme sa postupne presúvali k ďalším ohniskám, smerom na Štrbu. K tomuto požiaru boli povolaní aj dobrovoľní hasiči ďalších okolitých obcí. Náš DHZ nastúpil v počte 8 členov + vozidlo T148 a IVECO. Požiar sa uhasil o 17:30.

  1. júla vo večerných hodinách (21:25), sme nastupovali k ďalšiemu požiaru suchej trávy – medzi Štrbou a Svitom. Osádku IVECA tvorili 1+3 členovia. Po príchode na miesto zásahu sme začali kontrolovať okolie železničnej trate pri Svite, kde už boli nasadené hasiace prúdy HZZ zo stanice Mengusovce. Postupne sme prešli úsek od Svitu až k Štrbe zastávke, kde už neboli zistené ďalšie ohniská. Po konzultácií s operačným strediskom Prešov sme sa o 22:45 vrátili späť na základňu.

Technické zásahy a technická pomoc

Ako prvý zásah technickej pomoci prišla požiadavka od Obecného úradu v Štrbe na dodanie elektrocentrály pri ohlásenej odstávke el. prúdu 26.1. od 7:30 do 14:30.

V týždni od 8. do 13. februára bola zabezpečovaná asistenčná hliadka na Štrbskom Plese pre Olympijsky festival zimných športov denne od 9:00 do 17:00 – traja členovia + IVECO Daily.

V priebehu roka 2022 sme 9x krtovali a čistili kanalizáciu pre verejné WC na centrálnom parkovisku a vo vstupnom areáli pod skokanskými mostíkmi na Štrbskom Plese s vozidlami Tatra a Iveco.

26.2. (v sobotu) sa 11 našich členov spolu s pracovnou skupinou Žilinskej univerzity zúčastnilo sčítania automobilov na centrálnom parkovisku na Štrbskom Plese od 7:00 do 18:30.

V dňoch 19. a 20. marca na Majstrovstvách Slovenska a Tatranskom pohári v bežeckom lyžovaní sme zabezpečovali plynulosť dopravy na parkovisku pri hoteli FIS a v športovom areáli na Štrbskom Plese. Na podujatiach boli obidva dni po  3 naši členovia s vozidlami IVECO Daily a mikrobus.

24.4. sa konali na Štrbskom Plese pri hoteli Patria Majstrovstvá sveta v cezpoľnom behu dorastu. Na túto akciu sme 22.4. zabezpečili dovoz vody  pre 4 záťažové nádoby ukotvenia štartovacej brány, a v deň konania pretekov koordinovanie dopravy a bezpečnosť pretekárov – 4 členovia s vozidlom IVECO.

Ďalšou športovou akciu, ktorú sme podobne zabezpečovali, bola – Športuj Slovensko! – 21.5. tiež na Štrbskom Plese. (od 9:00 do 21:00) Akcie sa zúčastnilo 5 našich členov s vozidlom Iveco.

  1. júna (streda ) – k Medzinárodnému dňu detí – od 9:00 do 11:00 na športovom štadióne v Štrbe prebehla ukážka zásahu pri požiari pre deti z materskej školy a ukážka požiarnej techniky a vozenie detí v Tatre 148 po areáli štadióna.(4 členovia+ IVECO)

3.6. a 5.10. sme pomáhali vytvárať potrebné extrémne prostredie pri oblastných pretekoch žiakov základných a stredných škôl – Spartan –na Štrbskom Plese v areáli pod skokanskými mostíkmi. Zabezpečovali sme prekážku „podlez „ na ktorú sa striekala voda lafetovou clonou z vozidla Tatra 148. Minulo sa 18 000 litrov vody – 3x napĺňanie z jazera Nové Štrbské Pleso.(4 členovia)

5.6.(nedeľa) športový klub usporiadal Deň detí a športu, kde náš DHZ pripravil rôzne súťaže a taktiež ukážku požiarnej techniky.

10.7.(nedeľa) bol Malý štrbský maratón, kde už tradične tiež pomáhame. Desať našich členov riadilo dopravu v uliciach obce,  štyria boli v občerstvovacích stánkoch a jeden ako šofér mikrobusu, ktorý vozil maratóncov k rýchlikom na Tatranskú Štrbu.

Od 11.7. do 13.7. sme boli požiadaní o požiarny dozor pre firmu STRABAG-SWIETELSKY pri údržbe výhybiek na trati ozubnicovej železnice Štrba – Štrbské Pleso.( denne 6 členov s vozidlami Tatra, Iveco a Renault.)

21.7. sme boli vyzvaní operačným strediskom HZZ z Prešova k technickej nehode nákladného vozidla, ktorému sa počas jazdy otvorilo zadné čelo a došlo k vysypaniu uhlia na cestu v oboch pruhoch v lokalite –  chotár Štrba – Šuňava. Do zásahu nastúpili 3 členovia s vozidlom Iveco Daily. Po príchode na miesto začali ihneď s odpratávaním uhlia a sprejazdnením jedného jazdného pruhu. Následne sprejazdnili vozovku v oboch smeroch.

V mesiaci august sme niekoľkokrát polievali trávu na detskom ihrisku pri pošte v Štrbe a novozasadené kvetinové záhony na sídlisku v Tatranskej Štrbe.

5.9. sme boli požiadaní k likvidácii osieho hniezda v Štrbe na ul. ČSĽ armády (č.16/15). Po oblečení do ochranných oblekov sme, za pomoci hasiaceho prístroja na osy, hniezdo zlikvidovali. Nachádzalo sa v sklade záhradného náradia.

10.9. (sobota). Akcia REDBULL 400 – beh na 400m na skokanský mostík . Už piaty rok asistujeme pri tomto podujatí, kde zabezpečujeme poriadok a protipožiarne hliadky, zároveň pomáhame pri transporte vyčerpaných bežcov k vozidlu RZP. Tohto roku potrebovali našu asistenciu 16-sti ľudia. Tejto akcie sa zúčastnili 9-ti členovia DHZ s vozidlom IVECO.( od 8:00 do 17:30)

6.10. (štvrtok)  bola na budovu našej požiarnej zbrojnice inštalovaná drevená socha sv. Floriána firmou GBR z Banskej Bystrice. Pomáli pri tom aj naši traja dobrovoľní hasiči.(8:00 – 16:00)

4.11. (piatok) sme dopravovali vodu vozidlom T148 do cestných fréz pri rekonštrukcií Cesty slobody v úseku Štrbské Pleso – Podbanské. Použitých bolo 10 000 litrov vody.(3 členovia)

Medzi posledné technické zásahy v roku 2022 patrilo natáčanie vianočného koncertu v rímsko-katolíckom kostole (17.12. sobota), kde sme usmerňovali ľudí pri vstupe do kostola, a v nedeľu 18.12. v rámci podujatia Otváranie dverí Vianoc podtatranských pri Obecnom úrade v Štrbe odpálenie ohňostroja.

Humanitárna pomoc

7.1. v popoludňajších hodinách sa pri dopravnej nehode medzi Svitom a Popradom ťažko zranil mladý človek – hasič z obce Gerlachov. Prišla výzva k darovaniu krvi, kde 10.1.(pondelok) darovali krv najmenej dvaja naši členovia (Matúš Iľanovský, Stanislav Petruška).

15.1. (sobota) od 7:30 do 15:00 v priestoroch komunitného centra v kultúrnom dome v Štrbe z iniciatívy kuchára Jána Dudáša z Popradu a nášho člena Patrika Kováča, sa pripravovalo 50 porcií jedla pre bezdomovcov. Akcie sa zúčastnilo 10 našich členov. Jedlo bolo venované útulkom pre bezdomovcov vo Svite a Poprade.(vozidlo Renault)

24.2. vznikol vojnový konflikt na Ukrajine. Do pomoci ľuďom, postihnutých vojnou, sa zapojila aj naša obec a v rámci nej aj naša DHZ, keď sme 2. marca (od 8:00 do 16:00) pomáhali v Tatranskej Štrbe pripravovať ubytovanie pre ukrajinských utečencov v hoteli Rysy. (vozenie postelí zo Štrbského Plesa, kompletáž kuchyne, presun materiálu zo zbierok do ubytovne)

V priebehu marca niekoľko našich členov(5) bolo na hranici z Ukrajinou po ľudí, utekajúcich pred vojnou, či už ako šoféri, alebo doprovod.

Začiatkom júla na facebooku prišla prosba od kňaza ECAV v Partizánskej Ľupči o pomoc pre rodinu z tejto obce, ktorá prišla o strechu nad hlavou pri požiari rodinného domu počas pohrebu ich otca. Výbor DHZ v Štrbe po dohode rozhodol poskytnúť finančnú pomoc 300 eur z vlastných zdrojov, ktorú sme doručili rodine 14.7.(Garaj Michal, Zluky Ján, Kováč Patrik)

Defibrilátor

V roku 2022 defibrilátor nebol použitý členmi DHZ, ale 1x inými osobami.

Brigádnická činnosť.

V roku 2022 bola bohatá brigádnická činnosť. Už v prvých dňoch roka sme skladali nábytok a šatníkové skrine v garážach požiarnej zbrojnice. Po celý rok podľa potreby prebiehali opravy hlavne vozidla T148. Ďalej sa robila rekonštrukcia historickej „Fladerky“, výmena tabúľ s nápisom „Hasičská zbrojnica“, údržba športových a zásahových čerpadiel PS12,PS15 a PS18. V dňoch 15. – 19.8.2022 bola odvezená T148 do servisu v Poprade na opravu a výmenu spojkovej lamely a iné drobné opravy (ručná brzda,…).

Družba Štrba – Štěpánkovice

8.5. (nedeľa) piati členovia výboru navštívili družobnú obec Štěpánkovice pri 50. výročí hasičskej družby. Pri tejto príležitosti odovzdali pamätné medaily a stuhu na zástavu SDH.

Hasiči zo Štěpánkovic boli v Štrbe 29. – 30. septembra.(8 členov) Okrem výletu, vo Vysokých Tatrách a okolí , sme spoločne posedeli v rekreačnom zariadení SATO, v ktorom boli ubytovaní.

Súťaže

U nás sa uskutočnili na športovom štadióne – detská súťaž 25.júna(sobota) a súťaž O pohár starostu obce 3. júla (nedeľa), ktorej sa zúčastnilo spolu 22 družstiev mužov, žien a dorastu. Naše družstvo mužov obsadilo 4. miesto. Ženy mali neplatný pokus. Po ukončení tejto súťaže prebehla ešte druhá súťaž,  patriaca do Tatranskej fajermanskej ligy. Zúčastnilo sa jej 14 družstiev na dva útoky.

Družstvo mužov sa zúčastnilo územného kola v Kravanoch 28.8., kde skončili na 2. mieste.

O detských súťažiach podrobnejšie poinformuje vedúci mládeže Peter Gavalier.

Oslavy

V roku 2022 sme boli pozvaní k oslavám 130. výročia vzniku DHZ Šuňava – 9.7.(sobota) a 17.7. mali tiež 130. výročie založenia DHZ v Liptovskej Tepličke. Zúčastnili sme sa obidvoch osláv.

 

Vážené hasičky, hasiči, milé deti.

Záverom chcem poďakovať všetkým sponzorom, starostovi obce a pracovníkom obecného úradu, ako aj všetkým nemenovaným subjektom, ktorí podporujú prácu nášho DHZ.

Ďakujem za odvedenú prácu všetkým členkám a členom DHZ a členom výboru. Bez Vašej aktívnej činnosti, množstva hodín, strávených bezplatne či už v zbrojnici alebo v zásahoch by naša organizácia nenaplnila svoje poslanie a heslo – Bohu na slávu, blížnemu na pomoc.

V tomto začínajúcom roku 2023 vám prajem veľa zdravia, šťastia, trpezlivosti a vzájomnej tolerancie v našej spoločnej hasičskej práci.

 

V Štrbe 3.2.2023                                                                     Michal Garaj – predseda DHZ Štrba

 

 

 

 

 

 

Fotogaléria


2023 Copyright Obec Štrba. | Dôležité telefónne čísla | Ochrana osobných údajov | Používanie Cookies | Kontakt