Výročná členská schôdza za rok 2021

ObecŠtrba
Miestoreštaurácia Martek
Termín25.03.2022 - 25.03.2022

Rok 2021 bol jedným z náročnejších rokov v celkovej činnosti DHZ – či už v zásahovej alebo v pracovnej činnosti v dobe celosvetovej pandémie Covid-19.

Aj v roku 2021 naši členovia napĺňali hasičské motto: Bohu na slávu, blížnemu na pomoc, nielen v našej obci a okolí, ale aj za hranicami Slovenskej republiky.

Členskú základňu tvorilo 79 členov a v priebehu roku jeden člen vystúpil.(Pavol Hurajt). Zomrel jeden náš bývalý člen – Zdeno Jacko.

 

Kontroly a zaradenie do skupín.

Kontrola z Ministerstva vnútra a HZZ z Prešova a Popradu, ktorá býva na začiatku roka, bola až 25.10.2021. Kontrola, po ohlásení HZZ, prebehla za prítomnosti 4 členov DHZ a zástupcov obecného úradu len kontrolou papierovej dokumentácie v zasadačke obecného úradu.

Kontrolná komisia nás upozornila, že je potrebné doplniť zdravotné prehliadky členov zásahového tímu DHZO minimálne pre 18 členov, z termínom do konca roka 2021. Toto sa nám podarilo splniť 30.12.2021. Zdravotnú prehliadku má urobenú 30 členov DHZO.

Kontrolné orgány nás zaradili do skupiny “A“ na rok 2021 aj na rok 2022.

Výborové schôdze.

Výbor DHZ sa v roku 2021 stretával iba v obmedzenom režime – podľa potreby a pandemických možností.

Zverená technika.

V roku 2021 sme disponovali tou istou technikou, ako v roku 2020 a to:

  • cisternové vozidlo Tatra 148-CAS
  • IVECO Deily s motorovou striekačkou Magirus
  • mikrobus RENAULT Master 16 miestny
  • motorová striekačka PS12 – 4 kusy
  • motorová striekačka PS8 – 2 kusy
  • protipovodňový prívesný vozík s výzbrojou
  • plávajúce motorové čerpadlo s výkonom 1200 l/min.
  • kalové motorové čerpadlo Heron

Technická pomoc a technické zásahy.

Rok 2021 začal smutnou udalosťou. 8.1. sme boli požiadaní o pomoc  pri organizovaní pohrebu nášho rodáka – generála Milana Lúčanského. 16-sti naši členovia zabezpečovali rôzne usporiadateľské činnosti – od parkovania vozidiel, usmerňovania ľudí pri kostole a na cintoríne až po „rozlúčkovú sirénu.“

Technická pomoc našich členov pokračovala od 22.až 26.1.2021 asistenciou pri plošnom testovaní obyvateľov na Covid-19 v obci a v Tatranskej Štrbe.(Michal Garaj, Stanislav Petruška, Dalibor Malenky, Matúš Ilanovský, Patrik Kováč).

4.2.2021 o 11:30 nás požiadal obecný úrad o spoluprácu pri prehlbovaní rigolu v časti Prielohy,  kde po oteplení došlo k rýchlemu topeniu snehu a voda začala robiť škodu na majetku občanov bývajúcich na ulici Jána Gejdoša. K zásahu nastúpilo sedem členov DHZ s vozidlom Iveco Daily. Spolu s pracovníkmi verejno-prospešných služieb v obci sme v priebehu jednej hodiny spriechodnili odtokový kanál .

V marci sme čistili kanalizáciu na Štrbskom Plese vo vstupnom areáli pod skokanskými mostíkmi.(5.3.2021) a (13. a 14. 3.) pomáhali  pri regulovaní dopravy počas lyžiarskych pretekov v Areáli SNOW.

Od 19. apríla sme opäť robili požiarny dozor pre firmu STRABAG a Svietelsky pri rekonštrukcii  ozubnicovej trate Štrbské Pleso – Štrba.  Pri zváracích čatách sa denne striedalo od troch do dvanásť našich požiarnikov s použitím vozidiel IVECO, Tatra 148 a mikrobus RENAULT. Tieto práce prebiehali s prestávkami až do septembra 2021.

Začiatkom mája obdržal starosta obce M.Sýkora mailovú správu, že Spolok dobrovolných hasičů v obci Pecka v ČR vlastní historickú hasičskú striekačku typu FLADER s nápisom na benzínovej nádrži – OBEC ŠTRBA. Zisťovali, či by naša obec mala záujem ju spätne odkúpiť.  Po dohovore so starostom M. Sýkorom a členmi SDH Pecka, naši dvaja členovia (Patrik Kováč – tajomník a Dalibor Malenky – šofér a majiteľ auta) doviezli 23. 5. 2021 túto historickú technickú pamiatku späť do Štrby.

  1. 6. obecný úrad zabezpečil očkovanie proti Covid-19 priamo v obci. Pomáhali pri tom aj traja naši členovia.(Stanislav Petruška, Patrik Kováč, Pavol Michalko).

Druhé očkovanie bolo 11.11.2021 tiež za asistencie požiarnikov z našej dobrovoľnej organizácie.

Ďalej sme pomáhali pri Malom štrbskom maratóne (11.7.), bežeckých pretekoch okolo Štrbského plesa (3.7.), pri Vatre zvrchovanosti pre obecnú organizáciu Matice slovenskej (17.7. 2021) a pretekoch Red-Bull na Štrbskom Plese.

Tiež pri čistení priepustov v Šoldove, umývaní ciest po stavebných prácach v obci, v Tatranskej Štrbe a Štrbskom Plese.

V septembri (13. – 23.9) sme boli požiadaní vedením Poľnohospodárskeho družstva v Štrbe o požiarnu asistenciu pri rozpaľovaní troch senážnych veží v areáli PD. Počas niekoľkých dní tam hliadkovalo sedem požiarnikov s vozidlami IVECO Daily a Tatra 148.(Michal Garaj, Jaroslav Havaš, Róbert Baláž, Patrik Havaš, Stanislav Petruška, Rado Garaj a Jaroslav Grunwaldský)

Pri frézovaní asfaltu vo Svite v novembri (29.11.) sme zabezpečovali dodávku vody pre firmu Cestné frézy Oščadnica – dvaja členovia s Tatrou 148. (Michal Garaj, Matúš Ilanovský)

Požiare v roku 2021.

V roku 2021 ako prvý požiar bolo v sobotu 12.6. hasenie starej skládky sena. V raňajších hodinách (6:20) spozoroval občan Štrby (Slavomír Jurčo) hustý dym za Vysokým dielom v časti Sýkorova jama. Po nahlásení predsedovi DHZ Štrba a operačnému stredisku HZZ v Žiline k požiaru nastúpili štyria členovia DHZ Štrba s vozidlom Tatra 148, HZZ z Liptovského Hrádku s Tatrou 815 a trojčlennou osádkou a z PD Štrba nakladač Manitou.

16.6. 2021 o 12:15 bol vyzvaný veliteľ DHZ Štrba Ján Zluky operačným strediskom HZZ z Prešova k likvidácii požiaru pri železničnej trati v skalnom záreze – časť Kolombiarok, kde sa vznietila suchá tráva od rušňom stiahnutého trolejového vedenia. K požiaru nastúpili štyria členovia DHZ, ktorí práve asistovali pri zváraní koľajníc, s vozidlom IVECO a Tatra 148. Požiar v ťažko prístupnom teréne hasili spolu s HZZ z Popradu a o 14:20 bol požiar uhasený.

Na začiatku tejto výročnej správy som spomenul, že sme hasili aj mimo územia Slovenskej republiky. Člen nášho DHZ, zamestnaný v HZZ Poprad – Marek Kičin – od 8.8.2021 dva týždne hasil rozsiahly požiar lesov v Grecku na ostrove Eubója, kde sa slovenskí hasiči významným dielom pričinili o uhasenie tohto požiaru.

Slávnostné podujatia.

V stredu, 28. 7. 2021, navštívili náš DHZ priatelia  obce Štěpánkovice, ktorí pri príležitosti 50. výročia vzniku družby medzi hasičmi zo Štrby a Štěpánkovic, doviezli knihy dokumentujúce túto päťdesiatročnú spoluprácu. Pri tejto príležitosti sme odovzdali predsedovi SDH Rudolfovi Volnému a členovi SDH Vilémovi Obrusníkovi  pamätné medaile a upomienkový dar.

Na nedeľu, 8.8. 2021, sme boli pozvaní k spomienkovým oslavám – 90 rokov od vyhorenia obce Važec a storočnici vzniku DHZ vo Važci. Slávnosti sa zúčastnili siedmi naši členovia, ktorí pozdravili jubilujúcu organizáciu DHZ a odovzdali upomienkový darček.(Michal Garaj, Ján Zluky, Pavol Michalko, Patrik Kováč, Dalibor Malenky, Jaroslav Havaš a Peter Gavalier)

K milým podujatiam v našom zbore patrí návšteva detí z Materskej školy v Štrbe v požiarnej zbrojnici. V stredu 10. 11.2021 v dopoludňajších hodinách prišlo 13 detí spolu so svojimi učiteľkami na malú prehliadku hasičskej techniky. Venoval sa im Michal Garaj a Pavol Michalko, ktorý ich po skončení ukážky odviezol späť do Materskej školy hasičským autobusom. Veríme, že deti mali obrovský zážitok.

V priebehu roka nás niekoľkokrát požiadali rodičia s deťmi o ukážku hasičskej techniky. Radi sme im vyhoveli, nakoľko aj týmto spôsobom si pripravujeme budúcich hasičov.

Šport a súťaže.

V roku 2021 sa detské požiarne súťaže nekonali pre pandémiu Covid-19.

5.9.2021 sa uskutočnila okresná súťaž dospelých v hasičskom útoku, kde naše družstvo mužov obsadilo 1. Miesto, z ktorého postúpilo na krajskú súťaž do Kežmarku. Táto sa konala 2.10.2021 a naši muži sa umiestnili na 2.mieste.

Defibrilátor – spolupráca s Rýchlou zdravotnou pomocou.

V roku 2020 bol zakúpený defibrilátor, ktorý sa použil až v letných mesiacoch roku 2021, keď sme boli vyzvaní k rýchlemu zásahu pri srdcovom kolapse nášho spoluobčana (Dušana Hurajta) na ulici Dr. Markušovského , a neskôr 7.12. 2021, v ranných hodinách sme boli vyzvaní  RZP Prešov k podobnému zásahu na ulici Liptovskej v Štrbe. (Ľubomír Pavela) Vždy sme nastúpili ako prví a do príchodu profesionálov sme poskytovali prvú pomoc. (zásahov sa zúčastnili Michal Garaj, Patrik Kováč, Peter Gavalier, Matúš Ilanovský)

Rôzne.

V dňoch – 23. a 27. 8. 2021  Ministerstvo vnútra SR  prostredníctvom  firmy Telegrafia namontovali na požiarnej zbrojnici v Štrbe a na budove Obecného úradu v Tatranskej Štrbe nové sirény Pavián 1200 (v Štrbe) a Pavián 600. Sirény po trojmesačnom testovaní boli 22.11.2021 odovzdané do užívania.

V priebehu mesiaca október bol namontovaný nový súbor bleskozvodov na budove požiarnej zbrojnice a na stožiari novej sirény.

V priebehu roka sa uskutočnilo niekoľko brigád v samotnej zbrojnici a na oprave a údržbe techniky.

Záverom chcem poďakovať v mene svojom a celého výboru DHZ  vám všetkým, ktorí ste saa rôznym spôsobom podieľali na úspešnej činnosti našej požiarnickej organizácie, za to, že ste práci pre spoločné dobro obetovali veľa svojho voľného času a síl.

Tiež ďakujem všetkým členom, že pri náročnej hasičskej práci ste sa vždy správali zodpovedne, že sme sa z každej akcie vrátili domov zdraví a bez úrazov.

Tiež ďakujem obecnému zastupiteľstvu, starostovi obce, všetkým zamestnancom obecného úradu, ktorí nám pomáhali pri plnení náročných úloh.

Tiež ďakujem všetkým sponzorom a dobrým ľuďom, ktorí nás v minulom roku podporili. Prajem všetkým do ďalších dní a rokov veľa zdravia, hasičského elánu a dobrej vôle.

 

25.3.2022                                                        Predseda DHZ Štrba – Michal Garaj

 

 

 

 

 

 

Fotogaléria


2022 Copyright Obec Štrba. | Dôležité telefónne čísla | Ochrana osobných údajov | Používanie Cookies | Kontakt