Hodnotiaca schôdza - 2020

Po dlhšej odmlke vzhľadom k pandemickým opatreniam členovia ZO SZZP v Štrbe uskutočnili hodnotiacu schôdzu až 14.7.2021, na štadióne ŠK Štrba.  Túto členskú schôdzu si spojili s príjemným posedením pri guláši.  Predsedníčka organizácie  Agáta Očenášová schôdzu otvorila a viedla. Členovia si minútou ticha uctili pamiatku štyroch zosnulých členov.  Vypočuli si správu činnosti za minulý rok, správu o hospodárení a správu revíznej komisie. Zablahoželali šiestim jubilujúcim členom a ďalej sa venovali plánu činností, ktoré by sa mohli uskutočniť  pri priaznivej covidovej situáci.  Pozvanie na toto podujatie prijala Ing. Dagmar Vincová.

Slnečné počasie aj výborný guláš umocnili dobrú pohodu všetkým, ktorí sa tohto stretnutia zúčastnili

Fotogaléria


2022 Copyright Obec Štrba. | Dôležité telefónne čísla | Ochrana osobných údajov | Používanie Cookies | Kontakt