Výročná členská schôdza - 2019

20. februára členovia hodnotili svoju činnosť za uplynulý rok. Zasadnutie viedol predseda ZO Pavel Gavalier a zároveň predniesol správu o činnosti. O hospodárení organizácie informovala pokladníčka Agáta Očenášová a predsedníčka revíznej komisie Mgr. Darina Vojteková konštatovala , že všetky účty boli vedené v súlade s predpismi. Na stretnutí zablahoželali členom, ktorí oslávili v uplynulom roku životné jubileá. Návrh plánu činnosti na rok 2019 predniesol RSDr. Ján Kacián. Zo zdravotných dôvodov sa Pavel Gavalier vzdal funkcie predsedu a do  tejto funkcie bola navrhnutá a členmi schválená Agáta Očenášová. do funkcie pokladníčky bola zvolená Ing. Anna Geročová.

Fotogaléria


2022 Copyright Obec Štrba. | Dôležité telefónne čísla | Ochrana osobných údajov | Používanie Cookies | Kontakt