Aktuality DHZ

3. februára 2023 | Dobrovoľný hasičský zbor, Kultúra, Novinky, Podujatia

Výročná členská schôdza – 2022

Rok 2022 hodnotím ako jeden s doposiaľ najnáročnejších v celkovej činnosti nášho DHZ ako v zásahovej činnosti pri požiaroch, tak aj v technických výjazdoch, keď v tomto roku bolo odoslaných pre vedenie HZZ Prešov a DPO celkove 32 správ. Začiatok roka bol v znamení končiacej sa epidémie Covid 19, ale začiatku vojnového konfliktu v susednej Ukrajine (24.2.2022). Členskú základňu tvorilo 77 členov, v priebehu

3. júla 2022 | Kultúra, Novinky, O pohár starostu obce, Podujatia

Hasičská súťaž O pohár starostu obce

V nedeľu 3. júla 2022 súťažili hasiči na Športovom štadióne v Štrbe v rámci dvoch súťaží – Fajermanská podtatranská liga a O pohár starostu obce Štrba.

25. júna 2022 | Kultúra, Memoriál Jána Jonasa a Dušana Sokola, Novinky, Podujatia

Memoriál štrbských hasičov

25. júna 2022 súťažili mladí hasiči na podujatí Memoriál štrbských hasičov, ktoré organizoval DHZ Štrba na športovom štadióne v Štrbe.

8. mája 2022 | Dobrovoľný hasičský zbor

50 rokov družby hasičov Štrby a Štěpánkovice

8.5.2022 sa dobrovoľný hasiči zo Štrby zúčastnili v družobnej obci Štepánkovice osláv 50. výročia družby medzi hasičmi oboch obcí a 10. výročia družby s Poľskou obcou Wojnowice. Po slávnostnej omši v rímskokatolíckom kostole sa presunuli na slávnostnú schôdzu do zasadačky Na statku. Prihovoril sa tam všetkým zúčastnením predseda SDH Rudolf Volný, ktorý ocenil pamätnými medailami

25. marca 2022 | Dobrovoľný hasičský zbor

Výročná členská schôdza za rok 2021

Rok 2021 bol jedným z náročnejších rokov v celkovej činnosti DHZ – či už v zásahovej alebo v pracovnej činnosti v dobe celosvetovej pandémie Covid-19. Aj v roku 2021 naši členovia napĺňali hasičské motto: Bohu na slávu, blížnemu na pomoc, nielen v našej obci a okolí, ale aj za hranicami Slovenskej republiky. Členskú základňu tvorilo 79 členov a v priebehu roku jeden člen vystúpil.(Pavol Hurajt).

19. apríla 2021 | Dobrovoľný hasičský zbor

Výročná správa o činnosti DHZ za rok 2020

Rok 2020 sa pre dobrovoľných hasičov v Štrbe niesol v prvom rade v znamení celosvetovej epidémie COVID-19, niekoľkých veľkých požiarov, technických zásahov a pomoci pri rekonštrukcii ozubnicovej železnice, ale aj ocenenia práce DHZ za predchádzajúce roky a desaťročia. V roku 2020 sa neuskutočnila žiadna hasičská športová súťaž dospelých ani detí z dôvodu pandémie COVID-19. Členskú základňu v roku 2020 tvorilo 80 členov. V priebehu roka

5. februára 2020 | Dobrovoľný hasičský zbor, Kultúra

Slávnostné otvorenie zmodernizovanej hasičskej zbrojnice

V súvislosti s ukončením modernizácie hasičskej zbrojnice v našej obci, ktorá sa zrealizovala aj z finančných prostriedkov –  štátnej dotácie – poskytnutej prostredníctvom Ministerstva vnútra SR, sa konalo  4.2.2020 slávnostné odovzdanie týchto priestorov. Na modernizácii sa začalo v júli 2019. Miestnosť bývalej plynovej kotolne bola prerobená na sociálnu časť a to 2 sprchy, WC, umývadlo a prezliekáreň. Bývalý sklad PHM bol

25. januára 2020 | Dobrovoľný hasičský zbor, Kultúra, Novinky, Podujatia

Výročná členská schôdza DHZ Štrba – 2020

Rok 2019 bol pre hasičov v Štrbe rokom obnovy a rekonštrukcie požiarnej zbrojnice a mnohých výziev o pomoc pri požiaroch, pri záchrane ľudských životov či technických výjazdov. Členskú základňu tvorilo v roku 2019  –  81 členov. V priebehu roka jeden člen vystúpil (Slavomír Havaš) a jeden člen zomrel (Pavol Jonás). Kontroly a zaradenia DHZ do skupín. Ako každý rok, aj v roku 2019 prebehla

8. júla 2019 | Kultúra, O pohár starostu obce

O Pohár starostu obce – 2019

V nedeľu 7. júla.2019 sa stretli dorastenky, dorastenci, ženy a   muži  na šestnástom  ročníku súťaže hasičských družstiev  O putovný pohár starostu obce Štrba. Súťaž otvorila zástupkyňa starostu obce Ing. Dagmar Vincová, privítala 18 súťažných družstiev, rozhodcov a priaznivcov hasičského športu. Je to oproti minulým rokom menší počet družstiev /v roku 2014 bolo 40 družstiev/, ale tí, ktorí sa

5. februára 2019 | Dobrovoľný hasičský zbor

Výročná členská schôdza – 2019

Rok 2018 sa pre nás hasičov niesol v znamení osláv 140. výročia prvej písomnej zmienky o vzniku dobrovoľných hasičov v Štrbe – v roku 1878. Minulý rok bol bohatý aj na celkovú činnosť zboru z technickej a požiarnej stránky. Členskú základňu tvorilo 82 členov. V priebehu roka jeden člen zomrel (Pavol Tomko) a jeden člen

2. februára 2019 | Dobrovoľný hasičský zbor, Kultúra

Výročná členská schôdza DHZ Štrba

Hasiči hodnotili rok 2018, ktorý bol bohatý na činnosť. Okrem súťaží, kde sa im darilo, zasahovali pri mnohých požiaroch, kalamitách spôsobených počasím, nápomocní boli pri športových i kultúrnych podujatiach. Pripomenuli si aj 140. výročie svojho vzniku. Rokovanie viedol veliteľ DHZ v Štrbe Ján Zluky, správu o činnosti predniesol predseda organizácie Michal Garaj a v diskusii

21. októbra 2018 | Dobrovoľný hasičský zbor, Kultúra

140 rokov DHZ v Štrbe

V  nedeľu 21. októbra 2018 v sále Kultúrneho domu v Štrbe si hasiči pripomenuli 140 rokov od vzniku Dobrovoľného hasičského zboru v Štrbe. Na podujatí odznela hymna hasičov, slávnostný nástup vlajkonosičov a výber histórie zboru. Hasičov pozdravili hostia –  štátny tajomník MV SR Rudolf Urbanovič, ktorý odovzdal pamätnú medailu hasičom a Pavol Ceľuch prezident DPO

26. mája 2018 | Kultúra, Memoriál Jána Jonasa a Dušana Sokola

Memoriál Jána Jonása a Dušana Sokola – 2018

10. ročník súťaže mladých hasičov o Putovné poháre DHZ Štrba  – Memoriál Jána Jonása a Dušana Sokola. Mladí hasiči preukazovali pripravenosť v dvoch disciplínach podľa medzinárodných pravidiel  celoštátnej hry PLAMEŇ – požiarnom útoku s prekážkami a štafete na 400 metrov s prekážkami. Medzi desaťčlennými kolektívmi prvé miesto u chlapcov obsadila Šuňava II  pred Spišskou Teplicou a domácou Štrbou. I medzi dievčatami

8. februára 2018 | Dobrovoľný hasičský zbor

Výročná členská schôdza – 2018

Výročná správa o činnosti DHZ Štrba za rok 2017. Vážený pán prezident DPO SR, vážený pán starosta, vážené hasičky, hasiči, vážení hostia. Dovoľte mi, aby som zhodnotil činnosť DHZ v našej obci za rok 2017. Správu o činnosti za rok 2016 som končil slovami, že kto sme vlastne dobrovoľní hasiči a kde sa v tejto dobe berieme? Sme tu dobrovoľní

2. februára 2018 | Dobrovoľný hasičský zbor, Kultúra, Podujatia

Výročná členská schôdza Dobrovoľného hasičského zboru

Hasiči hodnotili svoju činnosť na Výročnej členskej schôdzi, ktorá sa konala 2. februára 2018 v Reštaurácii Martek. Rok 2018 je pre hasičov významným, pretože si budú na všetkých podujatiach pripomínať 140. výročie pôsobenia. Na rokovaní boli prítomní prezident Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR Pavol Ceľuch,  člen predsedníctva DPO SR a predseda KV DPO Prešov Marián Rušin, riaditeľ Okresného

20. mája 2017 | Dobrovoľný hasičský zbor, Kultúra, Podujatia

DHZ – Memoriál Dušana Sokola a Jána Jonasa

20. mája 2017 sa na Športovom štadióne v Štrbe uskutočnilo okresné kolo hry Plameň a súťaž Mladých hasičov – Memoriál Jána Jonása a Dušana Sokola.

18. augusta 2016 | Dobrovoľný hasičský zbor

13. súťaž v rámci 15.ročníka Podtatranskej olympiády mladých hasičov Popradského okresu

V sobotu 7.11. 2015 Dobrovoľný hasičský zbor sa zúčastnil poslednej 13. súťaže v rámci 15.ročníka Podtatranskej olympiády mladých hasičov Popradského okresu. Deti z celého Slovenska – najďalej Základná škola Semerovo, okres Nové Zámky – v počte 81 družstiev – vo veku 8 až 15 rokov súťažili o Pohár prezidenta Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky. Súťažia aj deti mladšie, ale tým

3. júla 2016 | Dobrovoľný hasičský zbor, O pohár starostu obce

Súťaž O pohár starostu obce Štrba – 2016

3. júla 2016 sa konala hasičská súťaž O pohár starostu obce v požiarnom útoku spojená s Hasičskou kvapkou krvi.Po krásnych júnových slnečných dňoch sme sa v nedeľu ráno začali prebúdzať do dažďa a hrozilo zrušenie súťaže.  Po rozhovore starostu so štábom súťaže vykonanie požiarneho útoku sa prenieslo z ihriska na asfaltovú dráhu, kde 30 súťažných

19. septembra 2015 | Dobrovoľný hasičský zbor, Kultúra, Novinky

Hasiči dostali ďalšie hasičské vozidlo

19. september 2015 bol pre našich hasičov slávnostným dňom. Nastúpení v slávnostných uniformách očakávali 11- tu hodinu, kedy sám podpredseda vlády a minister vnútra SR Robert Kaliňák doviezol nové hasičské auto pre DHZ v Štrbe. Veliteľ našich hasičov Ján Zluky podal ministrovi vnútra SR hlásenie a zástupkyňa starostu obce Ing. Dagmar Vincová privítala hostí, ktorí

5. júla 2015 | Dobrovoľný hasičský zbor, Kultúra, Novinky, O pohár starostu obce, Podujatia, Šport

Súťaž O pohár starostu obce Štrba – 2015

5. júla 2015  sa uskutočnila na Športovom štadióne v Štrbe hasičská súťaž v požiarnom útoku s vodou O pohár starostu obce.

7. februára 2015 | Dobrovoľný hasičský zbor

Výročná členská schôdza

7. februára 2015 sa konala VČS DHZ v Štrbe, ktorej sa zúčastnili  člen snemu DPO SR a predseda KV DPO Prešov Marián Rušín, riaditeľ Okresného výboru DPO Poprad Michal Šerfel, starosta obce Michal Sýkora a predseda DHZ Šuňava Ján Fridman

1. februára 2014 | Dobrovoľný hasičský zbor

Výročná členská schôdza

1. februára 2014 sa konala VČS DHZ v Štrbe, ktorej sa zúčastnili generálny sekretár DPO SR Vendelín Horváth, člen snemu DPO SR a predseda KV DPO Prešov Marián Rušín, riaditeľ Okresného výboru DPO Poprad Michal Šerfel, starosta obce Michal Sýkora a výbor Spolku dobrovoľných hasičov zo Štěpánkovíc. Vážené hasičky, hasiči, vážení hostia! Zišli sme sa,

8. decembra 2013 | Dobrovoľný hasičský zbor

Zasadnutie DHZ – okrsku č.3

8. decembra 2013 sa konalo zasaddnutie členov DHZ – okrsku č.3. Na tomto stretnutí bolo slávnostné odovzdanie Ceny obce p. Jánovi Blaškovi, dlhoročnému členovi DHZ v Štrbe pri príležitosti jeho životného jubilea. Cenu odovzdal starosta obce Michal Sýkora a poslanci obecného zastupiteľstva.

7. júla 2013 | Dobrovoľný hasičský zbor, O pohár starostu obce

Súťaž O pohár starostu obce Štrba – 2013 + tabuľka víťazov

Obec Štrba Dobrovoľný hasičský zbor Štrba usporiadali 7.7.2013 10.ročník súťaže O pohár starostu obce. Návštevníci  sa mohli zapojiť aj do Hasičskej kvapky krvi. Zápolenia v Štrbe a Hasičská kvapka krvi. 7. júla 2013 sa v  Štrbe uskutočnil už 10. ročník hasičskej súťaže O pohár starostu obce. História podujatia sa začala písať 31. augusta 2003 v rámci osláv 125. výročia

22. mája 2013 | Dobrovoľný hasičský zbor

Členská schôdza

22. mája 2013 sa konala členská schôdza DHZ, kde boli školeným hasičom odovzdané certifikáty

13. apríla 2013 | Dobrovoľný hasičský zbor

Súťaž KMH v Sp. Bystrom

Naši mladí hasiči sa zúčastnili súťaže Kolektívov mladých hasičov v Spišskom Bystrom O putovný pohár veliteľa DHZ, kde sa umiestnili na 2. mieste.

2. februára 2013 | Dobrovoľný hasičský zbor

VČS 2012

2. februára 2013 členovia Dobrovoľného hasičského zboru v Štrbe hodnotili svoju činnosť na výročnej členskej schôdzi. Vážené hasičky, hasiči, vážení hostia Dovoľte aj mne, aby som zhodnotil činnosť nášho hasičského zboru za rok 2012. 10. decembra 2011 bol výročnou členskou schôdzou zvolený nový výbor na funkčné obdobie 2012 až 2016. Na prvej výborovej schôdzi 8.

12. mája 2012 | Dobrovoľný hasičský zbor, Memoriál Jána Jonasa a Dušana Sokola

Rok 2012

Obec Štrba a Dobrovoľný hasičský zbor Štrba Vás pozývajú na 4. ročník súťaže mladých hasičov Memoriál Jána Jonása a Dušana Sokola 1. Dátum a miesto konania: 12. 5. 2012, (sobota)., Štrba– futbalový štadión ŠK Štrba terén podľa počasia trávnik alebo asfalt Žiadam o dodržanie časového rozpisu nakoľko v poobedňajších hodinách sa hrá futbalový zápas 2. Kategória: dve – samostatne kolektív chlapcov,

27. januára 2012 | Dobrovoľný hasičský zbor

67. výročie oslobodenia obce

Pri príležitosti oslobodenia obce Štrba mladí hasiči navštívili posledného žijúceho priameho účastníka národnooslobodzovacích bojov v Rusku pána Jána Jacku. Hrdinom Večná Vám láska v našich srdciach Večná Vám pamäť v dejinách, Večná Vám sláva vo večnosti. Tisíce kilometrov prešli ste posiatych hrobmi tisíce kilometrov ďaleko od svojej rodnej zeme, tisíce kilometrov od svojich najmilších. Červené kvapky Vašej

31. decembra 2011 | Dobrovoľný hasičský zbor

VČS 2011

V decembri 2011 hodnotili svoju činnosť, výsledky súťaží a priebeh brigád v  roku 2011 členovia DHZ v Štrbe . Vážené hasičky, hasiči milý hostia Zišli sme sa na tomto výročnom valnom zhromaždení, aby sme zhodnotili prácu našej organizácie za rok 2011, pochválili sa vydarenými a akciami a rozobrali nedostatky, aby sme mohli našu prácu v budúcnosti zlepšovať nielen

14. mája 2011 | Dobrovoľný hasičský zbor, Memoriál Jána Jonasa a Dušana Sokola

3. ročník Memoriálu Jána Jonasa a Dušana Sokola

Dňa 14. mája 2011 sa v areáli Základnej školy v Štrbe uskutočnila  súťaž č.4  Podtatranskej olympiády mladých hasičov za rok 2011. Súťaž sa konala za krásneho počasia a tak všetky deti mohli ukázať, aké sú zdatné – a nebolo ich málo – 204 mladých hasičiek a hasičov  nielen z Popradského okresu, ale aj zo Spišského  Podhradia a Vrbova. Pretekalo sa v troch

14. mája 2011 | Dobrovoľný hasičský zbor, Memoriál Jána Jonasa a Dušana Sokola

Rok 2011

Súťaž mladých hasičov – jednotlivci dodatok k pokynom súťaže SMH Štrba, 14.5.2011 Súťaž mladých hasičov – jednotlivci 1.ročník 1.Dátum konania :Štrba 14.5.2011 2. Kategória: Dve – samostatne chlapci a dievčatá. Súťažia max. traja z každého KMH, pri 5 člennom kolektíve súťaží iba jeden. Usporiadajúci DHZ si vyhradzuje právo účasti viacerých súťažiacich ak to nebude narúšať časový program. 3.

22. januára 2011 | Dobrovoľný hasičský zbor

VČS 2010 + tabuľka ocenení

Rok 2010 bol bohatý na činnosť i súťaže v DHZ Štrba. 22. januára 2011  v zasadačke Spoločenského domu v Štrbe  stretli členovia DHZ na výročnej členskej schôdzi, aby tieto aktivity zhodnotili. Vážené Hasičky, Hasiči, milí hostia Dovoľte mi, aby som Vás srdečne privítal a v skratke opísal činnosť DHZ v minulom roku. Hneď na začiatku roka v mesiaci marec

4. júla 2010 | Dobrovoľný hasičský zbor, O pohár starostu obce

Súťaž O pohár starostu obce Štrba – 2010 + tabuľky

4. júla sa konala súťaž dospelých. Hneď v úvode nás všetkých prekvapil starosta obce Michal Sýkora. Na jeho znamenie pred nastúpené hasičské družstvá v doprovode obecnej polície priviedli auto – mikrobus Renaut“, ktoré nám odovzdal s prianím, aby nám slúžilo k našej športovej činnosti – k doprave na súťaže. Nasledovalo odovzdávanie preukazov výkonnostných tried, ktoré

5. júna 2010 | Dobrovoľný hasičský zbor, Memoriál Jána Jonasa a Dušana Sokola

Rok 2010

II. ročník súťaže mladých hasičov O putovný pohár DHZ Štrba „ Memoriál Jána Jonasa a Dušana Sokola“, ktorí sa aktívne venovali výchove hasičskej mládeže. Dňa 5. júna 2010 o 10,00 hod na futbalovom ihrisku TJ Štrba. Súťaž otvoril veliteľ DHZ Štrba Ján Zluky. Okrem predstaviteľov Okresného výboru DPO Poprad, rozhodcov, mladých hasičov, privítal aj starostu

29. mája 2010 | Dobrovoľný hasičský zbor

Hasiči dostali nové hasičské auto

Dňa 29. mája 2010 o 13.00 v Štrbe bola veľká udalosť. Podpredseda vlády a minister vnútra Slovenskej republiky Róbert Kaliňák, ktorého doprevádzal Marián Saloň generálny riaditeľ Ministerstva vnútra, Peter Šuca prednosta Obvodného úradu Poprad, generálny sekretár DPO SR Vendelín Horváth, prezident HaZZ SR Judr. Vojtech Nejedlý, riaditeľ Krajského HaZZ Ing. Otto Regec a riaditeľ Okresného

23. januára 2010 | Dobrovoľný hasičský zbor

VČS 2009

Členovia DHZ v Štrbe na výročnej členskej schôdzi, ktorá sa uskutočnila 23. 1. 2010  v zasadačke SD v Štrbe, hodnotili svoju činnosť za uplynulý rok Vážené hasičky, hasiči, milý hostia Dovoľte aj mne, aby som Vás po roku opäť privítal v týchto priestoroch a v skrate poinformoval o našej činnosti v minulom roku. Minulý rok

1. januára 2010 | Dobrovoľný hasičský zbor

Zhodnotenie činnosti ,,Mladých hasičov za rok 2009 .“

Pri hodnotení roka 2009 začnem hneď 17. januára 2009, kedy sa konala Výročná schôdza za rok 2008. Vtedy deti z rúk zástupkyne obce Dagmar Vincovej dostali diplomy za vzornú reprezentáciu obce a školy. V Olympiáde mladých hasičov sme v 9-tich pretekoch celkove skončili na 4. mieste. Dali sme si cieľ pre rok 2009, že sa

21. decembra 2009 | Dobrovoľný hasičský zbor

Zhodnotenie činnosti mladých hasičov za rok 2010

Rok 2010 pre mladých hasičov začal v januári účasťou na výročnej schôdzi za rok 2009, kde bola zhodnotená činnosť za uplynulý rok. Zhodnotenie bolo milé, veď sme skončili celkove na treťom mieste. Chuť nám zostala ďalej sa pripravovať a súťažiť. 
Na prvých pretekoch v Spišskom Bystrom sme skončili na štvrtom mieste, v Batizovciach na piatom

5. júla 2009 | Dobrovoľný hasičský zbor, O pohár starostu obce

Súťaž O pohár starostu obce Štrba – 2009

5. júla 2009 konal sa v Štrbe 6. ročník súťaže Dobrovoľných hasičských družstiev ,,O pohár starostu obce Štrba“. Zúčastnilo sa ho 28 družstiev mužov a žien, nie len z nášho okresu, ale aj DHZ Važec a DHZ Stratená. Zvíťazili muži DHZ Spišská Sobota I. pred Hranovnicou I. a Strážami. Muži DHZ Štrba skončili na peknom

14. júna 2009 | Dobrovoľný hasičský zbor

Okresná súťaž hasičských družstiev

14. júna 2009 sa v Spišskej teplici konala okresná súťaž DHZ, na ktorej sa zúčastnili aj aj naše družstvá dorastencov a dorasteniek. Obidve naše družstvá na tejto súťaži zvíťazili.

17. mája 2009 | Dobrovoľný hasičský zbor, Memoriál Jána Jonasa a Dušana Sokola

Rok 2009

Dňa 17. mája 2009 sa v Štrbe uskutočnilo Okresné kolo kolektívov mladých hasičov okresu Poprad. Zúčastnilo sa ho 13 družstiev – 10-členných kolektívov  a 7 družstiev  – 5-členných  kolektívov dievčat a chlapcov. Súťažilo sa v disciplinách: Štafeta 8 x 50 metrov a  požiarny útok CTIF – Medzinárodná asociácia pre požiarnu a záchrannú  službu. Zvíťazili  chlapci

17. mája 2009 | Dobrovoľný hasičský zbor

Okresné kolo hry mladých hasičov Plameň.

Dňa 17. mája 2009 sa v Štrbe uskutočnilo Okresné kolo kolektívov mladých hasičov okresu Poprad. Zúčastnilo sa ho 13 družstiev – 10-členných kolektívov a 7 družstiev – 5-členných kolektívov dievčat a chlapcov. Súťažilo sa v disciplinách: Štafeta 8 x 50 metrov a požiarny útok CTIF – Medzinárodná asociácia pre požiarnu a záchrannú službu. Zvíťazili chlapci

17. januára 2009 | Dobrovoľný hasičský zbor

VČS 2008

17. januára 2009 sa konala výročná členská schôdza DHZ v Štrbe, na ktorej hodnotili hasiči činnosť a plnenie úloh na jednotlivých úsekoch svojej činnosti. Vážené hasičky, hasiči! Vážení hostia! “ Minulý rok sa niesol v znamení 130. výročia založenia DHZ Štrba. Vyvrcholením tohto výročia boli oslavy Dňa obce, kde nám kňazi troch cirkví pôsobiacich v


2023 Copyright Obec Štrba. | Dôležité telefónne čísla | Ochrana osobných údajov | Používanie Cookies | Kontakt