Miestny spolok Slovenského červeného kríža MUDr. Ľ. Markušovského

AdresaHlavná 106
ObecŠtrba
PredsedaMária Bartošová

Poloha na mape

18. augusta 2016 | Kultúra, Miestny spolok SČK MUDr. Markušovského, Podujatia

60 rokov činnosti MS SČK

Pri príležitosti 60. výročia založenia MS SČK v Štrbe konalo sa v zasadačke SD stretnutie členov, ktoré bolo príležitosťou pre poďakovanie sa aktívnym členom za ich dlhoročnú prácu v spolku SČK.

21. novembra 2015 | Miestny spolok SČK MUDr. Markušovského

Stretnutie s darcami krvi

21. novembra 2015 sa konalo oceňovanie darcov krvi. MS SČK v Štrbe pozval všetkých darcov krvi na posedenie do zasadačky SD a ocenil prvodarcov i viacnásobných darcov krvi. Na podujatí boli prítomní zástupkyňa starostu obce Ing. Dagmar Vincová i zástupcovia SČK územného spolku Poprad, ktorí sa prítomným aj prihovorili a poďakovali za ich humánnu činnosť.

8. februára 2014 | Miestny spolok SČK MUDr. Markušovského

Výročná členská schôdza

MS SČK  MUDr.Ľ.Markušovského v Štrbe hodnotil svoju činnosť na Výročnej členskej schôdzi, ktorá sa uskutočnila  8.2.2014.

21. novembra 2013 | Kultúra, Miestny spolok SČK MUDr. Markušovského, Poslanci

Stretnutie s darcami krvi

Darovanie krvi je jednou z činností Slovenského Červeného kríža. Ich hlavnou úlohou v spolupráci s Národnou transfúznou službou je oslovovať a vychovávať budúcich darcov krvi, organizovať odbery krvi a oceňovať za mnohonásobné darovanie krvi. 21. novembra 2013 sa konalo v Poprade slávnostné odovzdávanie vyznamenaní SČK mnohonásobným bezpríspevkovým darcom krvi. Plakety SČK sú ocenením humánnosti a


2023 Copyright Obec Štrba. | Dôležité telefónne čísla | Ochrana osobných údajov | Používanie Cookies | Kontakt