Oznamy

SLUŽBY V MIESTNOM ROZHLASE mimo pracovnej doby:

28. 09. -  04. 10. 2020 Jana Šuláková Ul. Čsl.armády 14/14
05. 10. -  11. 10. 2020 Mária Pavelová Ul. Čsl.armády 18/18
12. 10. -  18. 10. 2020 Jitka Šuleková Ul. Liptovská 788/26
19. 10. -  25. 10. 2020 Lenka Levocká Ul. 29. januára 658

V prípade požiadavky odvysielania smútočnej relácie v miestnom rozhlase pri úmrtí občana obce Štrba, kontaktujte J. Šulekovú, t.č. 0911 817 360.

Občanom, ktorí uvažujú o predaji svojej nehnuteľnosti – rodinného domu, pozemku a pod., nachádzajúcich sa v k. ú. Štrba (priamo v obci Štrba, miestnej časti Tatranská Štrba i na Štrbskom Plese) – ponúkame možnosť bezplatne zverejniť svoju ponuku (inzerát) na obecnej internetovej stránke: www.strba.sk

Oznamujeme občanom, že akustická skúška miestnej sirény prebieha počas celého roku – pravidelne vždy v piatok – druhý týždeň v mesiaci.  Skúška prebieha dvojminútovým stálym tónom.

Aktuálne oznamy v miestnom rozhlase

22. septembra 2020 | Oznamy

Prerušenie distribúcie elektriny

21.a 23. októbra 2020 od 08:00 h do 16:30 h je naplánované prerušenie distribúcie elektriny v lokalite, ktorá súvisí s odbernými miestami uvedenými v prílohe.  

2. septembra 2020 | Oznamy

Prerušenie distribúcie elektriny

2. októbra 2020 od 10:00 h do 13:00 h je naplánované prerušenie distribúcie elektriny v lokalite, ktorá súvisí s odbernými miestami uvedenými v prílohe.  

10. augusta 2020 | Oznamy

Odovzdávame posledné kompostéry

Obec Štrba, získala na zakúpenie kompostérov finančné prostriedky z fondov EÚ v rámci projektu „Podpora predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných odpadov v obci Štrba“. Kompostéry boli rozdávané do domácností v minulom roku. Oznamujeme tým občanom, ktorí si neprebrali záhradný kompostér, aby tak urobili čo najskôr. V prípade, že máte veľkú záhradu je možné dostať ešte ďalší kompostér. Kompostéry si môžete vyzdvihnúť na

25. júna 2020 | Oznamy

Začalo sa historicky prvé elektronické sčítanie domov a bytov

Najrozsiahlejší projekt Štatistického úradu SR – Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021 (SODB 2021) odštartoval 1. júna. Aktuálne spustená prvá fáza projektu realizovaná v spolupráci so samosprávami zameraná na sčítanie domov a bytov poskytne jedinečné dáta o stave a kvalite bývania na Slovensku. Mestá, obce a mestské časti Bratislavy a Košíc v priebehu takmer deviatich mesiacov po

25. mája 2020 | Oznamy

Dotazníkový prieskum

Národné lesnícke centrum a Lesnícka fakulta Technickej univerzity vo Zvolenie riešia projekt zameraný na návrh spôsobu financovania zmeny obhospodarovania lesov pre posilnenie ochrany biodiverzity, vody, rekreačného využívania a zmiernenia klimatickej zmeny. Cieľom prieskumu je pochopenie vzťahu obyvateľov a návštevníkov Tatier – Štrbského Plesa k hospodáreniu v lesoch a ich vnímania služieb, ktoré lesy poskytujú. Dotazník nájdete na linku: https://www.surveymonkey.com/r/LesyVT   Dotazníky

26. marca 2020 | Oznamy

Potraviny Šerfel

Vzhľadom na situáciu COVID-19 Potraviny Šerfel Vám ponúkajú službu na rozvoz tovaru domov v spolupráci s taxi službou T&L. Poplatok za rozvoz: 1,- Euro v rámci Štrby 2,50 Eur v rámci Tatranskej Štrby Tovar si môžete objednať na telefónnom čísle 0904 648 198,  052/77 91 117 od 6,30 hod. Nákup vám  bude  doručený v čase od 9,00 – 10,00hod V prípade,

31. júla 2019 | Oznamy

Prebytky občanov miest a obcí Slovenska

Na internete je webová stránka www.slovenskyvyrobca.sk, na ktorej je možné bezplatne dať vedieť o vašej úrode, ktorú nedokážete využiť vo vlastných domácnostiach. Touto formou môžete túto úrodu ponúknuť na predaj. Táto možnosť je pre občanov celoročne bezplatná.

30. novembra 2018 | Oznamy

Africký mor ošípaných

Africký mor ošípaných (AMO) u domácich ošípaných a diviakov Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky Bratislava akútna, vysoko nákazlivá choroba domácich ošípaných a diviakov prenosný priamym kontaktom s chorým alebo uhynutým zvieraťom, výkalmi a sekrétmi infikovaného zvieraťa, prípadne konzumáciou tepelne neopracovaných produktov z infikovaných zvierat prejavuje sa vysokou horúčkou (až 42°C), ktorá môže trvať až niekoľko dní, apatiou,

27. septembra 2018 | Oznamy

Oznámenie povinnosti pre vlastníkov psov

Obec Štrba v súlade s § 19 ods. 11 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov o z n a m u j e vlastníkom psa/psov chovaného/chovaných na území Slovenskej republiky povinnosť : – zabezpečiť trvalé označenie psa/psov podľa § 19 odseku 9 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti

22. júna 2018 | Oznamy

Integrované obslužné miesto občana

Obec Štrba – obecný úrad oznamuje občanom, že v Štrbe je spustené Integrované obslužné miesto občana (IOMO). Stránky vybaví pracovníčka obecného úradu p. Šefčíková alebo Šuleková v zmysle úradných hodín obce. Integrované obslužné miesto občana (IOMO) vám uľahčí vybavovanie úradných záležitostí.  IOMO ponúka prístup k elektronickým službám štátu na jednom asistovanom mieste – rýchlejšie, jednoduchšie a pod spoločnou strechou.

 


2020 Copyright Obec Štrba. | Dôležité telefónne čísla | Ochrana osobných údajov | Používanie Cookies | Kontakt

Tieto stránky využívajú cookies. Ich ďalším používaním súhlasíte využívaním cookies. Prečítajte si informácie o tom, ako cookies používame a ako ich používanie môžete odmietnuť nastavením svojho internetového prehliadača. Viac informácii.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close