Aktuality

20. novembra 2019 |

Oznámenie o delegovaní člena do volebnej komisie

Oznámenie  o delegovaní člena a náhradníka do volebnej komisie možno doručiť v listinnej forme alebo elektronicky na e-mailovú adresu, ktorú na účely delegovania do volebných komisií zverejní obec.  Lehota na doručenie oznámenia sa končí uplynutím posledného dňa lehoty. Na oznámenia doručené po uplynutí tejto lehoty sa neprihliada.  V listinnej forme  možno doručiť oznámenie o delegovaní člena

18. novembra 2019 | Kultúra

Vidiečanova Habovka

– celoštátna súťaž hudobného folklóru sa uskutočnila 16. – 17. novembra 2019 v Kultúrnom dome v Habovke. Stretlo sa tam takmer 300 spevákov,  inštrumentalistov, členov ľudových hudieb a speváckych skupín. Medzi nimi a Folklórna skupina Štrbän. Súťaž je vrcholným podujatím svojho druhu na Slovensku a uskutočňuje sa od roku 1976. Hlavným cieľom súťaže je podporovať a rozvíjať poznanie hudobného folklóru Slovenska,

13. novembra 2019 | Kultúra, Publikácie

Štrbské Pleso a okolie – fakty, atraktivity, zaujímavosti

Uvedenie publikácie Štrbské Pleso a okolie – fakty – atraktivity a zaujímavosti v maďarskom jazyku bolo v Slovenskom inštitúte  v Budapešti 13.11.2019. Publikáciu predstavil starosta obce Michal Sýkora. Limbovým ihličím ju na cestu medzi čitateľov uviedli významní hostia podujatia – veľvyslanec slovenskej republiky v Maďarsku Pavol Hamžík, podpredseda maďarského parlamentu Hende Csaba, Dr. Kondor János a Dr. Chen Zhen, zakladateľ

8. novembra 2019 |

Informácia zo zasadnutie obecného zastupiteľstva

Na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Štrba dňa 28.októbra 2019 boli prerokované tieto témy: Zmenu rozpočtu obce Štrba pre rok 2019 Obecné zastupiteľstvo schválilo návrh na zmenu rozpočtu obce na rok 2019 tak, že z usporených financií v celkovej výške 61 400 EUR : – dá sa vypracovať projektová dokumentácia na rekonštrukciu vykurovania Spoločenského domu v Štrbe – dá sa

4. novembra 2019 |

Svetový deň behu a odhalenie pamätnej tabule

Svetový deň je 5. novembra, no v Štrbe si ho pripomenuli 4.11.2019. Program dňa bol vzhľadom na upršané počasie situovaný v priestoroch školy. V triedach žiaci 1. stupňa absolvovali aj dopravnú výchovu, kde im dopravné základy vysvetlili policajti Obecnej polície v Štrbe Pavol Srebala a Pavol Marec a základy 1. pomoci  záchranár Peter Pastrnák. Prezentáciu

30. októbra 2019 |

Voľby do NR SR 2020 – Informácie pre voličov

Právo voliť do Národnej rady Slovenskej republiky má občan Slovenskej republiky, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku. Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia. Volič môže voliť na území Slovenskej republiky –  vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný (Informácia pre voliča), alebo –  v ktoromkoľvek volebnom

29. októbra 2019 |

Cesta na Štrbské Pleso má nový asfaltový povrch

Cesta 2. triedy č. 538 medzi Tatranskou Štrbou a Štrbským Plesom, ktorá je vo vlastníctve Prešovského samosprávneho kraja (PSK) a v správe SÚC PSK, sa koncom októbra zmodernizovala. Poškodený úsek cesty v dĺžke 2,1 km bol kompletne vyasfaltovaný.  Poslanci PSK vyčlenili na tento účel z rozpočtu kraja sumu 215 tis. EUR.

27. októbra 2019 | Kultúra, Novinky, Podujatia

Jeseň je dar

V jesennom mesiaci október, ktorý je venovaný našim starším spoluobčanom sme pripravili slávnostné popoludnie. 27.októbra 2019  sa podujatie pri príležitosti Mesiaca úcty k starším uskutočnilo v Kultúrnom dome v Štrbe. Prítomní rodičia, starí i prastarí rodičia pookriali pri programe detí materskej školy,  základnej umeleckej školy, základnej školy a DFS Štrbianček. Na podujatí  odzneli blahoželania  jubilantom, ktorí v roku

25. októbra 2019 |

Žiadosť o spoluprácu

V súvislosti s pripravovaným mimoriadnym číslom Štrbských novín, ktoré bude venované 1. a 2. svetovej vojne, prosíme spoluobčanov o spoluprácu. Na webovej stránke obce a informačnom kanáli obecného televízneho vysielania sú zverejnené mená účastníkov – vojakov a obetí  1. a 2 .svetovej vojny, ku ktorým zatiaľ nemáme žiadnu fotodokumentáciu. V prípade, že sa u vás takéto fotografie nachádzajú, môžete ich doručiť  na

20. októbra 2019 |

Jeseň pod Tatrami

Jeseň pod Tatrami je krásna, slnečná, farebná, . . . Toto kúzelné obdobie je tento rok výnimočné  a najkrajším z celého roka. Stromy hrajú farbami ako pestrofarebné kvety. Jeseň je veľmi zaujímavé ročné obdobie so svojskou atmosférou a postačí, ak sa na ňu pozrieme zblízka a zistíme, že je to naozaj tak.


2020 Copyright Obec Štrba. | Dôležité telefónne čísla | Ochrana osobných údajov | Používanie Cookies | Kontakt

Tieto stránky využívajú cookies. Ich ďalším používaním súhlasíte využívaním cookies. Prečítajte si informácie o tom, ako cookies používame a ako ich používanie môžete odmietnuť nastavením svojho internetového prehliadača. Viac informácii.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close