Aktuality

3. júla 2020 |

Oznámenie o výluke

V dňoch od 6. júla 2020 /od 8,10 hod./ až do odvolania budú ŽSR konať nepretržitú výluku, ktorá bude mať za následok vylúčenie osobnej železničnej dopravy medzi stanicami Štrba – Štrbské Pleso V dôsledku tejto výluky budú všetky vlaky v uvedenom čase nahradené autobusovou dopravou /NAD/. NAD bude zastavovať: – Štrba – pri železničnej stanici

30. júna 2020 |

COVID-19 : Hlásenie príchodu z tzv. rizikových krajín

Na základe informácie Okresného úradu v Poprade pripomíname občanom, že po príchode z krajín, ktoré nie sú uvedené v tzv. „bezpečnom“ zozname (nie sú uvedené v prílohe opatrení ÚVZ SR č. OLP/4739/2020 a č. OLP/5089/2020), naďalej platí povinnosť pri prekročení hraníc Slovenskej republiky odovzdať negatívy výsledok RT-PCR testu (potvrdenie o negativite testu) na ochorenie COVID-19 nie starší ako 96

30. júna 2020 |

Oznámenie o konaní verejného zhromaždenia obyvateľov na Štrbskom Plese

Obec Štrba v súlade s § 11b zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a na základe uznesenia Obecného zastupiteľstva v Štrbe  č. 156 zo dňa 17. 6. 2020, zvoláva verejné zhromaždenie obyvateľov obce Štrba, ktoré sa uskutoční   9. júla 2020 (štvrtok)  o 15.00 hod. v hoteli Borovica na Štrbskom Plese. Program verejného zhromaždenia:  1./  Otvorenie zhromaždenia 2./ 

30. júna 2020 |

Oznámenie o konaní verejného zhromaždenia obyvateľov v Tatranskej Štrbe

Obec Štrba v súlade s § 11b zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a na základe uznesenia Obecného zastupiteľstva v Štrbe  č. 156 zo dňa 17. 6. 2020, zvoláva verejné zhromaždenie obyvateľov obce Štrba, ktoré sa uskutoční 9. júla 2020 (štvrtok)  o 17.30 hod. v priestoroch Obecného úradu v Tatranskej Štrbe Program verejného zhromaždenia:  1./  Otvorenie zhromaždenia

30. júna 2020 |

Zo zasadnutia Zastupiteľstva PSK

Poslanci Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja (PSK) na svojom zasadnutí dňa 22. júna 2020 sa venovali niekoľkým dôležitým témam. Rozhodli o schválení dotácii z rozpočtu PSK v rámci výzvy Mikroprogram PSK. Na tento účel bolo v rozpočte PSK vyčlenených 1 010 700,- EUR.  Na Úrad PSK bolo doručených 579 žiadostí o poskytnutie dotácie a schválených bolo 432 dotácii. Finančná podpora bude

30. júna 2020 |

OZNÁMENIE o konaní VEREJNÉHO ZHROMAŽDENIA OBYVATEĽOV OBCE ŠTRBA

Obec Štrba v súlade s § 11b zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a na základe uznesenia Obecného zastupiteľstva v Štrbe  č. 156 zo dňa 17. 6. 2020, zvoláva verejné zhromaždenie obyvateľov obce Štrba, ktoré sa uskutoční 3. júla 2020 (piatok)  o 17.00 hod. v sále Kultúrneho domu v Štrbe. ———————————————————–  Program verejného zhromaždenia:  1./  Otvorenie

26. júna 2020 |

Uvedenie publikácie Obyvatelia Štrby vo svetových vojnách

Slávnostný akt uvedenia publikácie Obyvatelia Štrby vo svetových vojnách sa konal 25. júna 2020 v obradnej sieni Obecného úradu v Štrbe za účasti všetkých, ktorí sa na tvorbe knihy podieľali. Zostavovateľom publikácie sú Marcel Maniak, PhDr. Peter Vítek, Michal Sýkora a Michal Petruška. Graficky knihu upravil Vladimír Labuda a Michal Pindroch. Krstným otcom publikácie sa stal

26. júna 2020 |

Zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Štrbe konaného dňa 17. júna 2020

Na zasadnutí obecného zastupiteľstva v Štrba dňa 17. júna 2020 sa poslanci venovali týmto témam: 1./ Hospodárenie obce Štrba za rok 2019 – Záverečný účet obce za rok 2019  Obecné zastupiteľstvo schválilo výsledok hospodárenia obce Štrba za rok 2019 v nasledovnom znení:   2019 Skutočnosť k 31.12.2019 Príjmy celkom 5 458 331,48 z toho :   Bežné príjmy 3 306

25. júna 2020 |

PSK plánuje rekonštrukciu mosta v Štrbe

Cestný most na začiatku obce prechádzajúci ponad železničnú trať sa dočká svojej úplnej rekonštrukcie.  Most spolu s hlavnou cestou cez obec sú majetkom Prešovského samosprávneho kraja, ktoré spravuje Správa údržby a ciest PSK. Tento most postupne dožíva a stráca svoju životnosť. Starosta obce Michal Sýkora a JUDr. Štefan Bieľak ako poslanci Zastupiteľstva PSK iniciovali pracovné stretnutie s generálnym  riaditeľom

24. júna 2020 |

Oznam o predĺžení lehoty na predkladanie pripomienok k Návrhu Zmien a doplnkov č. 2/2020 Územného plánu obce Štrba

Obec Štrba oznamuje, že predĺžila lehotu na predkladanie pripomienok k Návrhu Zmien a doplnkov č. 2/2020 Územného plánu obce Štrba do 17. júla 2020. Viac sa dočítate v  prílohe.


2020 Copyright Obec Štrba. | Dôležité telefónne čísla | Ochrana osobných údajov | Používanie Cookies | Kontakt

Tieto stránky využívajú cookies. Ich ďalším používaním súhlasíte využívaním cookies. Prečítajte si informácie o tom, ako cookies používame a ako ich používanie môžete odmietnuť nastavením svojho internetového prehliadača. Viac informácii.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close