Aktuality

1. októbra 2020 |

Pandémia ochorenia pretrváva

Pandémia ochorenia COVID-19 stále pretrváva.  1. októbra 2020 bol vyhlásený núdzový stav na dobu 45 dní na celom území SR. Zároveň vstupujú do platnosti nové opatrenia týkajúce sa cestovania, nosenia rúšok a hygienických opatrení pre prevádzky. Nosenie rúšok patrí k jedným z kľúčových preventívnych opatrení. Nosenie rúška na verejnosti v exteriéri je povinné ak nie je možné dodržať minimálne 2 metre odstup od cudzích

29. septembra 2020 |

Opatrenia ÚVZ SR s platnosťou od 1. októbra 2020

Na základe zhoršujúcej sa epidemiologickej situácie na území Slovenskej republiky a v zahraničí Ústredný krízový štáb SR navrhol nasledovné opatrenia s predpokladanou platnosťou od 1. októbra: HROMADNÉ PODUJATIA Od 1. októbra nebude možné organizovať akékoľvek hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy s výnimkou obradov, ako je sobáš, krst či svadba, ako aj s výnimkou podujatí, ktorých

28. septembra 2020 |

Zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 16. septembra 2020

Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 2/2020 Obecné zastupiteľstvo schválilo návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Štrba č. 2/2020, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 33/2008 o stanovení výšky príspevku v školách a školských zariadeniach na území obce Štrba. Týmto nariadením dochádza k zvýšeniu príspevku rodiča za žiaka (školného) v Základnej umeleckej školy v Štrbe (ďalej len ZUŠ) od 1. októbra

22. septembra 2020 |

Prebehne orálna vakcinácia líšok proti besnote

Obec Štrba oznamuje občanom, že Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky zorganizuje v dňoch 05.10.2020 – 26.10.2020 (posun je možný podľa počasia) štyridsiatu druhú sezónnu kampaň orálnej vakcinácie voľne žijúcich líšok proti besnote. Vakcinačná návnada bude letecky pokladaná z výšky 50 metrov nad terénom, avšak vynechajú sa napríklad územia s nadmorskou výškou nad 1200 metrov, vodné plochy,

17. septembra 2020 |

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky ako príslušný orgán štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva podľa § 5 ods. 4 písm. h) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 355/2007 Z. z.“) z dôvodu pandémie ochorenia COVID-19 nariaďuje podľa §

13. septembra 2020 |

Zbieraj zelené kilometre a šetri životné prostredie

PSK sa zapája do Európskeho týždňa mobility súťažou. Počas Európskeho týždňa mobility, ktorý sa koná od 16. do 22. septembra 2020, spúšťa Prešovský samosprávny kraj súťaž Zberaj zelené kilometre. Potrvá až do konca roka. Prešovský samosprávny kraj (PSK) spolu so svojimi zmluvnými dopravcami (SAD Prešov, SAD Poprad, SAD Humenné a BUS Karpaty) sa tento rok zapája do Európskeho týždňa mobility (16. – 22. september) súťažou

13. septembra 2020 | Kultúra

Výstup pod Štrbský štít

Krásna slnečná nedeľa umocnila už 40. ročník výstupu pod Štrbský štít, ktorý zorganizoval Klub turistov ŠK Štrba. Podujatie sa uskutočnilo v nedeľu 13.9.2020.

12. septembra 2020 | Štrbän

Slovenský deň kroja 2020

Aj napriek prísnejším opatreniam a na inom mieste – SLOVENSKÝ DEŇ KROJA 2020 sa uskutočnil. V krásnom prostredí slovenských hôr, na Donovaloch sa stretli desiatky priaznivcov slovenského folklóru, aby ukázali svoje tradície, zvyky a um. Po dvoch úspešných ročníkoch prišiel 3. ročník v inom formáte. Od polovice mája do konca júla  pod heslom „Tento rok prídeme za Vami“ organizátori navštívili

10. septembra 2020 |

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Štrbe

Podľa § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov starosta obce Štrba zvoláva 11.zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Štrbe, ktoré sa uskutoční 16.septembra 2020 o 17,00 hod. v zasadačke Spoločenského domu v Štrbe.   _________________________________________________________ Program  zasadnutia:  Otvorenie zasadnutia Schválenie programu zasadnutia, voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva Návrh Všeobecne

2. septembra 2020 |

Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru – odvolanie

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Poprade odvoláva čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru, od 2. septembra 2020 od 10:00 hod., ,


2020 Copyright Obec Štrba. | Dôležité telefónne čísla | Ochrana osobných údajov | Používanie Cookies | Kontakt

Tieto stránky využívajú cookies. Ich ďalším používaním súhlasíte využívaním cookies. Prečítajte si informácie o tom, ako cookies používame a ako ich používanie môžete odmietnuť nastavením svojho internetového prehliadača. Viac informácii.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close