Aktuality

7. apríla 2021 |

Orálna vakcinácia líšok proti besnote

Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky zorganizuje v dňoch 6. 4. 2021 – 18. 4. 2021 (posun je možný podľa počasia) štyridsiatu tretiu sezónnu kampaň orálnej vakcinácie voľne žijúcich líšok proti besnote. Vakcinačná návnada bude letecky pokladaná z výšky 50 metrov nad terénom, avšak vynechajú sa napríklad územia s nadmorskou výškou nad 1200 metrov, vodné plochy,

2. apríla 2021 |

Antigénové testovanie – 3. 4. 2021

Výsledky bezplatného antigénového testovania na COVID-19  počas uplynulého  víkendu  3. apríla 2021. Testovanie využilo 1360 obyvateľov, z nich 1 s pozitívnym výsledkom: V Štrbe bolo testovaných 1076 obyvateľov – žiadny pozitívny V Tatranskej Štrbe 284 – 1 pozitívny. Uvedené bezplatné testovanie zabezpečuje obec v spolupráci s Domom seniorov v Tatranskej Štrbe, s cieľom maximálne vyjsť v ústrety

1. apríla 2021 |

Evanjelické bohoslužby – 4. apríla 2021

Evanjelické bohoslužby môžete sledovať v nedeľu o 8,30 hod. tu alebo na infokanáli TV Štrba.

31. marca 2021 |

Obecné nájomné byty v Tatranskej Štrbe

Obecné nájomné byty v Tatranskej Štrbe Dňa 18. 3. 2021 obecné zastupiteľstvo schválilo podmienky pre prenájom bytov a kritériá výberu nájomcov do 10 obecných nájomných bytov, ktoré sa práve budujú prestavbou časti Obecného úradu v Tatranskej Štrbe (Bellova ulica č. 75). Základné podmienky nájmu obecného nájomného bytu Pre nájom obecného nájomného bytu sa okrem podmienok určených v osobitných

31. marca 2021 |

Aktuálna informácia o stave návrhu na Zmeny a doplnky č. 2/2020 Územného plánu obce

V súčasnosti prebiehajú práce na vyhodnotení doručených pripomienok k návrhu na Zmeny a doplnky č. 2/2020 Územného plánu obce Štrba. Na zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 18. marca 2021 o tom informoval starosta obce. Vyhodnotenie všetkých pripomienok sa už sumarizuje a možno konštatovať, že najviac zásadných pripomienok sa týkalo Štrbského Plesa, a to najmä z pohľadu ochrany prírody (v prípade Štrby a Tatranskej

31. marca 2021 |

Plán stavebných a ostatných investičných akcií obce Štrba v roku 2021

Plán stavebných a ostatných investičných akcií obce Štrba v r. 2021   p.č. Názov akcie Poznámka 1 Výstavba nového zdravotného strediska (CIZS) v Štrbe termín dokončenia podľa zmluvy – 2021 2 Výstavba novej Materskej školy v Štrbe termín dokončenia podľa zmluvy – august 2021 3 Regenerácia vnútrobloku – sídlisko Tatranská Štrba rekonštrukcia chodníkov a verejnej zelene

30. marca 2021 |

INFORMÁCIA O VOĽNOM PRACOVNOM MIESTE

Podľa § 84 zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov riaditeľka školy informuje o voľnom pracovnom mieste pedagogického zamestnanca (PZ). Názov zamestnávateľa: Materská škola Sídlo zamestnávateľa: Čsl.armády 72/88, Štrba Kategória PZ: učiteľ Podkategória PZ: učiteľ pre predprimárne vzdelávanie- učiteľ materskej školy Kvalifikačné predpoklady: odborná spôsobilosť pre príslušný druh

28. marca 2021 |

Antigénové testovania – 27. – 28. 3. 2021

Výsledky bezplatného antigénového testovania na COVID-19  počas uplynulého  víkendu  27.  a  28. marca 2021. Testovanie využilo 1355 obyvateľov, z nich 2 s pozitívnym výsledkom: V Štrbe bolo testovaných 1078 obyvateľov z nich 1  pozitívny (cezpoľný) V Tatranskej Štrbe 277 – 1 pozitívny. Uvedené bezplatné testovanie zabezpečuje obec v spolupráci s Domom seniorov v Tatranskej Štrbe,

25. marca 2021 |

Evanjelické bohoslužby – 28. 3. 2021

Evanjelické bohoslužby môžete sledovať v nedeľu o 10,00 hod. tu alebo na infokanáli TV Štrba.

24. marca 2021 |

Informácia zo zasadnutia obecného zastupiteľstva

Dňa 18. marca 2021 za dodržania epidemiologických opatrení z dôvodu COVID -19 sa uskutočnilo riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Štrbe, ktoré sa venovalo nasledovným témam: Podmienky pre prideľovanie nových obecných nájomných bytov        Obecné zastupiteľstvo schválilo Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 1/2021 o podmienkach prideľovania bytov určených na nájom v bytových domoch postavených s podporou štátu v Štrbe.


2021 Copyright Obec Štrba. | Dôležité telefónne čísla | Ochrana osobných údajov | Používanie Cookies | Kontakt

Tieto stránky využívajú cookies. Ich ďalším používaním súhlasíte využívaním cookies. Prečítajte si informácie o tom, ako cookies používame a ako ich používanie môžete odmietnuť nastavením svojho internetového prehliadača. Viac informácii.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close