Aktuality

4. februára 2023 | Kultúra, Novinky, Podujatia

Slávnostná akadémia pri príležitosti 50. výročia založenia športových tried

Počas celého roka 2023 si športovci viacerými podujatiami budú pripomínať 50. výročie založenia športových tried pri Základnej škole v Štrbe, ktoré od školského roka 1972 – 1973 nepretržite vychovávajú bežcov na lyžiach. Pri tejto príležitosti sa konala slávnostná akadémia s historickými fotografiami a výpoveďami bývalých žiakov športových tried a trénerov

3. februára 2023 | Dobrovoľný hasičský zbor, Kultúra, Novinky, Podujatia

Výročná členská schôdza – 2022

Rok 2022 hodnotím ako jeden s doposiaľ najnáročnejších v celkovej činnosti nášho DHZ ako v zásahovej činnosti pri požiaroch, tak aj v technických výjazdoch, keď v tomto roku bolo odoslaných pre vedenie HZZ Prešov a DPO celkove 32 správ. Začiatok roka bol v znamení končiacej sa epidémie Covid 19, ale začiatku vojnového konfliktu v susednej Ukrajine (24.2.2022). Členskú základňu tvorilo 77 členov, v priebehu

3. februára 2023 | Novinky, Podujatia

Štrbské bežky – v novom termíne 2. 4. 2023

Vážení športoví priatelia, z dôvodu nepriaznivého počasia a vyhlásenú výstrahu tretieho stupňa pre silný vietor a sneženie bol v piatok popoludní 9. ročník verejných pretekov Štrbské bežky preložený na nový termín. Preteky boli pôvodne plánované na 4. februára a organizátori stanovili nový termín na nedeľu 2. apríla 2023. S pozdravom Športový klub Štrba    

27. januára 2023 | Kultúra, Novinky, Podujatia

Pietna spomienka na oslobodenie obce

Hrdinské činy osloboditeľov našej obce zostanú navždy zapísané v jej histórii i v mysliach každého z nás, ako odpor proti vojne, násiliu, ako symbol boja za svojbytnosť, ako budúcnosť našej obce a našej krásnej vlasti a ich obyvateľov. Oslobodenie  obce Štrba sa zapísalo do dejín 29. januára 1945. Odvtedy  uplynulo  už 78 rokov. Tento výrazný

23. januára 2023 |

Výsledky referenda v Štrbe

Referendum 2023

22. januára 2023 | Kultúra, Podujatia

Ekumenická bohoslužba

Robte dobro, domáhajte sa práva (Izaiáš 1,17), taká bola téma Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov 2023, ktorú vybrala a materiály pripravila miestna skupina kresťanov zo Spojených štátov amerických, ktorú zvolala Minnesotská rada cirkví. Materiály na Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov v roku 2023 spoločne pripravili a publikovali Komisia pre vieru a poriadok Svetovej rady cirkví a

20. januára 2023 | Kultúra, Podujatia

Výročná členská schôdza ZO SZPB

20.1.2023 sa konala v zasadačke Spoločenského domu v Štrbe výročná členská schôdza ZO SZPB v Štrbe    Program:  1. Otvorenie, privítanie hostí a schválenie programu Voľba návrhovej a volebnej komisie Správa o činnosti za uplynulý rok a návrh ďalších úloh Správa revíznej komisie o hospodárení s finančnými prostriedkami, návrh rozpočtu. Voľba výboru ZO, revízora účtov, delegátov na oblastnú konferenciu s

17. januára 2023 |

Zo zasadnutia obecného zastupiteľstva dňa 14.12.2022

Dňa 14. decembra  2022 sa konalo zasadnutie  Obecného zastupiteľstva v Štrbe, ktorého predmetom rokovania boli najmä nasledovné témy: Zriadenie obecnej rady a voľba jej členov Obecné zastupiteľstvo v Štrbe (ďalej len OcZ) schválilo zriadenie Obecnej rady obce Štrba. Podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov obecné zastupiteľstvo môže zriadiť obecnú radu. Obecná rada je iniciatívnym,

15. januára 2023 | Kultúra, Novinky, Podujatia

Tatranský pohár v behu na lyžiach na Štrbskom Plese vytvoril skvelé podmienky pre súťaženie množstvu zahraničných pretekárov

Tatranský pohár v behu na lyžiach na Štrbskom Plese vytvoril skvelé podmienky pre súťaženie množstvu zahraničných pretekárov Pre teplé decembrové počasie sa Tatranský pohár v behu na lyžiach konal v náhradnom termíne 14. – 15. januára 2023. Vzhľadom na nevhodné podmienky pre zimné športy v okolitých krajinách sa v Areáli bežeckého lyžovania Snow Štrbské Pleso

9. januára 2023 |

Informácia k poplatku za komunálny odpad a k daniam z nehnuteľností pre rok 2023

Oznamujeme občanom, že v roku 2023 môže Obec Štrba  v zmysle VZN 5/2022 § 30 poplatok za komunálny odpad:  – znížiť o 50 % jeho výšky za obdobie, za ktoré poplatník obci preukáže, že sa viac ako 90 dní v zdaňovacom období nezdržiava alebo nezdržiaval na území obce Štrba na základe písomnej žiadosti a oznámenia (§ 30, ods.


2023 Copyright Obec Štrba. | Dôležité telefónne čísla | Ochrana osobných údajov | Používanie Cookies | Kontakt