Aktuality

18. júna 2020 |

Územný plán obce Štrba v diskusnej relácii Slovenského rozhlasu

K problematike  návrhu na zmeny a doplnky č. 2  Územného plánu  obce Štrba sa uskutočnila 17. 6. 2020 v Slovenskom rozhlase, na stanici Rádio   Regina Východ v Košiciach diskusná relácia pod názvom „Ako si budúcnosť Štrbského Plesa predstavuje samospráva a ako zástupcovia Tatranského národného parku?“,  ktorej sa zúčastnili  starosta obce a riaditeľ Správy TANAP-u Ing. Pavol Majko.  Uvedenú diskusnú reláciu  vám

16. júna 2020 | Kultúra

Spanilá jazda historických električiek Kométa a Trojča

Otvorenie letnej turistickej sezóny pokračovalo 14. júna 2020 jazdou historických električiek Kométa (1913) a Trojča (1969) z Popradu až na Štrbské Pleso za prítomnosti štátnej tajomníčky Ministerstva dopravy  SR Kataríny Brunckovej a generálneho riaditeľa sekcie cestovného ruchu MD SR Radúza Dulu, predsedu predstavenstva  OOCR Región Vysoké Tatry a starostu obce Štrba Michal Sýkoru, primátora mesta

16. júna 2020 | Kultúra

Odomknutie vôd jazera Štrbské pleso

12. júna 2020 bolo trinástu sezónu symbolicky odomknuté jazero Štrbské pleso a tým otvorená letná turistická sezóna vo Vysokých Tatrách. Média túto príjemnú atmosféru preniesli k divákom a čitateľom, TV Markíza v priamom prenose do relácie Teleráno.

11. júna 2020 |

Výzva na okliesnenie a odstránenie stromov

Výzva na vykonanie výrubu/okliesnenia stromov a inýchporastov  formou verejnej vyhlášky, upozornenie Davies s.r.o., Nezábudkova 5, 821 02 Bratislava, ako osoba poverená spoločnosťou Východoslovenská distribučná, a.s. (ďalej len „VSD“), ktorá je držiteľom povolenia na podnikanie v energetike podľa zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov týmto                                                         V Y Z Ý V A

9. júna 2020 |

Výzva k občanov, k zvýšenej pozornosti, k pohybu cudzích osôb a vozidiel v okolí záhrad, chát …

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Poprade vyzýva občanov, k zvýšenej pozornosti, k pohybu cudzích osôb a vozidiel v okolí záhrad, chát …, aby sa nestali obeťami trestnej činnosti. Vážení občania, blíži sa čas letných dovoleniek, voľných dní, ktoré mnohí trávite na svojich záhradkách, chalupách, rekreačných chatách, či už ako vlastníci, alebo osoby, ktoré si ich prenajímajú za účelom

26. mája 2020 |

Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Ministerstvo vnútra SR Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Poprade ODVOLÁVA čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru v územnom obvode okresu Poprad od 26. mája 2020 od 10,00 hod.

26. mája 2020 |

Detské ihriská sú otvorené

Návštevník detského ihriska je povinný striktne dodržať nasledovné opatrenia: povinnosť nosiť rúška v zmysle aktuálne platného opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR obmedziť počet súčasne sa hrajúcich detí (odporučenie pre rodičov zabezpečiť odstup detí v okruhu 2 metrov) povinnosť rodičov alebo osôb sprevádzajúcich deti zabezpečiť, aby sa deti fyzicky minimálne kontaktovali povinnosť rodičov alebo osôb sprevádzajúcich deti

24. mája 2020 |

Zo zasadnutia obecného zastupiteľstva

Dňa sa 18. mája 2020 sa uskutočnilo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Štrbe, na ktorom sa poslanci zaoberali nasledovnými témami: Opatrenia súvisiace s pandémiou COVID-19 Poslanci vzali na vedomie informáciu starostu obce o opatreniach prijatých obcou Štrba z dôvodu predchádzania šíreniu pandémie COVID-19 a tiež správu o ekonomických (úsporných) opatreniach prijatých obcou Štrba z dôvodu riešenia finančného dopadu pandémie COVID-19 na rozpočet obce.

22. mája 2020 |

Obec Štrba vyhlasuje výberové konanie na funkciu náčelníka Obecnej polície v Štrbe

Kvalifikačné predpoklady: minimálne úplné stredné vzdelanie odborná spôsobilosť podľa § 25 zákona SNR č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii minimálne 5 rokov prax v obecnej alebo štátnej polícii   Ďalšie osobné a odborné predpoklady: znalosť zákona o obecnej polícii, zákona o obecnom zriadení a ďalšej príslušnej legislatívy fyzická a duševná spôsobilosť na výkon uvedenej funkcie komunikačné, organizačné a riadiace schopnosti

21. mája 2020 |

Obec Štrba upraví rozsah navrhovanej zmeny územného plánu

Tlačová správa – 21.5.2020 Dňa 19. mája 2020 sa uskutočnilo verejné prerokovanie návrhu „ZMIEN a DOPLNKOV č. 2/2020 Územného plánu obce Štrba“ s príslušnými orgánmi štátnej správy, samosprávy a dotknutými organizáciami a so žiadateľmi, ktorí predložili návrhy na túto zmenu územného plánu. Na prerokovanie bol umožnený prístup aj verejnosti pri dodržaní všetkých nariadených hygienických opatrení z dôvodu šírenia


2020 Copyright Obec Štrba. | Dôležité telefónne čísla | Ochrana osobných údajov | Používanie Cookies | Kontakt

Tieto stránky využívajú cookies. Ich ďalším používaním súhlasíte využívaním cookies. Prečítajte si informácie o tom, ako cookies používame a ako ich používanie môžete odmietnuť nastavením svojho internetového prehliadača. Viac informácii.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close