Aktuality

9. júna 2020 |

Výzva k občanov, k zvýšenej pozornosti, k pohybu cudzích osôb a vozidiel v okolí záhrad, chát …

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Poprade vyzýva občanov, k zvýšenej pozornosti, k pohybu cudzích osôb a vozidiel v okolí záhrad, chát …, aby sa nestali obeťami trestnej činnosti. Vážení občania, blíži sa čas letných dovoleniek, voľných dní, ktoré mnohí trávite na svojich záhradkách, chalupách, rekreačných chatách, či už ako vlastníci, alebo osoby, ktoré si ich prenajímajú za účelom

26. mája 2020 |

Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Ministerstvo vnútra SR Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Poprade ODVOLÁVA čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru v územnom obvode okresu Poprad od 26. mája 2020 od 10,00 hod.

26. mája 2020 |

Detské ihriská sú otvorené

Návštevník detského ihriska je povinný striktne dodržať nasledovné opatrenia: povinnosť nosiť rúška v zmysle aktuálne platného opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR obmedziť počet súčasne sa hrajúcich detí (odporučenie pre rodičov zabezpečiť odstup detí v okruhu 2 metrov) povinnosť rodičov alebo osôb sprevádzajúcich deti zabezpečiť, aby sa deti fyzicky minimálne kontaktovali povinnosť rodičov alebo osôb sprevádzajúcich deti

24. mája 2020 |

Zo zasadnutia obecného zastupiteľstva

Dňa sa 18. mája 2020 sa uskutočnilo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Štrbe, na ktorom sa poslanci zaoberali nasledovnými témami: Opatrenia súvisiace s pandémiou COVID-19 Poslanci vzali na vedomie informáciu starostu obce o opatreniach prijatých obcou Štrba z dôvodu predchádzania šíreniu pandémie COVID-19 a tiež správu o ekonomických (úsporných) opatreniach prijatých obcou Štrba z dôvodu riešenia finančného dopadu pandémie COVID-19 na rozpočet obce.

22. mája 2020 |

Obec Štrba vyhlasuje výberové konanie na funkciu náčelníka Obecnej polície v Štrbe

Kvalifikačné predpoklady: minimálne úplné stredné vzdelanie odborná spôsobilosť podľa § 25 zákona SNR č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii minimálne 5 rokov prax v obecnej alebo štátnej polícii   Ďalšie osobné a odborné predpoklady: znalosť zákona o obecnej polícii, zákona o obecnom zriadení a ďalšej príslušnej legislatívy fyzická a duševná spôsobilosť na výkon uvedenej funkcie komunikačné, organizačné a riadiace schopnosti

21. mája 2020 |

Obec Štrba upraví rozsah navrhovanej zmeny územného plánu

Tlačová správa – 21.5.2020 Dňa 19. mája 2020 sa uskutočnilo verejné prerokovanie návrhu „ZMIEN a DOPLNKOV č. 2/2020 Územného plánu obce Štrba“ s príslušnými orgánmi štátnej správy, samosprávy a dotknutými organizáciami a so žiadateľmi, ktorí predložili návrhy na túto zmenu územného plánu. Na prerokovanie bol umožnený prístup aj verejnosti pri dodržaní všetkých nariadených hygienických opatrení z dôvodu šírenia

20. mája 2020 |

Chystané zmeny na Štrbskom Plese vyvolali kritiku. Budaj upokojuje.

V lokalite Štrbského Plesa nedôjde k zásahom, ktoré by sa dotkli prírodného bohatstva a jedinečnosti Vysokých Tatier. Vyhlásil to minister životného prostredia Ján Budaj, ktorý v tejto súvislosti veľmi pozitívne vníma aj súlad so starostom Štrby Michalom Sýkorom. „Máme spoločný záujem chrániť Štrbské Pleso ako skvost Tatier i celého Slovenska,“ uviedol Budaj. Po vysvetleniach starostu Štrby

20. mája 2020 |

Registrácia na „Doby Tatry 2020 Letná výzva“

V dobe keď sa zrušili maratóny, festivaly, športové podujatia enormne vzrástol záujem o turistiku a pobyt v prírode ako taký. Vzhľadom na situáciu  projekt spadá do zložky „povolené“. Ešte pred krízou sme sa rozhodli, že tento ročník využijeme na to aby sme našich sledovateľov edukovali ako sa v horách správať. Situácia nám však nie je vôbec ľahostajná a k zdraviu účastníkov pristupujeme zodpovedne.

20. mája 2020 |

Upozornenie verejnosti na riziko nárastu prípadov domáceho násilia

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Poprade aj v čase situácie pandémie COVID-19 upozorňuje na riziko nárastu prípadov domáceho násilia. Domáca izolácia v spoločnom priestore s násilníkom môže spôsobiť stupňovanie agresívnych prejavov násilníka a zároveň môže predstavovať prekážky na vyhľadanie pomoci a kontaktovanie Policajného zboru, nakoľko obeť je pod dohľadom násilníka. Z dôvodu zvýšenia nárastu rizika prípadov domáceho násilia Policajný zbor:

15. mája 2020 |

Tlačová správa Obce Štrba k účelovej medializácii „Návrhu na zmenu Územného plánu obce Štrba“

 Obec Štrba pripravuje návrh na zmenu a doplnenie súčasného územného plánu obce. Táto zmena sa má týkať všetkých troch častí obce – Štrby, Tatranskej Štrba a Štrbského Plesa. O potrebe zmeny a aktualizácie územného plánu sa začalo hovoriť už od júna 2019. Medzitým sa obecné zastupiteľstvo a príslušná odborná komisia obce pre dopravu a výstavbu niekoľkokrát k zmene územného plánu vrátili


2020 Copyright Obec Štrba. | Dôležité telefónne čísla | Ochrana osobných údajov | Používanie Cookies | Kontakt

Tieto stránky využívajú cookies. Ich ďalším používaním súhlasíte využívaním cookies. Prečítajte si informácie o tom, ako cookies používame a ako ich používanie môžete odmietnuť nastavením svojho internetového prehliadača. Viac informácii.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close