Aktuality

15. decembra 2022 |

Pracovná pohotovosť PVPS,a.s.

Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť informuje o pohotovostných službách PVPS, a.s. počas nastávajúcich sviatkov.  

14. decembra 2022 |

Zmena spôsobu zberu a odvozu vytriedeného komunálneho odpadu z rodinných domov

Obec Štrba oznamuje, že z dôvodu zmeny legislatívy musí zaviesť aj tzv. vrecový systém triedeného zberu komunálnych odpadov. Od januára 2023 spred rodinných domov bude zabezpečený interval zberu vriec na triedený odpad  podľa harmonogramu 1x mesačne. Do domácností budú dodané na kalendárny mesiac 2 ks modrých vriec na papier, 1 ks zeleného vreca na sklo a

11. decembra 2022 | Kultúra, Novinky, Podujatia

Prišiel k nám Mikuláš

Tretia adventná nedeľa patrila najmenším deťom. Do Štrby do sály kultúrneho domu prišiel Mikuláš a priniesol rozprávkový príbeh, plný detských piesní a obrázkov o dievčatku, ktoré si nechcelo upratovať izbičku.  Všetko dobre dopadlo a Mikuláš doniesol Zuzke a aj  dobrým deťom, ktoré prišli na podujatie mikulášske balíčky.

10. decembra 2022 | Kultúra, Podujatia

Školenie rozhodcov bežeckého lyžovania

Zväz slovenského lyžovania a lyžiarsky oddiel Športového klubu Štrba zorganizovali školenie rozhodcov bežeckého lyžovania, ktoré sa uskutočnilo 10. decembra 2022  v hoteli SIPOX. Školenie využili záujemcovia bez predchádzajúcich rozhodcovských skúseností a zároveň školenie bolo preškolením rozhodcov I. a II. stupňa, ktorí už nadobudli licenciu v SLA. Po školení sa konalo pracovné stretnutie   Všetky informácie

1. decembra 2022 |

Predvianočný výlet do Tatier

Predvianočná jazda historických vlakov sa uskutoční dňa 17.decembra 2022 na trase Liptovský Mikuláš – Poprad-Tatry – Starý Smokovec. Vlak bude stáť aj v Štrbe-Zastávke. Počas prestupu z vlaku na električku v Poprade sa uskutoční slávnostné uvedenie knihy Doprava v Tatrách. Symbolicky na mieste, kde príbeh dopravy v Tatrách začal pred 151 rokmi v decembri roku

29. novembra 2022 | Kultúra, Uvítanie detí do života

Uvítanie detí do života – 27. 11. 2022

V nedeľu 27. novembra 2022 v obradnej sieni obecného úradu v Štrbe členky ZPOZ privítali novonarodené deti našej obce. Rodičom detí a ostatným prítomným sa prihovorila Anna Gavalierová a slávnostné uvítanie umocnili poéziou a spevom členky zboru a žiaci ZŠ. Slávnostne medzi občanov našej obce boli prijaté deti – Petra Babjaková, Filip Pohlod, Ján Hyben, Zuzana Jonasová, Martin Balej, Viliam Blaško, Ema

24. novembra 2022 |

Slávnostné ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Štrbe

23.11.2022 sa konalo slávnostné ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Štrbe za účasti súčasných aj novozvolených poslancov OZ, kontrolóra a právnika obce a náčelníka obecnej polície. Pozvanie prijali aj predseda poľnohospodárskeho družstva, riaditelia škôl, kňazi našich cirkví, členovia Miestnej volebnej komisie. Predseda MVK Ján Garajček informoval prítomných o výsledkoch volieb do orgánov samosprávy obcí. Novozvolený starosta obce Michal

22. novembra 2022 |

Výzva na vykonanie výrubu / okliesnenia stromov a iných porastov

Východoslovenská distribučná spoločnosť, a.s. vyzýva všetkých vlastníkov nehnuteľností v k. ú. obce Štrba, na ktorých sa nachádzajú elektrické vedenia spoločnosti VSD, na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky elektrických vedení distribučnej  sústavy. Požadovaný termín, do ktorého je potrebné vykonať výrub / okliesnenie je 31.12.2022. Bližšie informácie Vám poskytne

18. novembra 2022 |

Zber použitého kuchynského oleja

Od 21.11.2022 je v obci Štrba a v časti Tatranská Štrba možný zber použitého kuchynského oleja. Olej je možné doma zbierať do vlastných plastových fliaš, ktoré stačí po naplnení hodiť do nádoby na to určenej. Riadne uzatvorené PET  fľaše vkladajte do  oranžových 120 litrových nádob, označených nápisom „KUCHYNSKÝ OLEJ“! Je zakázané oleje vlievať priamo do týchto nádob.

4. novembra 2022 |

Virtuálna kancelária VSD.

VSD pre urýchlenie služieb uviedla do života Virtuálnu kanceláriu VSD. Dva v jednom V nej si dokážete  dohodnúť „osobné“ stretnutie s našimi kolegami cez aplikáciu MS Teams. Môžete tak využiť všetky výhody osobného kontaktu ako pohľad z očí do očí, kladenie otázok a podobne a zároveň nemusíte nikam chodiť, riskovať ochorenie či mať náklady na cestovanie. Stačí, ak si zvolíte


2023 Copyright Obec Štrba. | Dôležité telefónne čísla | Ochrana osobných údajov | Používanie Cookies | Kontakt