Aktuality

1. augusta 2019 |

Oznam o možnosti podávania požiadaviek k tvorbe cestovných poriadkov verejnej pravidelnej autobusovej dopravy

Oznam o možnosti podávania požiadaviek, resp. pripomienok, návrhov, podnetov k tvorbe cestovných poriadkov verejnej pravidelnej autobusovej dopravy na obdobie 2019/2020           Prešovský samosprávny kraj, odbor dopravy v spolupráci so zmluvnými dopravcami SAD Prešov, a. s., SAD Humenné, a. s., SAD Poprad, a. s. a BUS Karpaty, s. r. o. Stará Ľubovňa o z n a

31. júla 2019 |

Nové povinnosti držania psov

Obec Štrba upozorňuje vlastníkov psov na novú povinnosť vyplývajúcu z § 19 ods. 11 zákona č. 396/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti, tzv. povinnosť čipovania psov. Vlastník psa je povinný zabezpečiť trvalé označenie psa tzv. transpondérom pred prvou zmenou vlastníka psa, najneskôr však do 12 týždňov veku a uviesť identifikačné údaje psa a údaj o vlastníkov psa v centrálnom registri spoločenských

30. júla 2019 | Novinky

Školské stravovanie po novom

  Od 1. januára 2019 nadobudla účinnosť novela zákona č. 544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorá zaviedla   poskytovanie dotácie na stravu v materských školách. Štátnu dotáciu na stravu možno poskytnúť na všetky deti, ktoré navštevujú posledný ročník materskej školy a na dieťa: vo veku od 2 – 5 rokov, ktoré navštevuje

30. júla 2019 |

Šoldov ožíva

Od roku 2013 realizuje Archeologický ústav SAV Nitra archeologický výskum v areáli zaniknutej stredovekej osady s kostolom na Šoldove. Výskum prebieha za finančného prispenia vyššie uvedenej inštitúcie, obce Štrba, ale aj vďaka fondom Európskej únie a ďalším zdrojom. Okrem niekoľkých dobrovoľníkov sa brigádnickej činnosti zúčastňujú nezamestnaní z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad. Postupne sa spod nánosov hliny a kameňa

30. júla 2019 |

Realizácia projektu „Komunitné centrum Štrba“

Obec Štrba v súčasnosti realizuje svoj ďalší úspešný projekt finančne podporený z fondov EÚ 2014-2020 (cez operačný program Ľudské zdroje) pod názvom „Komunitné centrum Štrba“. Uvedené centrum bude zriadené v súčasných priestoroch kultúrneho domu, a to prestavbou a stavebnou úpravou niektorých jeho existujúcich priestorov. V rámci tejto prestavby sa stavebne už upravili priestory pre veľkú a malú klubovú miestnosť, pre

30. júla 2019 |

Nové oplotenie detského ihriska pri pošte

Obec Štrba prednedávnom dokončila výstavbu nového oplotenia detského ihriska pri pošte. Dôvodom bola zvýšenie bezpečnosti tohto priestoru pre hrajúce sa deti, ako aj zabránenie vstupu zvierat do priestoru detského ihriska. Rovnako sa zamedzí aj vstupu bicyklistov na trávnaté plochy. Pre priestor detského ihriska platia určité pravidlá a samotné nové oplotenie umožní predchádzať ich porušovaniu. Výstavba tohto oplotenia

29. júla 2019 |

Ďalší úspešný projekt: Regenerácia vnútrobloku Tatranská Štrba

Obec Štrba bola opäť úspešná pri opakovanej podanej žiadosti o nenávratný finančný príspevok z fondov EÚ (IROP 2014-2020). Začiatkom tohto roka pripravila a podala projekt pod názvom „Regenerácia vnútrobloku Tatranská Štrba“. V rámci tohto projektu mohli byť realizované len aktivity zamerané na zlepšenie environmentálnych aspektov v obciach prostredníctvom budovanie prvkov zelenej infraštruktúry a adaptáciou urbanizované prostredia na zmenu klímy.

27. júla 2019 | Kultúra, Podujatia

Benátska noc – 2019

27.7.2019 sa Štrbské Pleso už po šiesty krát premenilo na malé Benátky. Podujatie má už svoju históriu, z čoho pochádza aj jej názov – kedy pred zhruba päťdesiatimi rokmi si kúpeľní hostia ubytovaní na Štrbskom Plese užívali večery s člnkovaním, hudbou, tancovačkou, púšťaním lampiónov aj polnočným pálením pramice v strede jazera. Po hladine Štrbského plesa plávali člnky a o kultúrny

24. júla 2019 |

Fontána pred kultúrnym domom opätovne v prevádzke

Obec opätovne uviedla do prevádzky fontánu na verejnom priestranstve pred kultúrnym domom na Hlavnej ulici. Fontána bola určitý čas nefunkčná z dôvodu problémov s jej technológiou. Počas uplynulých týždňov si ju obec svojpomocne opravila so svojimi zamestnancami, pričom jej opravu manažoval Ing. Ján Starigazda (obecný úrad, investičné oddelenie) a do niektorých prác boli zapojení aj

24. júla 2019 |

Dajme Tatrám tvar

Zástupcovia obcí a cestovného ruchu na území Tatranského národného parku (TANAP) už dlhodobo upozorňujú na problém chýbajúcej zonácie, ktorá komplikuje každodenný život obyvateľov horských sídiel a bráni rozumnému rozvoju cestovného ruchu v Tatrách. Aktuálne sa spojili v spoločnej iniciatíve „Dajme Tatrám tvar!“, ktorou žiadajú kompetentných, aby bez ďalšieho odkladu začali s reálnym procesom prijatia novej zonácie TANAP-u. Nová zonácia


2020 Copyright Obec Štrba. | Dôležité telefónne čísla | Ochrana osobných údajov | Používanie Cookies | Kontakt

Tieto stránky využívajú cookies. Ich ďalším používaním súhlasíte využívaním cookies. Prečítajte si informácie o tom, ako cookies používame a ako ich používanie môžete odmietnuť nastavením svojho internetového prehliadača. Viac informácii.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close