Hlavný kontrolór

Mgr Milan Biskup

Telefón0527878815
E-mailkontrolor@strba.sk

zvolený do funkcie dňa 11.2.2019 na obdobie 6 rokov

Hlavný kontrolór je pracovníkom obce a za svoju činnosť zodpovedá obecnému zastupiteľstvu.

Kontrolnej činnosti podlieha:

 • obecný úrad
 • rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené obcou
 • právnické osoby, v ktorých má obec majetkovú účasť
 • osoby, ktorým boli poskytnuté z rozpočtu obce účelové dotácie, návratné alebo nenávratné finančné výpomoci.

Vykonáva kontrolu:

 • kontrola príjmov a výdavkov rozpočtu a hospodárenia s majetkom obce
 • vypracúva odborné stanoviská k návrhu rozpočtu obce a záverečného účtu obce
 • predkladá správu o výsledkoch kontroly priamo obecnému zastupiteľstvu na jeho najbližšom zasadnutí
 • spolupracuje s príslušnými štátnymi orgánmi vo veciach kontroly hospodárenia s prostriedkami pridelenými obci zo štátneho rozpočtu alebo zo štrukturálnych fondov EÚ
 • predkladá obecnému zastupiteľstvu najmenej raz ročne správu o kontrolnej činnosti, a to do 60 dní po uplynutí kalendárneho roka
 • vybavuje sťažnosti, ak tak ustanovuje zákon č. 152/1998 Z.z.
 • predkladá obecnému zastupiteľstvu raz za šesť mesiacov návrh plánu kontrolnej činnosti

Zúčastňuje sa na zasadnutí obecného zastupiteľstva s hlasom poradným.

Prílohy

Súbory na stiahnutie

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2021

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 09.06.2021

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2021

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 25.11.2020

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Štrba na II. polrok 2020

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 02.06.2020

Plán kontrolnej činnosti na 1. polrok 2020

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 21.11.2019

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 2. polrok 2019

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 31.05.2019

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 1. polrok 2019

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 29.03.2019

Plán kontrolnej činnosti na obdobie júl – december 2018

Typ súboru: DOCX | Zverejnené: 11.06.2018

Plán kontrolnej činnosti na obdobie Január – jún 2018

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 30.11.2017

Plán kontrolnej činnosti na obdobie január – jún 2017

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 26.01.2017

Plán kontrolnej činnosť na obdobie júl – december 2017

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 07.06.2017

Plán kontrolnej činnosti na obdobie január – jún 2016

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 04.11.2016

Súhrnná správa o kontrolnej činnosti za rok 2015

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 04.11.2016

Plán kontrolnej činnosti na obdobie júl – december 2015

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 04.11.2016

Plán kontrolnej činnosti na obdobie január – jún 2015

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 04.11.2016

Plán kontrolnej činnosti na obdobie január – jún 2014

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 04.11.2016

Plán kontrolnej činnosti na obdobie január – marec 2013

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 04.11.2016


2021 Copyright Obec Štrba. | Dôležité telefónne čísla | Ochrana osobných údajov | Používanie Cookies | Kontakt

Tieto stránky využívajú cookies. Ich ďalším používaním súhlasíte využívaním cookies. Prečítajte si informácie o tom, ako cookies používame a ako ich používanie môžete odmietnuť nastavením svojho internetového prehliadača. Viac informácii.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close