Kompetencie, symboly a história

Zobraziť viac

Kompetencie

Obec je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky. Združuje osoby, ktoré majú na jej území trvalý pobyt. Obec je právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami. Obec má právo združovať sa s inými obcami v záujme dosiahnutia spoločného prospechu. Obec samostatne rozhoduje a uskutočňuje všetky úkony súvisiacich so správou obce a jej

Zobraziť viac

Štrba – obec pod Tatrami

Podtatranská obec Štrba, ležiaca na južnom úpätí Vysokých Tatier v nadmorskej výške 829 metrov, je jednou z najvyššie položených obcí na Slovensku. Z obce sa vám naskytne jedinečný pohľad na panorámu Vysokých Tatier na severe i hrebene a hlboké lesy Nízkych Tatier na južnom horizonte. Jej územím prechádza hranica európskeho rozvodia – do Čierneho mora

Zobraziť viac

Tatranská Štrba

Vzdialenosť od obce Štrba: 4 km Osada Tatranská Štrba vznikla v chotári a na území obce Štrba (známa len pod označením Štrba-stanica). Bezprostredným podnetom pre jej vznik bola stavba Košicko-bohumínskej železnice a stanice Hochwald v r. 1880, ktorú neskôr premenovali na Štrbu (pozn.. bola to pekná hrazdená stavba, ktorá stála na opačnej strana ako dnešná

Zobraziť viac

Štrbské Pleso

Vzdialenosť od obce: 12 km Vznik Štrbského Plesa rozhodujúcou mierou ovplyvnila výstavba podtatranského úseku Košicko-bohumínskej železnice v roku 1871. O rok neskôr dal Jozef Szentiványi postaviť liptovským tesárom pod vedením Jána Zuskina zo Štrby na južnom brehu plesa malú poľovnú chatku, kde by sa mohol uchýliť pri svojich potulkách a dal tak základ najvyššie položenej

Zobraziť viac

Symboly obce

Erby a vlajky miestnych častí Štrba, Tatranská Štrba a Štrbské Pleso a insígnie starostu obce Štrba.

Zobraziť viac

Galéria richtárov

Predstavitelia obce Štrba v rokoch 1800 – 1910 Ján Ivanides Martin Kubis Ján Ivanides Michal Nejtušiak Pavel Muntág Ján Šerfel Juro Chladoň Imrich Šerfel Michal Erdziak Pavel Muntág Ján Šerfel Michal Erdziak Ján Garaj (1800-1804) (1804-1808) (1808-1811) (1811-1838) (1838-1860) (1860-1861) (1861-1866) (1866-1868) (1868-1873) (1873-1889) (1889-1894) (1894-1904) (1904-1910) Ján Baláž richtár (1910-1913) Ján Gotthardt richtár (1913-1916

Zobraziť viac

Pamätné tabule

Miloš Janoška (*28. 1. 1884 Jaseňová–† 28. 12. 1963 Liptovský Mikuláš) Syn biskupa Jura Janošku. Študoval na gymnáziu v Banskej Bystrici, na učiteľskom ústave v Šoproni a Bielsku. Pôsobil ako učiteľ na evanjelickej škole v Štrbe (1905–1919). Založil tu vzdelávací spolok, pôsobil v rôznych funkciách v obci a ako kantor v cirkvi. Bol aktívnym turistom,


2023 Copyright Obec Štrba. | Dôležité telefónne čísla | Ochrana osobných údajov | Používanie Cookies | Kontakt